Oorzaak en gevolg

Oorzaak en/of gevolg Voor een goed begrip van mijn manier van denken is het van belang een scherp onderscheid te maken tussen oorzaak en gevolg. Ik zal het probleem illustreren aan twee in dit verband ter zake doende voorbeelden. Met dit verband bedoel ik de energetische astrologie. Het cholesterol gehalte. De functie van astrologie. Cholesterol. Lees verder

Stressfactoren in de horoscoop

Stress factoren in de horoscoop In de vorige post behandelde ik kort de elementen in de westerse astrologie. En ook de afzonderlijke stress factoren per element. Stressfactoren en de levenslijn In mijn boek over de elementen [ Karakter en Liefde . ] beschreef ik ook hoe de elementen een overheersende rol spelen in de doorgangsfase Lees verder

Stressfactoren in de horoscoop

Stress factoren in de horoscoop In de vorige post duidde ik aan dat astrologie een analyse functie kan hebben bij het achterhalen van niet-materiele stressfactoren. In dit artikel ga ik daar nader op in. Horoscoopduiding De eerste stap in de horoscoopduiding is: Bepaal de grote lijn. Dat kan op veel manieren, maar de simpelste gaat Lees verder

Astrologie en gezondheid

Astrologie en gezondheid Vier factoren vormen een bedreiging voor de gezondheid. Ze worden samengevat onder het begrip stress: Materiele stress: bij voorbeeld luchtvervuiling. Voeding: bij voorbeeld voeding uit de voedingsindustrie. Psychosociale stress: bij voorbeeld werk gerelateerde stress. Groeistress: bij voorbeeld gedurende de doorgangsfasen in een leven. De volgende gebieden van menselijke aktiviteit werken aan de Lees verder

orde en magie

Type 7: Wet en orde, magie. Astrologische energiebronnen: Maan. DEUGDEN van dit type: Kracht, vasthoudendheid, moed, beleefdheid, sterk in details, niet van anderen afhankelijk. KWALIJKE KANTEN: Vormelijk en formeel, bijgelovig, trots, bekrompen, oppervlakkige oordelen, ingebeeld, eigenwijs, extreem zelftoefgefelijk, vijandig. DEUGEN DIE MOETEN WORDEN VERWORVEN Verdraagzaamheid, nederigheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid, liefde, saamhorigheid, solidariteit. Dit type heeft er Lees verder

Begeerte

Energetische typen Type 6: Toewijding : Astrologische energiebronnen: Mars. DEUGDEN van dit type: Toewijding, recht op het doel af, liefde, tederheid, intuitie, loyaliteit, solidariteit, trouw, binding, eerbied. KWALIJKE KANTEN: Zelfzucht, jaloezie, hangt teveel op anderen, profiteert van anderen, partijdig, zelfbedrog, sectarisch, bijgelovig, bevooroordeeld, overhaaste conclusies, brandende boosheid, woede. DEUGEN DIE MOETEN WORDEN VERWORVEN Kracht, zichzelf Lees verder

Verstand

Energetische typen Type 5: Kennis: Verstand en intellect: Astrologische energiebronnen: Venus. DEUGDEN van dit type: Strikt correcte opmerkingen, rechtvaardig zonder mededogen, vasthoudendheid, gezond verstand, oprechtheid, onafhankelijkheid, helder intellect. KWALIJKE KANTEN: Medogenloze kritiek, bekrompenheid, arrogantie, wraakzuchtig, gebrek aan sympathie en erkenning van anderen, bevooroordeeld. DEUGEN DIE MOETEN WORDEN VERWORVEN Dit type heeft een scherp oog voor Lees verder

Harmonie door conflict

Energetische typen Type 4: Harmonie door conflict : Astrologische energiebronnen: Mercurius en Mars. DEUGDEN van dit type: Sterke genegenheden, sympathie, fysieke moed, gulheid, toewijding, snel en scherp intellect. KWALIJKE KANTEN: Egocentriciteit, piekeren, onzorgvuldigheid, gebrek aan morele moed, sterke passie en hartochtelijk, indolentie, buitensporigheid. DEUGEN DIE MOETEN WORDEN VERWORVEN Sereniteit, vertrouwen, zelfbeheersing, zuiverheid, onzelfzuchtigheid, precisie, mentaal Lees verder

Helder verstand

Energetische typen Type 3: Lichtend verstand : Astrologische energiebronnen: Saturnus en Mars. DEUGDEN van dit type: Ruime blik op abstracte zaken, oprecht, helder intellect, concentratievermogen op filosofische vraagstellingen , geduld, voorzichtigheid, piekert niet over trivialiteiten en valt anderen er niet mee lastig. KWALIJKE KANTEN: Intellectuele hoogmoed en trots, koudheid, afzondering, slordig in details, afwezig, koppig, Lees verder

Wijsheid Liefde

Pyschologische typen De energetische astrologie kent een fijn vertakte persoonlijkheidsleer. Deze is hierarchisch geordend en op de hoogste tree staan de 7 psychologische typen. Die komen verdeeld voor onder alle sterrenbeelden. Ik beschrijf ze in een reeks artikelen. Ook komen ze steeds in combinatie voor. Zuivere typen zijn er dus niet. Type 2: Liefde en Lees verder

1 2 3 4