Veel gestelde vragen over astrologie en horoscopen • Zou u op een korte/simpele manier kunnen uitleggen hoe een geboortehosroscoop word gemaakt en gebruikt wordt?( voor onze presentatie)
  Daar heb ik een mooi voorstel voor. De gewone astrologische kennis uit de Westerse Astrologie ligt vast in een serie vaste formules. Deze formules kun je overal zelf ophalen als je wilt. Op deze site heb ik voor iedereen die dat wil de mogelijkheid gemaakt om zelf het hele proces van je horosocoop maken met de standaard interpreatie erbij: gratis. Dus: Maak je eigen geboortehoroscoop dan heb je via eigen onderzoek precies gezien hoe het gaat en je krijgt bovendien ook nog de algemeen gangbare interpretatie er gratis bij.


 • Zou u een relatiehoroscoop kunnen uitleggen? (dus hoe het kan dat er sterrenbeelden met elkaar verbonden kunnen worden en wat het be├»nvloedt)?
  Een horoscoop is niet een sterrenbeeld. Het sterrenbeeld is een klein stukje uit de horoscoop. Dat stukje is nu juist van ondergeschikt belang als het gaat om relaties. Zie voor nadere uitleg omtrent astrologie en relaties: Liefdeshoroscoop of kijk eens in mijn boek Astrologie en Liefde of Karakter en Liefde.


 • Wat speelt allemaal een rol bij het karakter van de mens?(ascendent, sterrenbeeld..)?
  De mate van bewustzijn en de opvoeding spelen de belangrijkste rol in het karakter van de mens. Hoe bewuster een mens is hoe meer hij/zij in staat is zijn/haar karakter te veranderen. De astrologie heeft alleen een rol als het gaat om bewustworden van wie je bent, de horoscoop of de astrologie bepaalt niet het karakter dat doe je zelf.

  Astrologie is namelijk een taal en de horoscoop kun je het best vergelijken met een landkaart: je zult begrijpen dat een landkaart niet bepaalt wat het land is en wie er in wonen. Evenmin geeft een landkaart aan welke weg je moet volgen als je op reis wilt gaan in dat land. De landkaart geeft je een mogelijk houvast, een schematische voorstelling om je te orienteren, meer niet.

  Kijk in dit verband ook eens op Zelfontplooiing waar het weer op een andere manier wordt aangegeven.


 • Kunt u iets vertellen over waarom mensen erin geloven en waarom niet??
  Nee, dat moet je aan mensen zelf vragen die geloven en waarom niet.

  Mijn antwoord op geloof in astrologie is het volgende: astrologie is een taal. In een taal geloof je niet, een taal gebruik je om te communiceren. Met een taal kun je uitspraken doen over de werkelijkheid, maar of die uitspraken juist zijn dat moet je onderzoeken via wetenschap. Bij een taal hoef je alleen maar te kijken of de uitspraak correct is geformuleerd volgens de regels van die taal. Om een voorbeeld te geven: Dit is geen correcte zin in het Nederlands:

  Apen vleugels hebben ronde

  Dit is een correct zin in het Nederlands:

  Apen hebben ronde vleugels.

  Wie nu zegt: "Aha, een zin in het Nederlands, dus dat geloof ik want Nederlands is al minstens 1000 jaar oud.", die is wat naief bezig. Dat is nu net de manier waarop mensen redeneren die in astrologie geloven.
  Iets is voor deze mensen waar als en omdat er een serie astrologische kreten en formules in staan. Je zult hopelijk begrijpen dat die opvatting nergens op slaat en dat als er uitspraken zijn, deze uitspraken nog moeten worden onderzocht op het waarheids en werkelijkheidsgehalte ervan.


 • Wordt het leven veel be├»nvloed door bepaalde uitkomsten van astrologen?
  Er is veel onderzoek gedaan naar de uitspraken van astrologen. En de uitslag is dat astrologen altijd achteraf kunnen voorspellen wat er gebeurd is, bijna nooit vooraf: in meer dan 99% van de gevallen zijn de uitspraken van astrologen als ze over de toekomst of over karakters gaan dan ook onjuist. Deze uitspraken hebben zodoende evenveel invloed als iedere andere kermisattractie.
 • Waar gaat astrologie over?
  De zin van het leven in het algemeen en die van een individu in het bijzonder.