Betekenis Mercurius berekening en interpretatie in de horoscoopduiding

Energetische astrologie is ouder en dieper dan de normale westerse.
 
image


Ptolomaeus schrijft o.a. het volgende:

Mercurius wordt op sommige tijden beschouwd als uitdrogend én vocht-absorberend, want hij is qua lengte nooit ver verwijderd van de hitte van de Zon, en ook weer bevochtigend, want hij is direct volgend op de sfeer van de Maan, die het dichtst bij de Aarde staat, en hij verandert snel van het één in het ander, als het ware geïnspireerd door zijn beweging in de nabijheid van de Zon
Mercurius wordt geacht beide krachten (benefic en malefic) te hebben al naar gelang de verbindingen die hij heeft met de andere planeten.
Mercurius is van beide geslachten net zoals hij tegelijkertijd warmte en vocht produceert.
als hij in aspect is met de malefics veroorzaakt hij ziekten die met verdroging in verband staan, dagelijkse koortsen, (droge) hoesten, opstijgingen en teringachtige ziekten.
Mercurius assisteert voornamelijk in het verlengen van de kwade invloeden wanneer hij is verbonden met Saturnus, neigend naar koude en continu in actie roepen van reumatiek en opeenhopingen van vloeistoffen, vooral rond de borst, keel en de maag. Wanneer hij is verbonden met Mars, dan voegt hij zijn kracht toe om grotere verdroging te produceren, zoals in gevallen van zwerende zere ogen, korstjes en kloofjes van de huid, abcessen, wondroos, wild eczeem, huiduitstortingen, galstoornissen, waanzinnigheid en onverklaarbare ziekten.
de kwaliteit van de geest die de rede en de gedachten betreft, worden bepaald door middel van de toestand van Mercurius en de kwaliteiten van het gevoelige en irrationele deel door één van de Lichten die meer lichamelijk is, en dat is de Maan en door de planeten die met haar geconfigureerd staan in haar separaties en applicaties……want de verschillen tussen de tekens waarin Mercurius en de Maan staan, en de planeten die deze tekens beheersen, kunnen veel bijdragen aan het karakter van de geest
Een ongeaspecteerde Mercurius of Maan is rampzalig voor de geestelijke vermogens.
aangezien de ziekten van de ziel in zekere zin zijn afgeleid van de eigenschappen van de ziel, is het toch nodig om de positie van Mercurius en de Maan ten opzichte van elkaar te observeren (op te schrijven), maar ook ten opzichte van de hoekpunten van de horoscoop en ten opzichte van de andere planeten wier aard het is om kwaad te doen, want alhoewel Mercurius en de Maan met elkaar onverbonden kunnen zijn of met de Oostelijke horizon, indien ze omsingeld worden, of in vierkant staan of in oppositie met planeten die niet harmonieus zijn, ze een verscheidenheid aan ziekten kunnen veroorzaken die de ziel betreffen.
Mercurius geeft de dood aan door waanzin, krankzinnigheid, verbijstering, melancholie, epilepsie, door ziekten die vergezeld gaan met hoesten en oprispingen en door allerlei kwalen die te maken hebben met extreme uitdrogingsverschijnselen

Commentaar

zelfontplooiing

Wie rustig leest, ziet een hele reeks uitspraken langskomen die geen enkel verband met elkaar hebben en die bovendien zo ongeveer over het hele leven gaan. Dit is kenmerkend voor de spraak die door astrologen wordt gebezigd. Daar rijzen dan 2 vragen: Hoe komen ze tot stand an wat is de status van die uitspraken?

Hoe komen ze tot stand? Het antwoord op deze vraag is eenvoudig. Alle uitspraken zijn afgeleid van het feit dat mercurius voor de waarnemer op aarde dichtbij de zon en de maan loopt. Dit feit wordt vervolgens opgevat als symbool. Dichtbij de zon wil zeggen "heet", dichtbij de maan wil zeggen "vochtig ".

Vervolgens wordt aan deze conclusie weer een reeks nieuwe conclusies toegevoegd en op het eind hebben we de verklaring voor gekke henkie gevonden, want die heeft of geen aspecten met mercurius in zijn horoscoop of met de maan.

Conclusie

De uitspraken komen puur deductief tot stand en ze berusten niet op de werkelijkheid maar op een feit uit de werkelijkheid dat eerst wordt omgezet in een symbool. De werkelijkheid wordt dus eerst uitgeschakeld.

astrologie

 
 

Status van de uitspraken

image Wat zijn deze deducties en doorredeneringen op de deducties, dus de deducties van de deducties waard? Blijkt in de praktijk ook dat ze overeenkomen met verschijnselen in de werkelijkheid? Is het bij voorbeeld zo dat personen met in hun horoscoop een mercurius zonder aspecten verstandelijk gehandicapt zijn? Hetzelfde bij personen met de niet geaspecteerde maan?

Voorbeelden. Mercurius zonder aspect is te vinden in de horoscoop van Steve Jobs en Karl Marx. Volgens de standaardastrologie zijn dat dus gekken. Een maan zonder aspect is te vinden in de horoscoop van de arts/astroloog Rinie Verpraet , ook aan hem zou dus een steekje los zijn volgens dit soort astrologie.

 
Astrology

Tot slot

Deze manier van omgaan met astrologie past uitstekend in de Oudheid, maar is tegenwoordig uit den boze. De conclusies berusten niet op waarneming, maar op deductie. Ze passen prima bij een cultuur die niet in staat was inzicht te krijgen in een grote hoeveelheid feiten. Ze passen niet bij onze cultuur. Wij hebben wel degelijk de plicht om beweringen die over de werkelijkheid gaan te controleren en kunnen ons niet beroepen op uitspraken van de Ouden of op de Klassieke Astrologie .
  1. zelfkennis
  2. zelfontplooiing
 
image

Verder lezen?Kijk ook eens hier De Geboortehoroscoop