Energetische Astrologie

Nieuwe Horoscoop duiding en astrologische analyse door Dr Martin Boot

Opzet en doel

Energetische astrologie is de vrucht van ruim 35 jaar intensieve studie, maar vooral astrologische en psycho-therapeutische praktijk. Toepassen op concrete dagelijkse problemen. Astrologie in het dagelijks leven, maar dan net iets anders dan u gewend bent. Dat is de energetische astrologie van Dr Martin Boot. U zult versteld staan van de schat aan praktische en toch even diepe informatie die deze manier van omgaan met astrologie u brengt.

Mijn opvattingen en uitwerkingen van de Psychologische astrologie heb ik uitgebreid gedocumenteerd in een tiental boeken vanaf de best seller Van Ram tot Vissen. De energetische astrologie bouwt daarop voort, maar is een hele stap verder.Bewustzijn

In dit kader betekent bewustzijn een intensieve vorm van zelfwaarneming. Een ander woord ervoor is "gewaar worden" of "beseffen". Mensen die geen contact hebben met zichzelf, richten zich extreem op gebeurtenissen in de buitenwereld. De vorm van astrologie die het verst ontwikkeld is, is juist de vorm die zich richt op de "buitenwereld". De studie van deze vorm kan benut worden om de grondbeginselen van astrologische interpretatie te leren. Hij draagt niet bij tot meer zelfinzicht of bewustzijn. De vorm van astrologie die tot meer bewustzijn leidt vindt u o.a. hier.

The study of occult psychology involves an arousing of the Ego to full activity. It will necessitate the formulation of the laws of egoic unfoldment of the methods whereby, petal by petal, the lotus may be brought to perfection, and of the triple nature of its evolution. It will bring about an eventual apprehension of the true meaning of FORCE and of ENERGY in its DUAL aspect: inherent vibration and external radiation

This will produce later a better comprehension of the effect of one consciousness upon another consciousness on the physical plane. This knowledge will be scientifically utilized to produce specific results in group evolution. Some of the world’s problems will find solution

Such a process must necessarily be slow. The POWERS of the EGO are STUPENDOUS. If it is released now through the agency of an unruly personality, it would lead to dire disaster. But the time will come, and in the meantime a due apprehension of inherent capacity will profit all who have the intuition to recognize the goal.
Cosmic Fire pp 542 - 544Energie

Er zijn drie aspecten aan het begrip energie. Een materiele, psychische en spirituele. De eerste twee zijn ieder weer onderverdeeld in subklassen. De materiele energie kent bij voorbeeld thermische, mechanische, kinetische, potentiële, elektrische, magnetische, chemische en nucleaire energie. Ontdekt is dat de ene soort energie in een andere wordt omgezet. Zo wordt in een gaskachel de chemische energie in het gas omgezet in warmte. En bij de val van een voorwerp wordt zwaartekrachtsenergie omgezet in bewegingsenergie.

Energie wordt in bredere zin gezien als een eigenschap die nodig is om een effect te veroorzaken. Vitaliteit, gevoelens en gedachten worden dan gezien als "psychische energie". Deze term werd in de 19e eeuw gebruikt en met name uitgewerkt door Sigmund Freud. Hij was van mening dat de wetten van de natuurkunde ook op deze energie van toepassing waren en noemde het "libido". Kenmerk is dat dit soort energie verbruikt kan worden en opraken.

De energie die op deze pagina's in de belangstelling staat, is "spirituele" energie. Deze vorm heeft dezelfde eigenschappen als de materiele. Dat wil zeggen: Hij raakt nooit op en wordt via psychische processen maar met name door bewustzijn omgezet in andere energie.

Astrologische energie

De energetische benadering van astrologie werd geintroduceerd door Stephen Arroyo met zijn boek Astrologie, Psychology and the Four Elements. An Energy Approach to Astrology & the Counseling Arts. Arroyo beschouwt astrologie als een energetische taal. De astrologische energieen zouden daarbij volgens hem gelijk gesteld moeten worden aan de Planeten en de Tekens van de Dierenriem. Arroyo blijft daarbij binnen het paradigma van de Psychologische Astrologie.

Er is echter ook een verdergaande benadering mogelijk. Een dergelijke verdergaande benadering heb ik uitgewerkt.

Doel van deze afdeling van AstroBoot is deze uitwerking voor een groot publiek toegankelijk te maken. En wel met name het aspect dat leidt naar een stabielere gezondheid.

astrologie en horoscopenesoterischexoterischNog vragen?
SiteMap.