Categorie: Energetische Typen

orde en magie

Type 7: Wet en orde, magie. Astrologische energiebronnen: Maan. DEUGDEN van dit type: Kracht, vasthoudendheid, moed, beleefdheid, sterk in details, niet van anderen afhankelijk. KWALIJKE KANTEN: Vormelijk en formeel, bijgelovig, trots, bekrompen, oppervlakkige oordelen, ingebeeld, eigenwijs, extreem zelftoefgefelijk, vijandig. DEUGEN DIE MOETEN WORDEN VERWORVEN Verdraagzaamheid, nederigheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid, liefde, saamhorigheid, solidariteit. Dit type heeft er Lees verder

Begeerte

Energetische typen Type 6: Toewijding : Astrologische energiebronnen: Mars. DEUGDEN van dit type: Toewijding, recht op het doel af, liefde, tederheid, intuitie, loyaliteit, solidariteit, trouw, binding, eerbied. KWALIJKE KANTEN: Zelfzucht, jaloezie, hangt teveel op anderen, profiteert van anderen, partijdig, zelfbedrog, sectarisch, bijgelovig, bevooroordeeld, overhaaste conclusies, brandende boosheid, woede. DEUGEN DIE MOETEN WORDEN VERWORVEN Kracht, zichzelf Lees verder

Verstand

Energetische typen Type 5: Kennis: Verstand en intellect: Astrologische energiebronnen: Venus. DEUGDEN van dit type: Strikt correcte opmerkingen, rechtvaardig zonder mededogen, vasthoudendheid, gezond verstand, oprechtheid, onafhankelijkheid, helder intellect. KWALIJKE KANTEN: Medogenloze kritiek, bekrompenheid, arrogantie, wraakzuchtig, gebrek aan sympathie en erkenning van anderen, bevooroordeeld. DEUGEN DIE MOETEN WORDEN VERWORVEN Dit type heeft een scherp oog voor Lees verder

Harmonie door conflict

Energetische typen Type 4: Harmonie door conflict : Astrologische energiebronnen: Mercurius en Mars. DEUGDEN van dit type: Sterke genegenheden, sympathie, fysieke moed, gulheid, toewijding, snel en scherp intellect. KWALIJKE KANTEN: Egocentriciteit, piekeren, onzorgvuldigheid, gebrek aan morele moed, sterke passie en hartochtelijk, indolentie, buitensporigheid. DEUGEN DIE MOETEN WORDEN VERWORVEN Sereniteit, vertrouwen, zelfbeheersing, zuiverheid, onzelfzuchtigheid, precisie, mentaal Lees verder

Helder verstand

Energetische typen Type 3: Lichtend verstand : Astrologische energiebronnen: Saturnus en Mars. DEUGDEN van dit type: Ruime blik op abstracte zaken, oprecht, helder intellect, concentratievermogen op filosofische vraagstellingen , geduld, voorzichtigheid, piekert niet over trivialiteiten en valt anderen er niet mee lastig. KWALIJKE KANTEN: Intellectuele hoogmoed en trots, koudheid, afzondering, slordig in details, afwezig, koppig, Lees verder

Wijsheid Liefde

Pyschologische typen De energetische astrologie kent een fijn vertakte persoonlijkheidsleer. Deze is hierarchisch geordend en op de hoogste tree staan de 7 psychologische typen. Die komen verdeeld voor onder alle sterrenbeelden. Ik beschrijf ze in een reeks artikelen. Ook komen ze steeds in combinatie voor. Zuivere typen zijn er dus niet. Type 2: Liefde en Lees verder

Energetische Typen

Pyschologische typen De energetische astrologie kent een fijn vertakte persoonlijkheidsleer. Deze is hierarchisch geordend en op de hoogste tree staan de 7 psychologische typen. Die komen verdeeld voor onder alle sterrenbeelden. Ik beschrijf ze in een reeks artikelen. Ook komen ze steeds in combinatie voor. Zuivere typen zijn er dus niet. Type 1: Wil en Lees verder