Computerhoroscopen

Kritisch, wetenschappelijk onderbouwd en to the point: AstroBoot
Computerhoroscopen
Zoeken op AstroBoot Horoscopen
Computerhoroscopen

Astrologie

flower

Computerhoroscopen

Wie op Google het woord "horoscoop" intikt krijgt van de eerste 100 aanbieders uitsluitend een computerhoroscoop. Tot voor kort was de kwaliteit van dit soort horoscopen gering. Momenteel zijn er grote verschillen in kwaliteit. Daardoor is het zeer wel mogelijk om goede waar te krijgen. Waarop moet dan gelet worden? Dat wordt hier in het kort behandeld.

Er zijn 3 varianten van horoscoop uitwerking die Computerhoroscopen genoemd worden. De meest voorkomende en tegelijk de minst interessante is de standaard beschrijving van iemands sterrenbeeld. Op basis van de ideeen die er bestaan over Sterrenbeelden Dit heet in de volksmond een horoscoop, maar is in de strikte zin slechts een klein onderdeel ervan. Zie voor nadere toelichting Horoscoop

De gebruiker heeft hier wel al een eerste criterium om te beoordelen wat voor kwaliteit geboden wordt. Wie een beschrijving van een sterrenbeeld verkoopt als "horoscoop" is een beunhaas. De kwaliteit is daarmee in overeenstemming. De tweede vorm is de zogenoemde dag- week, maand- en jaarhoroscoop. Deze horoscopen hebben in de meeste gevallen met astrologie niets te maken. Om een horoscoop te maken zijn namelijk geboortedatum, plaats en tijd nodig. Zonder deze gegevens is de uitkomst doorgaans gewoon verzonnen. Zie voor de mogelijkheid van een algemeen geldige handmatig gemaakte Jaarhoroscoop bij voorbeeld echter dit adres.

Dan is nog de derde variant en dat is wel een horoscoop. Hij bevat een interpretatie van de standen die in de horoscoop voorkomen. Van deze computerhoroscoop bestaan momenteel 2 vormen. De enumeratieve en de professionele.

Enumeratieve computerhoroscoop Deze somt een voor een alle standen op en geeft daarbij de de zogenoemde Standaard interpretatie. Deze geeft de letterlijke weergave van wat Claudius Ptolomeus omstreeks het jaar 200 heeft opgeschreven.

Door de ontwikkeling van de computer kunnen deze interpretaties ook automatisch worden opgeroepen. Het enige wat de astroloog doet is de geboortegegevens intikken. Er zijn ook heel wat computerprogramma's met deze complete interpretaties van de horoscoopstanden in de handel.

Voorbeeld
Interpretatie Radix horoscoop Johan Sebastian

(c) 2001-03, StarSymphony Technology

Wilt u er s.v.p. rekening mee houden dat elke interpretatie - onontkoombaar - meerdere tegengestelde invloeden zal bevatten. Deze kunnnen evenwel een correcte afspiegeling van het karakter zijn aangezien we als mens conflicterende verlangens en omstandigheden ervaren. Het is de verantwoordelijkheid van een astroloog om een synthese aan te brengen in deze schijnbare tegenstellingen om ze een realistische interpretatie te geven van de dilemma's in de geboortehoroscoop. Onderstaande teksten beschrijven een algemeen beeld per planeet in teken en huis. Deze invloeden moeten steeds worden afgewogen en gemodificeerd door het 'totaal' plaatje.

Geboorte gegevens

Johan Sebastian Bach (Radix)

31/03/1685 Pl.Tijd : 05:45 Placidus Huizen / Tropical GERMANY / EISENACH NB:50.59 OL:010.20

Elementen

Vuur tekens : 45 % ( Zon Mars ASC )
Aarde tekens : 22 % ( Saturnus Uranus MC )
Lucht tekens : 21 % ( Maan Jupiter )
Water tekens : 12 % ( Mercurius Venus Neptunus Pluto )
Vuur huizen : 5 % ( Uranus )
Aarde huizen : 5 % ( Saturnus )
Lucht huizen : 5 % ( Jupiter )
Water huizen : 85 % ( Zon Maan Mercurius Venus Mars Neptunus Pluto )


De nadruk ligt op het element Vuur. Dat heeft te maken met ontwikkeling en vooruitgang in de ruimste zin. Optimistisch, gedreven door nieuwe mogelijkheden en doelen. Hij toont initiatief en geestdrift. De basis is onafhankelijk en 'selfsufficient'.

<< ZON >>

Algemene betekenis van de Zon De zon symboliseert de eigen individualiteit als ook de manier die we hanteren om onze diepere ambities ("de weg van je hart") te verwezenlijken en zo de eigenheid te ontplooien. Het symboliseert het centrum van onszelf als ook de wilskracht.

