Dominante planeet

Dominante planeet berekening en interpretatie

Astrologie wetenschappelijk onderbouwd en to the point: AstroBoot
Dominante planeet berekening en interpretatie in de horoscoopduiding
Dominante planeet berekening en interpretatie in de bij horoscoop duiden
Zoeken op AstroBoot Horoscopen
horoscoop duiden flower

In Dominante planeet berekening en interpretatie in de deel 1 werden Zon Maan en Ascendant gebruikt als filters om structuur aan te brengen in de ruwe data van de horoscoop. In het tweede deel worden de elementen en kwaliteiten gebruikt. In dit derde deel wordt het nog spannender en tegelijk technischer. Hier gaat het erom de dominante planeet of planeten te bepalen.

Dominante planeet

als filter.

In de gegeven voorbeeldhoroscoop

Horoscoop berekenen

Voorbeeld Bereken nu de horoscooptekening voor 18 augustus 1944, 6.15u in Groningen. De ruwe data werden behandeld in deel 1 [ zie boven genoemde verwijzing].

Deze gegeven tekening maakt het wat moeilijker om een overzicht te krijgen van wat de dominante planeet in deze horoscoop is. De eenvoudigste manier om de dominante planeet te vinden is een overzicht van de aspecten. De meest geaspecteerde planeet is dan de gezochte.

dominante planeeet

Voor de telling komen alleen serieuze punten in aanmerking, dus niet de zogenoemde zwarte maan die immers alleen een bedacht punt voorstelt. Een punt waar geen enkel serieus onderzoek naar gedaan is. Dat in tegenstelling tot bij voorbeeld de maanknopen en het pars fortunae.

Met dit voorbehoud ziet het er als volgt uit:

  • Saturnus: 6
  • Venus en Uranus : 4


De dominante planeet in deze horoscoop is saturnus en dat betekent bij voorbeeld:

If Saturn is part of your natal chart's planetary dominants, in astrology, you are said to be a Saturnian: you gladly leave to other people the decision to take life as it comes. As far as you are concerned, you prefer to take advantage of your experiences in order to discover, to grow, and to question yourself

In het Nederlands: Neemt het leven in eigen hand, laat het niet op zich afkomen; laat niets aan het toeval over, maar bouwt via ervaring een eigen leven op.


De horoscoop heeft ook een tweede dominante. Daarbij moet gekozen worden tussen Venus en Uranus, tenzij ze beide even sterk zijn. Om hier een antwoord te vinden, is astrologisch inzicht vereist. Het kan niet op eenvoudig mechanische wijze worden beslist wat het antwoord op de vraag is. Vanaf de midlife crisis is Uranus de tweede planeet in deze horoscoop. En dat wil bij voorbeeld het volgende zeggen:Zie ook de rechterkolom voor het vervolg

U ook? Wilt u meer oefening in het toepassen van filters bij horoscoop duiden dan kunt u zich aanmelden voor een praktijkoefening op Horoscoop Duiden . Daar zal ik dan aan de hand van de door u over uzelf verstrekte gegevens de filters bespreken die van toepassing zijn op uw horoscoop. Dit gratis aanbod geldt alleen voor de gegevens van uw eigen horoscoop.

Astrologie Neuroticisme.

Voor de achtergronden van de wetenschappelijk onderbouwde astrologische interpretatie. Deze uitslag spreekt voor zich.