horoscopen
 

horoscoop


Hoe werkt astrologie?

Een simpele vraag die tot nu toe niet bevredigend werd beantwoord. Een vraag vooraf luidt: Wat is het? Dat is gemakkelijk te beantwoorden. Astrologie is een taal; in deze taal bestaan zoals in elke taal grammaticale regels. Regels die bepalen of je de juiste uitdrukkingen gebruikt en regels die de betekenis van de afzonderlijke elementen en de combinaties ervan bepalen.

Om een voorbeeld te geven. Afzonderlijke elementen zijn: de tekens van de dierenriem, de huizen van de horoscoop en een keuze uit de hemellichamen in ons zonnestelsel.

Het achtste huis betekent [o.a.] de belasting; saturnus betekent [o.a.] verplichtingen; stier betekent [o.a.] geld; het elfde huis betekent [ o.a.] de gemeenschap waarin je verkeert. Deze zaken worden actief wanneer bij voorbeeld de zon een van deze punten activeert. Als volgt: op 13 mei 2006 loopt de zon door de 20e graad van het teken stier en activeert alle betekenissen die met die graad samenhangen.

Dat zijn de regels van de taal die astrologie heet. Nu de toepassing in de werkelijkheid.heb je vragen in dit geheel ga dan naar ASTROFORUM en stel deze vragen daar dan hebben anderen er ook nog wat aan

astrologie en voorspellen

zelfontplooiing Op deze 20e graad stier staat in mijn geboortehoroscoop saturnus; saturnus is de aanduider in mijn horoscoop van het achtste huis en hij bevindt zich in het elfde huis. Op 13 mei 2006 brengt de post me de aanslag van de belasting geldende voor het jaar 2005. In het Nederlands: Ik krijg de financiele verplichtingen voorgelegd die ik heb tegenover de gemeenschap waarin ik verkeer en dat gebeurt door de instantie die daarvoor is ingesteld, namelijk de belastingdienst. Precies wat de astrologie zegt dat deze stand in mijn geboortehoroscoop inhoudt.

Wat betekent dit: welke conclusies kunnen hieruit worden getrokken?

Ik zal nu laten zien welke conclusies zijn toegestaan volgens de astrologie en welke niet. Hierbij zal blijken dat de meeste conclusies die getrokken worden fout zijn.

 • Fout nummer 1: De astrologie voorspelt dat mijn belastingaanslag op 13-5-06 komt.

 • Wat nu? Ik laat zien dat een correcte toepassing van de regels van de astrologie inhoudt dat ik op 13-5-06 mijn belastingaanslag krijg en als ik dat dan wil boeken als prestatie voor de astrologie zeg ik ineens, dat is onjuist?

  Inderdaad: dit is de grote valkuil van de astrologie. Het is juist dat ik op 13-5-06 wist dat de belastingbrief die bij de post was de aanslag was, maar van voorspellen kan geen sprake zijn om de volgende redenen.

  Voorspellen wil zeggen, dat het niet een keer maar altijd zo moet zijn. Ik zou dus alle jaren ruwweg op 13-5-06 mijn belastingaanslag moeten krijgen, want alle jaren loopt de zon op die datum door de 20e graad stier. Dit jaar is de eerste keer dat de aanslag bij deze astrologische stand komt. Dus niks: zo boven zo beneden: niet saturnus stuurde me die aanslag, maar de belastingdienst.

  Voorspellen wil zeggen dat er niet andere mogelijkheden zijn dan deze. Het achtste huis heeft nog een paar honderd betekenissen. Ik zal een kleine keus maken wat er nog had kunnen gebeuren volgens de taal die astrologie heet: Ik had last kunnen hebben van constipatie maar met een goede afloop; de polis van een levensverzekering in huis kunnen krijgen; via een advokaat een profijtelijke onroerend goed transactie kunnen nemen; een ontmoeting kunnen hebben met de zwarte poes van de buren; mijn echtgenote had een restitutie van de belasting kunnen krijgen; ik had een brief kunnen krijgen waarin de doodsoorzaak van mijn oma van vaderskant werd bekend gemaakt; of bericht van de verhuizing van een van mijn kinderen en en en ...