Zon in Ram Van nature enthousiast, actief en voortvarend. Onafhankelijke pioniersgeest. Vindt zelfvertrouwen in nieuwe uitdagingen. Echter :"kooltje vuur brandt een uur" Impulsief, gaat primair van zichzelf uit. Optimistisch; ziet steeds nieuwe mogelijkheden om zichzelf te ontplooien. Toont initiatief, en durf om zijn kracht te bewijzen. Wordt door schade en schande wijs. Zijn hart is warm, intens, direct en eerlijk.

Zon in 12 Zelfontplooiing wordt gezocht in zaken die wat van de dagelijkse realiteit zijn verwijderd, of in verkenning van de eigen binnenwereld. Daarom is er een versterkt verlangen om geheime en/of onderbewuste bronnen te onderzoeken als ook de samenhang tussen zichzelf als individu en het 'kosmisch geheel'. Hij neigt tot afzondering en wil niet zo graag met zichzelf naar buiten toe optreden. Afflictie : Te veel gericht op eigen persoon. Te onzeker over zichzelf.

Zon driehoek mars Ambitie, zelfvertrouwen, dadendrang en energie gaan prima samen. Edelmoedig. Ondernemend en ambitieus. Kan assertief voor zichzelf opkomen.

Zon conjunctie ASC Deze stand versterkt de levenskracht en wilsuitdrukking en maakt het karakter zonniger. De houding is een beetje trots en gebiedend.

Zon vierkant MC De eigen individualiteit conflicteert hier sneller met het carrière pad. Confrontatie rond een maatschappelijke positie waarin hij 'gezien' wordt.

<< MAAN >>

Maan Algemeen De maan heeft geen eigen gezicht maar reflecteert de zon. De maan symboliseert de manier waarop je "schijnt te zijn", ons imago, ons zelfbeeld, als ook het "rollenspel" dat we in de jeugd hebben geleerd om ons aan te passen in sociale situaties om zodoende veiligheid en geborgenheid te garanderen. Ons zelfbeeld bepaalt ook onze projecties, gevoelige plekken, onzekerheden, en een deel van ons gedrag.

Maan in Waterman Eerst indruk is vriendelijk en kameraadschappelijk. Hij wil vrij zijn om te gaan en staan waar hij wil, en zich op zijn eigen manier uit te drukken. Kan levendig praten en vergelijkingen trekken. Wil graag contact met uiteenlopende mensen, maar lijkt tegenover persoonlijke zaken vaak wat onverschillig te staan. Past zich aan door 'sociaal te zijn' maar blijft vooral zichzelf en verzet zich tegen druk en verwachtingen van buitenaf. Is belangstellend, staat open voor de wereld om hem heen, heeft oog voor misstanden en kent gevoel van solidariteit. In gezelschap een graag geziene gast . Wordt onzeker als hem teveel grenzen worden gesteld, of als men hem autoritair vindt. Afflictie : Rebels, ironie, chaotisch, vermijdt persoonlijke betrokkenheid

Maan in 12 Hij zoekt zekerheid en veiligheid (maan) in het huis van onthechting en afzondering. Wordt aangetrokken door 'wat achter de schermen gebeurt', zowel in zichzelf als in de buitenwereld. In de jeugd vaak wat teruggetrokken en dromerig, komt dan pas later met zichzelf naar buiten toe. Sensitief; versterkt aanvoelingsvermogen. Afflictie : dubbelleven, rare liefdesaffaires, alcohol en drugs

Maan sextiel uranus Het zelfbeeld is ruim en er is plek voor vernieuwende invloeden. Goed voor het aanpassingsvermogen.

Maan sextiel MC Zijn gevoeligheden passen goed bij beroepsleven en maatschappelijk bestemming.

<< MERCURIUS >>

Mercurius in Vissen Het denken is associatief en beeldend evenals het taalgebruik. Hij legt de meest uiteenlopende verbanden en is humoristisch door zaken in het absurde te trekken. Zijn denken is vaak meer gebaseerd op 'gevoeld weten' dan op 'verstandslogica'. Praat soms wat slordig en zijn redeneringen worden chaotisch als hij er teveel bijsleept om het 'hele beeld' te schetsten. Niet goed voor een kernachtig debat. Hij kan goed luisteren en 'ziet' andermans mening als het ware voor zich.

Mercurius in 12 : Het denken houdt zich vaak bezig met wat er 'achter de schermen' gebeurt. Het analytisch denken wordt hier wat intuïtief en gevoelsmatig gekleurd. Verhoogde interesse in (para)psychologie als ook beeldende zaken (TV, Film)

Mercurius conjunct Venus Liefde voor vertellen. Weet charmant te praten. Houdt zijn gedachte leven op rust en in evenwicht. Het verstand en spreken krijgen iets verfijnds.

Mercurius driehoek Pluto Goede relatie tussen verstand en doordringingsvermogen. Richt zich op de 'kern'. Legt achterliggende motieven en beweegredenen bloot. Drukt zich krachtig uit. Denkt origineel en overziet de grote lijn. Een goede onderhandelaar.

<< VENUS >>

Venus algemeen : Als "godin van liefde" staat Venus voor harmonie, schoonheid en verzoening. Als EGO-functie is het de manier waarop we omgaan met liefde, genegenheid, en samenwerking als ook onze houding tegenover schoonheid, zinnelijkheid en genot.

