Wat is een horoscoop?

Energetische astrologie is ouder en dieper dan de normale westerse.
 
image

Wat is een goede horoscoop[uitwerking]?

In tegenstelling tot wat je wellicht denkt is een horoscoop geen plaatje of tekening. De horoscooptekening is niet de horoskoop. Een kenner verstaat onder een horoscoop de interpretatie van de astrologische boodschap die vervat is in de tekening. Deze astrologische boodschap is gebonden aan een bepaald moment, hij is eveneens gebonden aan de vraag die de esotericus stelt op dat bepaalde moment.

astrologie

Een goede uitwerking gaat over concrete zaken die jouw persoon en je leven van alledag aangaan; hij heeft een logische opbouw en bevat geen astrologische termen, maar is geschreven in helder Nederlands.

Een slechte uitwerking geeft je een rijtje astrologische standen met hun benamingen en dan een vage tekst eronder waar je alle kanten mee uitkunt. Deze tekstjes zijn overgenomen uit handboeken, nu eens letterlijk, dan weer vrij vertaald. Dikwijls geven handboeken aan dat de astroloog een keuze moet maken: het kan dit zijn of wellicht ook dit. En wat lees je in een slechte uitwerking? Juist: letterlijk: het kan dit zijn of dit. Kies jij maar zelf. Dat wordt dan omkleed met de term "Je hebt een vrije wil".

Nu zijn de teksten in handboeken [ b.v mijn boek Van Ram tot Vissen] bedoeld als voorzetje om de gedachten te bepalen, niet als definitieve uitspraak, dat kan helemaal niet, want de persoon moet eerst beoordeeld en bekeken worden om dan uit te vinden wat een astrologische stand in dit persoonlijke geval betekent. Het kenmerk van een goede uitwerking is dat de maker ervan in staat is dat uit te vinden.
 

de interpretatie is niet de analyse van de horoscoop<

De informatie die we hier geven vind je nergens anders.
 
image
Het interpreteren van een horoscooptekening vergt jarenlange diepgaande studie en een eveneens jarenlange intensieve praktijkervaring. Bovendien is astrologische kennis alleen niet genoeg en hier zit het grote probleem met astrologie: velen menen dat astrologische kennis het antwoord is op alle vragen van het leven en vergeten dat astrologische kennis alleen maar symbolisch is, d.w.z. geen inhoud heeft. Naast de astrologische kennis is dus nog de vaardigheid nodig om die symbolen te vertalen. Om dat te kunnen doen is een grondige scholing in het vakgebied nodig waarover de vraag aan de horoscoop gaat: bij een karakterhooscoop is dat b.v. psychologie, maar vooral psycho-therapie. Astrologen beschikken niet over deze kennis, integendeel, ze achten zich er ver boven verheven.

Zie voor de problemen m.b.t. karakteranalyse onder deze link

temperamentenleer De eerste stap bij het vertalen van de horoscoop-symbolen is de horoscoopanalyse. In de analyse noteert de kenner alle factoren die de horoscooptekening bevat. De tweede stap is de horoscoopsynthese: het enorm aantal losse factoren wordt samengevat in de thema's die de horoscoop aangeeft. Die thema's zijn per afzonderlijke horoscoop verschillend. Het vereist een diepgaand vakmanschap om de thema's in de horoscoop te synthetiseren. Horoscoopsynthese is hoge-school-astrologie.

 
 
image Kijk ook eens hier De Geboortehoroscoop