Gratis echte horoscoop

U kunt desgewenst hier de gratis uitwerking krijgen van uw zogenoemde karakter- of geboortehoroscoop. U krijgt daarvoor de uitwerking van de exoterische variant.

Als u bij een astroloog een horoscoop bestelt krijgt u een rapport dat de opsomming bevat van de standen in uw geboortehoroscoop. Bij elke stand wordt verteld wat die betekent volgens de standaard opvattingen. Deze uitwerking van de astrologische informatie krijgt u hier gratis.


Waarom gratis?


Astrologische informatie is tegenwoordig overal gemakkelijk verkrijgbaar. Althans de gewone of exoterische uitwerking van die info. Ik heb een belangrijke bijdrage geleverd aan die algemene verkrijgbaarheid. En wel doort mijn boek Van Ram tot Vissen. Dit boek schreef in eind van de jaren 70 van de vorige eeuw en het werd gepubliceerd in 1981. Van dit boek werd het volgende gezegd:

'Van Ram tot Vissen' is zeker geen amateuristisch of sensationeel verhaal. Het is een gedegen standaardwerk ... het gaat niet om voorspellingen maar om karakter en levensloop. - Wigholt -

"Ik zou niet graag de kost moeten geven aan de ook ervaren astrologen die zo'n boek gebruiken ... Voor hen .. is dit een kostelijke verzameling, uitblinkend door deskundigheid en vaak origineel inzicht. Bovendien worden hier ook de relaties van de huizencusps behandeld; indicaties die in de meeste vergelijkbare werken ontbreken en waar ook ervaren astrologen wel eens overheen kijken. ... zodat het geheel een plank vol oudere werken overbodig maakt. Kortom: sterk aanbevolen - J.G Toonder, BRES 82

Het boek is dan ook te vinden bij alle astrologen in Nederlandse en na de vertaling in het Duits ook in het duitse taalgebied. Wie een dure horoscoop bestelt krijgt in 90% van de gevallen de tekst uit dit boek aangereikt zoals bleek uit een onderzoek dat door het tijdschrift BRES werd gedaan.

Omdat ik zelf een grote stap verder ben gegaan door mijn studie van de diepergaande astrologie, bied ik deze algemeen gangbare info nu gratis aan.

Voorwaarden


Bij uw aanvraag gelden de volgende voorwaarden:

 • U vraagt alleen voor uzelf aan.
 • U vraagt slechts 1x aan.
 • U maakt op internet een verwijzing naar deze pagina: www.astroboot.com/gratis-horoscoop.html.
 • U laat me zien waar die melding gemaakt is.
 • U vermeldt uw naam, geboortedatum, plaats en -tijd.
 • U meldt het e-mail adres waar het rapport heen moet.
 • Let op


  Ik kan alleen ingaan op uw verzoek als u aan alle voorwaarden voldoet. Let vooral op dat u een vermelding op internet heeft gemaakt van deze pagina en dat uw geboortegegevens volledig en correct zijn.

  Ik heb het heel druk. Ik hoop dat u beseft dat dit een genereus aanbod is en dat u zich dus aan de voorwaarden houdt. Ik handel de aanvragen op de dag zelf af. Wanneer er zoveel aanvragen zijn dat ze niet binnen de dag passen, dan hoort u op dat moment helaas niet tot de gelukkigen.


  Voorbeeld van een uitwerking


  interpretatie: Karen Zondag

  De hierna volgende interpretatie van planeetstanden is gebaseerd op het standaardwerk Van Ram tot Vissen van Dr Martin Boot. De meeste verbanden tussen de cosmos en persoonlijke kenmerken zijn gecondenseerd uit subjectieve waarnemingen en zijn nog niet op een wetenschappelijke manier aangetoond.

  Ik bied u deze geboortehoroscoop gratis aan. U heeft mij verzekerd dat u een verwijzing maakt naar www.astroboot.com/gratis-horoscoop.html.

  Bent u geinteresseerd geraakt door deze uitwerking, weet dan dat u ook veel diepergaande interpretaties bij mij kunt bestellen. Bij voorbeeld over uw levenstaak. ________________________________________________________________ Deze interpretatie bevat een beperkte keuze uit de geboortehoroscoop.

  vuur<41&aarde<41&lucht<41&water<41&vuur>5&aarde>5&lucht>5&water>5

  Zowel intuïtie, logisch denken, het materiële, als gevoelens krijgen in uw leven een plaats. Uw basis-energiepatroon is relatief goed in balans, zonder overhelling naar een bepaald aspekt.

  huis 12 in lucht

  Neiging om een verkeerd gevoel van aanpassing te ontwikkelen met het onbewuste doel om zichzelf niet te hoeven zien zoals hij/zij is.

  Uit de kombinatie van de stand van de zon en de maan in hun tekens kan men reeds het fundament van uw persoonlijkheid afleiden:

  zon in boogschutter & maan in tweelingen

  Projecteert eigen innerlijk in zaken. Rusteloos, gebrek aan concentratie en vastbeslotenheid. Zwerversnatuur. Sterk verlangend naar opwinding en avontuur. Wordt onzeker, rusteloos en nerveus bij routine. Gebrek aan discipline. Snelle, actieve geest, leergierig, oppervlakkig. Neiging om de energie te versnipperen. Rad van tong. Nerveuze uitputting. Dualistisch, wendbaar, aanpassingsvermogen. Ziet alle kanten van een probleem en kan ze van alle kanten bespreken. Welsprekend. Meer mentaal dan fysiek ingesteld. Hypocriet, sociaal aangepast, driftig.

