Categorie: horoscoop

Is astrologie de oorzaak

Het slot van het vorige bericht luidde: Stille ontsteking Het probleem bij deze vorm van ontsteking luidt dat hij niet wordt opgemerkt. Het is zogenoemde “stille “ontsteking. Alle vormen van veroudering zijn uitingen van stille ontsteking. Dat is dus de oorzaak. En dat weer is een uiting van het grotere principe dat ik eerder noemde Lees verder