Astrologische horoscopen

Energetische astrologie is ouder en dieper dan de normale westerse.
 
image

wat klopt wel.wat niet?

Een horoscoop gaat over je karakter, aanleg en talenten. Althans dat zou zo moeten zijn. De theorie daarover werd opgesteld in de 4e eeuw voor Christus. Dat is mooi en prachtig, alleen deze theorie bleek in de loop der tijd van geen kanten te kloppen met hoe een mens nu echt in elkaar zit. De astrologische theorie stamt namelijk uit een een tijd dat er nauwelijks systematische kennis over de mens bestond.

Er werd domweg gesteld dat een mens uit 4 basis elementen bestond en niet meer. Ja wellicht was er ook nog een 5e element, de zogenoemde quitessens: de quinta essentia. Wat dat dan wel was, daar wist en weet niemand een zinnig antwoord op te geven. De oude meesters hielden wel van theorie, maar niet van de praktijk.

Astrologen houden deze traditie op orthodoxe wijze in stand. Hun kennis ligt overal te grabbel en ik begrijp niet goed waarom mensen tientallen tot honderden euro's betalen om deze verouderde en onjuiste informatie tot zich te mogen nemen.

psychologische horoscoop met diepgang

Vanaf 1981 toen mijn boek van Ram tot Vissen verscheen heb ik gewerkt aan een hertaling van de oude stellingen. Veel interpretaties bleken onjuist. En ik heb ze verbeterd, een proces dat nog steeds doorgang vindt. De ins en outs laat ik o.a. zien op de afdeling psychologische astrologie.

astrologie

 

Uitgewerkte Horoscopen

De informatie die we hier geven vind je nergens anders.
 
image
Ook de uitwerking van concrete horoscopen behandel ik vanuit mijn opvattingen aangaande de astrologie. Daardoor onderscheiden zich deze uitwerkingen van gewone horoscopen. Inhoudelijk gezien zijn er 3 soorten horocopen:
  1. De Geboortehoroscoop of Karakterhoroscoop .Hierin beschrijf ik hoe het energetisch patroon volgens de astrologie is opgebouwd. Daarbij komt tevens aan de orde waar de punten liggen waar de energie niet gemakkelijk stroomt en wat er aan kan worden gedaan om de stroom weer goed op gang te brengen.
  2. Prognose horoscoop Alles ontwikelt zich in cycli, in harmonische cycli. Deze uitwerking beschrijft in welke fase van ontwikkeling iemand zich op dit moment bevindt en wat hem/haar daardoor te wachten staat. Dit in analogie van het boek over de Midloife crisis.
  3. De Liefde- of relatiehoroscoop . Hiervan bestaan 2 typen: de interactie-horoscoop: die beschrijft hoe twee of meer mensen op elkaar reageren. Wat ze in elkaar oproepen. Interactieve energie-uitwisseling dus. En de relatiehoroscoop. Die beschrijft wat de relatie zelf inhoudt aan harmonische potentie. Dit naar analogie van mijn boek Astrologie en Liefde.


temperamentenleer