Maand: mrt J

Astrologie en gezondheid

Astrologie en gezondheid Vier factoren vormen een bedreiging voor de gezondheid. Ze worden samengevat onder het begrip stress: Materiele stress: bij voorbeeld luchtvervuiling. Voeding: bij voorbeeld voeding uit de voedingsindustrie. Psychosociale stress: bij voorbeeld werk gerelateerde stress. Groeistress: bij voorbeeld gedurende de doorgangsfasen in een leven. De volgende gebieden van menselijke aktiviteit werken aan de Lees verder

orde en magie

Type 7: Wet en orde, magie. Astrologische energiebronnen: Maan. DEUGDEN van dit type: Kracht, vasthoudendheid, moed, beleefdheid, sterk in details, niet van anderen afhankelijk. KWALIJKE KANTEN: Vormelijk en formeel, bijgelovig, trots, bekrompen, oppervlakkige oordelen, ingebeeld, eigenwijs, extreem zelftoefgefelijk, vijandig. DEUGEN DIE MOETEN WORDEN VERWORVEN Verdraagzaamheid, nederigheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid, liefde, saamhorigheid, solidariteit. Dit type heeft er Lees verder

Begeerte

Energetische typen Type 6: Toewijding : Astrologische energiebronnen: Mars. DEUGDEN van dit type: Toewijding, recht op het doel af, liefde, tederheid, intuitie, loyaliteit, solidariteit, trouw, binding, eerbied. KWALIJKE KANTEN: Zelfzucht, jaloezie, hangt teveel op anderen, profiteert van anderen, partijdig, zelfbedrog, sectarisch, bijgelovig, bevooroordeeld, overhaaste conclusies, brandende boosheid, woede. DEUGEN DIE MOETEN WORDEN VERWORVEN Kracht, zichzelf Lees verder

Verstand

Energetische typen Type 5: Kennis: Verstand en intellect: Astrologische energiebronnen: Venus. DEUGDEN van dit type: Strikt correcte opmerkingen, rechtvaardig zonder mededogen, vasthoudendheid, gezond verstand, oprechtheid, onafhankelijkheid, helder intellect. KWALIJKE KANTEN: Medogenloze kritiek, bekrompenheid, arrogantie, wraakzuchtig, gebrek aan sympathie en erkenning van anderen, bevooroordeeld. DEUGEN DIE MOETEN WORDEN VERWORVEN Dit type heeft een scherp oog voor Lees verder