  Vb Karen Hamaker

  zon konjunkt merkurius

  Uiterst subjectief. Geeft mensen de indruk dat ze onbelangrijk gevonden worden. Kan slecht luisteren. Egocentrisch. Wil het eerste en het laatste woord hebben en altijd de eerste zijn. Neemt onrijpe beslissingen, en kan moeilijk ongelijk bekennen. Sterk ontwikkelde zelfexpressie. Kan mensen enthousiast maken. Houdt ervan, de lakens uit te delen. Stoutmoedig en arrogant. Interesseert zich niet voor de gevoelens van anderen. Heeft veel nerveuze energie en de dwangmatige neiging om altijd in beweging te zijn. Daardoor ontstaat extreme vermoeidheid. bij tijden geinspireerd. Zoekt feiten.

  zon sextiel mars

  Energiek. Veel ideeen en de constante behoefte om die tot uitdrukking te brengen. Vaste overtuigingen, krachtige en forse zelfexpressie, maar open voor de mening van anderen. Gaat meestal niet tot actie over zonder eerst de resultaten ervan overdacht te hebben. Handelt vol overtuiging. Kan fouten toegeven al kost het moeite. Sterk streven om uit te blinken. Kan goed met jonge mensen overweg. Zeer begerig lezer. Houdt van actie. Niet defensief ingesteld. Zoekt het gezelschap van zachtaardiger mensen. Bewondert mensen om hun eigen talenten. Sterke fysieke verlangens, maar wenst in de liefde de partner eerst behoorlijk te kennen. Goede kijk op kansen. Voortvarend, constructief en optimistisch.

  zon inkonjunkt jupiter

  Neiging tot zorgeloosheid, ongefundeerd optimisme, gokken en verwaandheid. Heeft lak aan conventie en autoriteit. Rebel. Droomt van pracht en praal. Onmatig in handelingen en houding. Neiging om te veel hooi op de vork te nemen. Wil geen advies van anderen krijgen. Denkt veel te kunnen bereiken zonder zelfdiscipline. Wil schitteren en erkenning. Sterke drang om te slagen. Houdt ervan situaties waarin menselijke relaties gemanipuleerd kunnen worden. Houdt van uitdagingen, maar beseft niet dat mislukking een stap op de weg naar succes kan zijn. Sterk communicatief talent, maar heeft de neiging te spreken, voor alle informatie vergaard werd. Wil geluk in eigen hand nemen. Eist zeer veel van mensen in liefdesrelatie, b.v. toewijding, goedkeuring en zo mogelijk verering. De partner moet aan alle wensen voldoen en dient hem/haar in alle omstandigheden bij te staan. Neiging om te veel te beloven. Zelftoegefelijk. Problemen met eerlijkheid Leugens omtrent de vader.

  merkurius in boogschutter

  Beweeglijk, onstandvastig, intuitief verstand, ruwe manier van communiceren, strevend naar vrijheid van denken en spreken. Filosofische, idealistische en religieuze neigingen. Gaat uit van het ideale, niet zozeer van ervaring. In staat de dingen vlug en raak te zeggen. Roddel. Denken draait om ego.

  Vb.: Mark Twain, Marie Curie, Hildegard Knef.

  venus in steenbok

  Trouw aan de ouders. Ernstig, streng, zwaarmoedig, trouw en standvastig in de liefde. Jaloers, zeer eerzuchtig. Aangetrokken tot oudere personen en personen van standing.

  Vb.: Edith Piaf, Ludwig van Beethoven, Feodor Dostoevski, Franz Schubert, Henri Toulouse-Lautrec.

  Ga voor een uitgebreide interpretatie naar www.astroboot.com/liefde-horoscoop/

  DE ASCENDANT (rijzend teken, kusp van het eerste huis) (zeer afhankelijk van het juiste geboorte-uur!)

  De ascendant zegt welke indruk men op anderen wil maken, de uiterlijke persoonlijkheid ("persona") die men wil ten toon spreiden voor anderen. Na de zon en de maan is het wellicht een van de belangrijkste faktoren in de horoskoop.

  ascendant in vissen

  Gevoelig voor andermans emoties. Neiging om andermans emoties, ook de negatieve, over te nemen. Idealistisch, gelooft in een werkelijkheid achter de dingen. Sterk vermogen van invoeling op persoonlijk gebied, moeite met eerlijkheid. Verliest zich gemakkelijk door begeerte. Gemakkelijk te misleiden. Voelt zich echter verbitterd wanneer misleiding werd ontdekt. Eskapistisch. Dromerig. Kan moeilijk neen zeggen wanneer iemand een beroep op hem/haar doet en doet dan alsof. Neiging om mensen aan te trekken die van hem/haar afhankelijk zijn. Komt niet gemakkelijk voor zich zelf op en is jaloers op mensen die dat wel kunnen. Mystieke neiging. Zeer meegaand. Zelftoegevend. Angsten. Bedrijvig en timide. Autoritair. Artistiek.


  Vanwaar die agressie tegen astrologie?


  Het moge duidelijk zijn hoe het komt dat er geen astrologische informatie mag worden doorgegeven volgens sommigen. Volgens velen als je in bepaalde kringen verkeert. Iedereen weet namelijk hoe krachtige concepten werken. En hoe bedreigend het kan zijn als je je kijk op de wereld, je eigen persoon en je leven moet veranderen.

  Levenstaak

  Wilt u direct al weten wat uw levenstaak is. Kijk dan eens naar het rapport onder de bestelknop
  Astrologie Professioneel, want wetenschappelijk onderbouwd

  Dr Martin Boot dus. Home