Recente ontwikkeling in de astrologie: de exoterische astrologie vliegt over haar top heen

De gewone of "exoterische" astrologie berust nog steeds op de aanwijzingen van hetzij Ptolemaus uit de eerste eeuw, hetzij de aanwijzingen van een serie Middeleeuwers en houdt zich bezig met de volgende onderwerpen:karakteradvies
 • 1: Voorspellen van karakter uit de standen van de geboortehoroscoop
 • 2:Voorspellen van de persoonlijkheidsstructuur
 • 3: Voorspellen van de levensloop
 • 4: Voorspellen van het beroep
 • 5: Voorspellen van het verloop van een relatie
 • 6: Voorspellen van gebeurtenissen en toekomstige ontwikkelingen volgens een serie uit de Middeleeuwen bekende voorspeltechnieken
 • 7: Voorspellen van verkiezingsuitslagen
 • 8: Maken van medische diagnosen en behandelingsplannen
 • 9: Begeleiden van personen in moeilijke persoonlijke/ relationele omstandigheden
 • 10: Optreden op bruiloften en partijen als waarzegger
 • 11: Lobbyen om status en officeel erkenning te krijgen als serieus beroep
 • 12: Zich verhuren aan telefonische en webcam hulpdiensten waar "therapeutische" en waarzeggerige consulten gehouden worden

Hoe nodig is de exoterische astrologie, gezien de ontwikkelingen in onze maatschapij sinds de Middeleeuwen?

Sinds genoemde tijden hebben zich in de wereld - kennelijk niet helemaal opgemerkt door de gemiddelde astroloog - een paar ontwikkelingen voorgedaan die de theorieen van Ptolemaeus en de Middeleeuwers overbodig hebben gemaakt, en wel als volgt:
 • 1: Sinds de negentiende eeuw heeft zich een wetenschap ontwikkeld genoemd psychologie die veel trefzekerder karakters definieert
 • 2:Voorspellen van de persoonlijkheidsstructuur : zie punt 1
 • 3: Levensloop: zie punt 1 en vul in ontwikkelings-
  psychologie
  [ tot het 30e levensjaar ]
 • 4: Beroep : zie punt 1 met psycho-therapie
 • 5: Verloop van een relatie: zie punt 4
 • 6: Gebeurtenissen en toekomstige ontwikkelingen: sinds het begin van de 20e eeuw heeft zich een veelvoud van wetenschappelijke technieken ontwikkeld die vele malen trefzekerder is bij het voorspellen van het weer etc. dan de astrologie
 • 7: Voorspellen van verkiezingsuitslagen: zie punt 6.
 • 8: Sinds de 16e eeuw is een medische wetenschap ontwikkeld in plaats van de astrologie
 • 9: astrologie geeft alleen maar kennis en is dus zo goed als waardeloos bij het begleiden van persoonlijke en relationele problemen: daartegenover bestaat psychologie, psychiatrie en psycho-therapie
 • 10: Optreden op bruiloften en partijen als waarzegger: inderdaad hier glorieert de standaard astrologie; er is nog geen wetenschap uitgevonden die deze taak van de astroloog overneemt. gezien vanuit de esoterische astrologie zijn deze praktijken immoreel.
 • 11: Lobbyen om status en officeel erkenning te krijgen als serieus beroep: wie inzicht heeft in de astrologie weet dat dit een teken van verval is.
 • 12: Zich verhuren aan telefonische en webcam hulpdiensten waar "therapeutische" en waarzeggerige consulten gehouden worden: zie punt 9 en punt 10
l