harmonische astrologie

Energetische astrologie is ouder en dieper dan de normale westerse.
 
image

harmonics in astrology

Er is een groot en fundamenteel probleem als het over astrologie gaat: er ontbreekt een wetenschappelijk aanvaardbaar fundament. Er ontbreekt een goede theorie. Daardoor zijn er problemen En heerst onenigheid over de meest basale zaken. Zoals:
 1. Wat is de juiste zodiak? De tropische, de siderische, de draconische, de astronomische, de babylonische, de griekse, de moderne, de sterren kalender, de zodiak van de constellaties.
 2. Zijn ze allemaal juist, maar gaan ze over een andere onderwerp steeds?
 3. Over het juiste huizensysteem is in feite nog geen zinnig woord gezegd. Er zijn er tientallen, die allemaal worden gebruikt zonder enige motivatie.
 4. Er zijn diepgaande verschillen tussen de westerse en de oorsterse astrologie. Hoe zit dat?
 5. Hoe zit het met de cusps van de huizen, het midden en de grenzen ervan?
 6. Hoeveel huizen zijn er nu echt?
 7. Hoe zit het met de aspecten? Welke, hoeveel, de orbs ervan, de betekenis?
 8. Hoe zit het met goede en slechte standen in alle combinaties die boven werden genoemd?
 9. Is goed en slecht in de astrologie wel de juiste benaming? En waar hangt het antwoord op deze vraag dan van af?
. In 1976 verscheen bij Fowler het boek "Harmonics in Astrology" van John Addey. Hij deed daarin een belangrijk voorstel als eerste stap bij de oplossing van alle vragen m.b.t. astrologie. Hij verbond de cyclus analyse aan de horoscoop-analyse door alle getalsverhoudingen die mogelijk zijn binnen de 360 graden waarme gewerkt wordt toe te laten. Daarmee sloot hij aan bij het werk van Johannes Kepler.

Gezondheid Hij onderzocht ook horoscopen in verband met de nieuwe getalsverhoudingen, de nieuwe verdelingen van de horoscoop en vragen over beroep en gezondheid. Daarbij kwamen oa. de volgende resultaten te voorschijn:
 1. Impotentie In de zevende harmonische [ het zogenoemde septiel aspect (360/7)] vormde Mars een conjunctie met Saturnus bij impotente mannen.
 2. Blindheid en jeugddelinquentie bleken samen te hangen met Mercurius conjunct Mars of Saturnus in de 125e harmonische.
specifiek Er zijn nu dus 2 typen hoeken in de horoscoop: de algemeen gebruikte en de nieuwe zoals ze ontstaan door de cirkel op te delen in niet alleen 2 [ oppositie ], 3 [ driehoek ], 4 [ vierkant ] en 6 [ sextiel ], en alle andere getallen van 1 tot =360. Addy is van mening dat de algemeen gebruikte aspecten meer algemeen van aard en betekenis zijn. De ongewone en veel kleinere verbanden zijn dan persoonsgebonden. Ze laten zien hoe de ene persoon die geboren is op dezelfde dag als de andere bij voorbeeld verschilt van die andere persoon. En daarmee is dan ook een van de grote bezwaren tegen de westerse astrologie opgeheven.

Dat bezwaar luidt dat er geen specifieke aanwijzingen in de horoscoop worden gevonden, waardoor de interpretaties in veel gevallen zo vaag zijn dat ze op veel personen tegelijk van toepassing zijn.

De harmonische astrologie is dan ook integraal onderdeel van de energetische astrologie van AstroBoot astrologie en Horoscopen . 

Uitgewerkte Horoscopen

De informatie die we hier geven vind je nergens anders.
 
image
Ook de uitwerking van concrete horoscopen behandel ik vanuit mijn opvattingen aangaande de harmonische astrologie. Daardoor onderscheiden zich deze uitwerkingen van gewone horoscopen. Inhoudelijk gezien zijn er 3 soorten horocopen:
 1. De Geboortehoroscoop of Karakterhoroscoop .Hierin beschrijf ik hoe het energetisch patroon volgens de astrologie is opgebouwd. Daarbij komt tevens aan de orde waar de punten liggen waar de energie niet gemakkelijk stroomt en wat er aan kan worden gedaan om de stroom weer goed op gang te brengen.
 2. Prognose horoscoop Alles ontwikelt zich in cycli, in harmonische cycli. Deze uitwerking beschrijft in welke fase van ontwikkeling iemand zich op dit moment bevindt en wat hem/haar daardoor te wachten staat. Dit in analogie van het boek over de Midloife crisis.
 3. De Liefde- of relatiehoroscoop . Hiervan bestaan 2 typen: de interactie-horoscoop: die beschrijft hoe twee of meer mensen op elkaar reageren. Wat ze in elkaar oproepen. Interactieve energie-uitwisseling dus. En de relatiehoroscoop. Die beschrijft wat de relatie zelf inhoudt aan harmonische potentie. Dit naar analogie van mijn boek Astrologie en Liefde.


temperamentenleer