Image
De zon in de huizen van de horoscoop

Uw toegang tot professionele duiding van alle huizen van de horoscoop

Voor achtergronden...

Wat zijn en waarom Huizen van de horoscoop?


image Het menselijk bewustzijn is gekoppeld aan de aarde; wij zijn aarde-wezens en hebben het aardse werk te doen. Om dat te kunnen is ons bewustzijn gefocussed op en vanuit de aarde. Wil de horoscoop zinnige informatie over de mens geven dan moet er dus een mogelijkheid gevonden worden om de cosmische gegevens geprojecteerd te zien op de aarde. Die mogelijkheid is gevonden door de tekens van de dierenriem te projecteren op de aarde.

Deze projectie wordt aangeduid met de huizen van de horoscoop. Alle 12 dierenriemtekens en alle hemellichamen moeten op de aarde geprojecteerd worden. Al naar gelang de dag en de tijd komt daar een ander projectiebeeld uit. Nu weten we dus ook waarom dag, plaats en tijd van zoveel belang zijn in dit soort astrologie.

Aangezien er 12 dierenriem tekens zijn, zijn er dus ook 12 huizen

In de huizen komen dus een voor een alle sterrenbeelden terecht, en ook alle hemellichamen vinden ergens een plaats in de huizen van je horoscoop.


 

De zon in de huizen van de horoscoop


image

Weet je niet in welk huis de zon staat in je horoscoop of de horoscoop die je wilt bestuderen, bereken je horoscoop hier dan gratisde Zon in de huizen


Zon in het eerste Huis
U bent vitaal en sterk en hebt een ingeboren optimisme, als u in uzelf durft geloven volgens de horoscoop. U hebt moeite met uw ego, hebt een sterke aandrift om te slagen, maar de neiging niet alles af te maken. U hebt het vermogen, uw eigen plannen door te zetten en u weet graag alle zwakke en sterke punten van uw concurenten, maar u probeert wel met ze op goede voet te blijven.

Zon in het tweede Huis
Waarden zijn belangrijk voor u en vormen een centraal punt in uw leven. Hetzelfde geldt voor genieten volgens uw horoscoop. Het kan zich uiten op veel gebieden. Het kan bij voorbeeld gaan om principes of om geld. Belangrijk is dat u bepaalt wat waardevol voor u is. Hebt u dat namelijk bepaald dan vindt u het bijna onmogelijk om dat te veranderten....

Zon in het derde Huis U weet de aandacht te trekken en bent optimistisch over uw eigen toekomst. Van vergissingen leert u volgens uw horoscoop. U praat gemakkelijk en weet anderen tot samenwerking te brengen. U hebt talent voor public relations, schrijven, spreken en onderwijs. U hebt de neiging om veel vragen te stellen, maar kunt moeilijk wachten op het antwoord...

Zon in het vierde Huis Om u op uw gemak te voelen heeft u sterke banden met uw familie/gezin nodig volgens de horoscoop. U bent geneigd, over uw eigen toekomstmogelijkheden te dagdromen, maar u probeert de verantwoordelijkheden voor uw eigen ontwikkeling te ontlopen. U bent geneigd tot apathie en tevreden zijn met een bescheiden plaats. U voelt zich gemakkelijk de mindere...

Zon in het vijfde huis U bent sterk uit op plezier en bent populair volgens de horoscoop. U weet anderen enthousiast te maken en kunt moeilijk kiezen, ook heeft u veel geld nodig en kunt moeilijk de grote lijn in uw leven vinden en ontwikkelt daardoor uw talenten niet. U bent zelftoegefelijk en verdraagt geen kritische opmerkingen als het over uzelf gaat. ...

De zon en alle andere planeten in de huizen klik hier

Zon in het zesde huis De horoscoop duidt erop dat u in staat bent om het meeste te halen uit de gewone levensomstandigheden. U vindt geld belangrijk, maar ook de manier waarop het verdiend wordt volgens de horoscoop. U wilt mensen helpen om zelfstandig te worden en hebt opvoedende kwaliteiten. U werkt hard om uw eigen doelstellingen te bereiken en bent geneigd uzelf de mindere te vinden ...

Zon in het zevende Huis

Om tot ontplooiing van uw talenten te komen hebt u de aanstoot van anderen nodig volgens de horoscoop. U beschikt over een grote taalvaardigheid, maar bent gemakkelijk te intimideren. U kunt er niet goed tegen dat u steeds verantwoording moet afleggen. Uw overtuigingskracht is groot. U geeft anderen gemakkelijk de overtuiging dat ze belangrijk voor u zijn, waardoor ze best voor u willen hollen volgens de horoscoop. U hebt een sterke neiging om anderen te manipuleren en een loopje te nemen met de waarheid...

Zon in het achtste huis

U heeft moeite met verantwoording afleggen en hebt een zeer sterke overtuigingskracht. U geeft anderen de overtuiging dat u belangrijk voor ze bent volgens de horoscoop. Dat komt doordat u zelf een intieme relatie nodig heeft om u compleet te voelen. U heeft een groot talent voor self promotion en de neiging uzelf te ondergraven. U twijfelt heel gemakkelijk aan uw eigen capaciteiten en u wilt uzelf steeds bewijzen. U bent autoritair volgens de horoscoop en hebt de neiging anderen uit te buiten door uw inzicht in hun diepere problematiek.

Zon in het negende Huis

U wilt zich graag bewijzen volgens de horoscoop en wilt graag dat uw eigen inspanningen invloed hebben op anderen. Door die invloed raakt u geā€¹nspireerd en bij tegenslag verliest u gemakkelijk uw geduld. U maakt de indruk dat u in uzelf gelooft en weet de juiste contacten te leggen om tot succes te komen. Ook hebt u begrip voor mensen. U bent altijd op zoek naar kennis volgens de horoscoop en hebt heel veel moeite met het idee dat u ongelijk heeft...

Zon in het tiende huis

U heeft een sterk verlangen om te slagen en streeft naar eer en bekendheid/roem. U houdt van uw werk en bent instaat om anderen te stimuleren wanneer ze dezelfde maatschappelijke doelstellingen hebben. U verandert uw principes wanneer dat beter uitkomt voor uw carriere...

Zon in het Elfde Huis

Uw horoscoop duidt een dilemma aan wat uw ego betreft. U wilt namelijk zowel schitteren als een niet opvallend lid zijn van een groep van gelijkgestemden en vrienden. U zou dat kunnen uitleven door zich in een groep van gelijkgezinden in te zetten voor een humanitair doel. Eerlijkheid is niet uw sterkste eigenschap...

Zon in het Twaalfde huis

U wilt uw eigen creativiteit optimaal ontplooien volgens de horoscoop, maar bent geneigd niet zorgvuldig genoeg plannen te maken. U heeft een partner nodig die in uw werk participeert, maar die u tegelijkertijd de ruimte laat voor uw eigen fantasiewereld. Uw eigen creatieve krachten onderkent u in onvoldoende mate, doordat ze in uw vroege jeugd door uw ouders niet bevestigd zijn volgens de horoscoop. U bent geschikt voor dienstverlenend werk. U bent sterk inspiratief en medelevend ...


Liever mijn uitgebreide interpretatie?


Vul het huis van je keus in met de tekst "interpretatie"l bij voorbeeld Interpretatie Huis 5 en betaal het auteursgeld van 25,= Euro. Wanneer Paypal je bestelling meldt neem ik binnen 24 uur contact met je op voor je geboortegegevens.

Welk Huis wil je?