  Kortom: Zo boven zo beneden: we houden allemaal van pijltjes gooien en dobbelen met alle mogelijkheden die het leven te bieden heeft, maar met voorspellen heeft dit niets te maken.

  Ofwel: hoe het ook zit in geen geval is de astrologie de oorzaak van de aanslag van de belasting. Dus uit de astrologie kan ik die aanslag ook niet voorspellen.

  Fout nummer 2

 • Fout nummer 2: We weten dat er geen oorzaak-gevolg relatie is, maar er is wel iets anders, namelijk een niet oorzakelijk verband tussen de horoscoop stand en de belastingaanslag: zo boven zo beneden.

  Dit is een bekende opmerking die populair werd door Jung. Hij was intelligent genoeg om te begrijpen dat hij het niet zou redden door te beweren dat de horoscoopstanden gebeurtenissen veroorzaken, maar was wel zeer onder de indruk van dit soort treffers en nam toen een idee over van Paul Kammerer en noemde dat synchroniciteit, wat niet meer wil zeggen dan "het vindt tegelijkertijd plaats"; en dat noemde hij een niet oorzakelijk verband. Het probleem zit hem hier in het woord verband. Om te kunnen bewijzen dat nu juist deze gelijktijdige gebeurtenis een verband heeft met de belastingaanslag en niet een van al die andere miljoenen gebeurtenissen die eveneens tegelijkertijd plaatsvinden is iets meer nodig dan het gebruik van een leenwoord uit het grieks.

  Stel dat ik niet weet hoe het zit met de post en blauwe enveloppen en ik wandel stom toevallig op 13-5-06 om 15.30 naar mijn brievenbus vol angstige gedachten over hoe mijn kinderen aan de kost zullen komen en zie daar een wagentje van de post aankomen met een blauwe envelop die bij opening een belastingaanslag blijkt te zijn. Is er dan niet een niet causaal verband tussen: de aanslag en de postwagen; de aanslag en mijn brievenbus; de aanslag en het tijdstip 15:30; de aanslag en mijn kommervolle gedachten, die wellicht nog werden gelardeerd met een groetje van een overvliegende vogel [boven] of de genoemde zwarte kat van de buren [beneden] ? En als dit GEEN "niet-causale" verbanden zijn, waarom dan wel een stand in de horoscoop?

  Ofwel: er is helemaal geen speciaal verband tussen de belastingaanslag en de horoscoopstand aantoonbaar anders dan geconstrueerd kan worden door welke andere samenloop van omstandigheden dan ook.

  Zonder mij is het verband er niet. Ik maak de keus tussen de horoscoop stand en de andere gebeurtenisssen. Ik maak dus het verband.

  Trouwens het ligt toch veel meer voor de hand dat er een causaal verband is tussen mij en de belastingaanslag? Of was ik het niet die het belastingformulier heb ingevuld en verstuurd? Deed saturnus dat voor mij? Of mijn achtste huis?

  Niet de astrologie werkt: ik werk met astrologie. Er is niet een verband tussen astrologie en gebeurtenissen, niet causaal, niet synchronistisch: ik maak dat verband.

  Deze conclusie komt overeen met de werkelijkheid, dit is bovendien de waarheid. Alle andere opvattingen over astrologie en de werkelijkheid berusten op misvattingen.

  Consequenties

  Dit heeft vergaande consequenties, waarvan ik de belangrijkste opsom:
 • 1: Astrologie kan niet worden gebruikt als alibi
 • 2: Een astroloog kan geen uitspraken doen over iemand anders
 • 3: Astrologie is een hulpmiddel om geestelijke zelfdiscipline aan te kweken
 • 4: Astrologie kan gebruikt worden als opening van de weg naar je ziel

  Het moge duidelijk zijn dat deze manier van omgaan met astrologie weliswaar de juiste is, maar niet de algemeen gebruikelijke.

  Conclusie

  Astrologie werkt niet, ik werk hooguit met astrologie. Wat dat oplevert en hoe zinnig dat is hangt af van mijn eigen mate van bewustzijn en nergens anders van. Astrologie en bewustzijnLees verder ..

  Algemene inlichtingen over de site AstroBoot

 • l