Esoterische astrologie
- - Esoterische Astrologie : de weg naar leven op zielsniveau - -
View Services

Waarom Esoterische Astrologie?

Deze afdeling beschrijft de pijn van het leven en hoe ermee om te gaan. Astrologie als levenshulp met andere woorden.
About Us

Wat is Esoterische Astrologie?

Mijn conclusie aangaande astrologie luidt dat het een van de instrumenten is die de ziel gebruikt om zich kenbaar te maken.
View Slideshows

Waarom Martin Boot?

Wie wil weten wat je wel en niet kunt doen met astrologie en dat op basis van gedegen onderzoek en in nuchtere taal werkt met mijn adviezen.
 
 

Ziel?

Hoe behandel je dit onderwerp zonder gezweef en wel praktisch?.

image is in mijn taalgebruik de bemiddelaar tussen geest en materie. Het woord ziel is dus niet een alternatief voor "geest" in mijn opvatting. Ik vind ook niet dat "de ziel iets aan het leren is". De geest manifesteert zich in de materie en de mens heeft een actieve rol bij die manifestatie. De mens is de entiteit die iets aan het leren is. wat er te leren is wordt bemiddeld door de ziel. Waarom dat zo gaat, overstijgt mijn bevattingsvermogen en ik houd er niet van om over zaken te praten die ik niet begrijp, c.q. waar ik niets van weet.

Wat ik wel begrijp is hoe het allemaal werkt. Hoe het komt dat leven verbonden is met pijn. En wat er gedaan kan worden om een gelukkig leven te leiden, ondanks de pijn; hoe de pijn te verzachten, leefbaar te maken en te laten verdwijnen. De ziel geeft daar alle signalen voor in verschillende talen en symboolsystemen.

Astrologie is een dergelijke taal, een van de vele die de ziel gebruikt om de tekorten van het menselijk kenvermogen aan te vullen.

Leren. Wat de mens doet is omzetten, transformeren van energieen. Dat proces van omzetten gebeurt via "levenservaringen" en de conclusies die daaruit getrokken worden. Het leven reikt net zo lang ervaringen aan tot de "juiste" conclusie" getrokken is. Een conclusie is daarbij niet vrijblijvend. Dat wil zeggen een conclusie is pas volledig wanneer ook het gedrag en de mentaliteit is veranderd. Voor de basis-ideeen achter mijn opvattingen over esoterische astrologie zie hier.

Psyche

Daaronder versta ik de krachten en processen die gedachten, gedrag en persoonlijkheid bepalen. Astrologie kan worden gebruikt om die krachten op een originele manier in kaart te brengen. Daarbij is niet eens de complete techniek nodig die werd uitgewerkt in de westerse astrologie.

Psychische centra

In de esoterische astrologie worden 9 psychische centra onderkend. De inhoud van die centra kan als volgt kort worden samengevat:
 1. De energiebron voor zowel psychische als lichamelijke energie. Het centrum dat kan worden samengevat met de uitspraak: Ik ben goed zoals ik ben.Uitstraling.
 2. Evenwicht en alertheid. Dit centrum verzorgt het psychisch evenwicht .
 3. Het centrum van expansie, amibitie, zelfrespect en integratie. Dit centrum verzorgt de groei in dit leven. Al naar gelang het niveau van de mens gaat het om uiterlijke, innerlijke groei of beide.
 4. Het centrum van coherentie, geduld en volharding. Dit centrum kan worden samengevat met de uitspraak: Ik kies het smalle pad
 5. Het centrum van communiceren. Dit centrum kan worden samengevat met de uitspraak: Ik breng mijn leven in kaart en observeer mijn gang door het leven.
 6. Het centrum van sociale vaardigheid. Dit centrum kan worden samengevat met de uitspraak: Ik leer de juiste manier van omgaan met mezelf en anderen.
 7. Het centrum van waarheid en zin voor wat echt is. Dit centrum kan worden samengevat met de uitspraak: Ik ben eerlijk.
 8. Het centrum van dynamiek. Dit centrum kan worden samengevat met de uitspraak: Ik ga door en draag mijn verantwoordelijkheden vol energie..
 9. Het centrum van idealisme en illusie. Dit centrum kan worden samengevat met de uitspraak: Ik zoek God in mijn innerlijk. Leven is liefde.De verhouding tussen de centra onderling bepaalt voor de esotericus
 1. De persoonlijkheid.
 2. Knelpunten die een therapeutische ondersteuning behoeven om tot evenwicht te komen.
Boeken over praktische esoterie en levenkunst

Wil je liever eerst een van mijn boeken lezen, kijk dan eens naar

Leven kun je leren...

dr. Martin Boot: LEVEN kun je LEREN
ISBN 90-72549-26-3, 255 pagina's, Uitg Ruitenberg Boek, Hoevelaken, 1991
Voor een volledige beschrijving

Midlife crisis
Ben je tussen 35 en 50 jaar dan is het boek over midlife crisis ten zeerste aanbevolen.