Venus in Vissen De liefdesaard is idealistisch en minder persoonlijk. Hij voelt zich betrokken bij de 'de mensheid als geheel'. Liefde gaat samen met meeleven en mededogen. Met vrienden wordt graag het on-persoonlijke gedeeld, wat kan variëren van liefde voor muziek, spiritualiteit, film, of lekker samen drinken. Met zijn geliefde wil hij graag 'ergens samen in opgaan'. Afflictie : idealiseren, teveel medelijden, te toegeeflijk , slaafs

Venus in 12 Voelt zich aangetrokken tot het 'onpersoonlijke', een ideële realiteit die voorbij het 'alledaagse banale' ligt. Dat kan zich vertalen in 'mensenliefde in het algemeen' of in liefde voor zaken van aparte schoonheid of in interesse in (para)psychologie Of in aantrekkingskracht tot afgelegen, desolate en primitieve gebieden. Afflictie : relaties met 'ongewone' personen, genot zoeken in alcohol/drugs

Venus driehoek Pluto Liefde en samenwerking gaan goed samen met macht en passie. Hij weet zijn macht ten goede te gebruiken in zijn relaties waardoor deze verdiept worden en/of meer gepassioneerd zijn. 'Liefde & Vuur = Tantra'.

<< MARS >>

Mars algemeen : Als "god van oorlog" staat Mars voor vuur, verovering, avontuur, en metaal. Als EGO-functie is het de manier waarop we gebruik maar van onze energie en daadkracht om te vechten, onszelf te doen gelden, ons territorium te verdedigen. Ook de seksuele en creatieve energie vallen deels onder Mars.

Mars in Boogschutter Energie en vechtlust zijn gericht op vooruitgang en nieuwe ontwikkelingen. Een enthousiaste energie waarin hij anderen vaak weet mee te slepen. Gaat door zolang hij ergens in gelooft of een duidelijk doel voor ogen heeft. Bij conflicten zal zijn overtuigingen en inzichten in stelling brengen. De energie-motor wordt opladen in de 'vrije natuur' en door te sporten. Afflictie : twistgesprekken, gebrek aan diplomacy, fanatisme.

Mars in 8 Besteedt energie en daadkracht aan het zoeken naar de 'kern'. Kan zich vastbijten in het 'ontleden, analyseren, ontrafelen, en aan het licht brengen'. Ook de dadenkracht en seksuele energie zijn versterkt met de bedoeling zichzelf te testen en te bewijzen. De intensiteit van wensen en emoties is verhoogd. Afflictie: vreemd seksleven , criminaliteit , geheime acties

Mars vierkant Saturnus De drang om zichzelf te doen gelden gaat niet goed samen het bewaken van structuur en een 'hoffelijke vorm'. Verzet tegen een 'keurslijf' met vaste regels. Onregelmatige werkenergie. Verzet zich sneller tegen regels en normen waardoor hij nogal wisselvallig staat tegenover plicht en verantwoordelijkheid. Moet leren omgaan met beperkingen en structuur.

Mars vierkant Neptunus Energie en geldingsdrang kunnen 'verwateren' door fantasie en/of idealisme. Mogelijk wordt agressie via de verbeelding afgereageerd. Of de slagvaardigheid vermindert omdat hij teveel 'beren op de weg' ziet. Of hij vecht tegen illusies en windmolens. Frustratie kan worden omgezet in creatieve kunstzinnige uitingen.

Mars driehoek Ascendant Komt makkelijk met zijn energie en dadenkracht naar buiten. Maakt een energieke indruk en komt spontaan en enthousiast over.Kenmerken De hier gegeven tekst komt uit het computerprogramma dat werd besproken op Astrologie software

Duidelijk is dat er heel wat verrassende informatie wordt gegeven in een dergelijke horoscoop uitwerking.

Er zijn tegenwoordig veel van dit soort computerprogrammas verkrijgbaar. Ze geven een mooi overzicht van de gangbare opvattingen over de betekenis van horoscoopstanden. Daardoor kunnen ze gebruikt worden als studiemateriaal. Omdat het de gangbare opvattingen zijn die worden weergegeven, kan rustig gesteld worden dat dit soort programmatuur kan worden benut als zelfstudie voor iemand die zich wil gaan afficheren en vestigen als astroloog.

In een volgende aflevering bespreek ik een variant van de enumeratieve horoscoop. Daarna volgt de professionele computerhoroscoop die twee versies kent. Een waarbij de computer noodzakelijk is en een waarbij de computer gebruikt wordt om het handmatig duidingsproces te simuleren.

Computerhoroscopen

U ook? U ziet het, een zeer uitgebreide beschijving met flink wat voltreffers.

Voor een overzicht van alle pagina's op astroboot die expliciet over Horoscopen zie onder deze link.

Dr Martin Boot en Astrologie.

Mijn houding tegenover astrologie is er een van bewondering, enthousiasme en wetenschappelijk onderbouwde kritiek.