Humanistische Astrologie
Horoscopen voor 1.30

Horoscopen helder en to the point: AstroBoot.

Humanistische Astrologie

Een bedenkelijke vorm van vrij fantaseren over anderen.

Horoscoop in de humanistische astrologie

Wordt gezien als een mandala, een patroon van potentiele mogelijkheden.

Sterrenbeeld

Je kunt beginnen met de studie van je sterrenbeeld, een onderdeel van de horoscoop. Sterrenbeeld zie hier

Humanistische astrologie

artikelen over astrologie en horoscopen Wil je als eerste weten welke nieuwe artikelen er zijn op astroboot, click dan hier

 
Zoeken op AstroBoot

Humanistische Astrologie en Maslov

In Astrologie en humanistische psychologie liet ik zien dat Dane Rudhyar op handige wijze misbruik maakte van de ideeen van Maslow en dat de "humanistische astrologie" wel zo ongeveer het tegendeel is van wat de humanistische psychologie beoogt en inhoudt. Hier ga ik uitgebreider in op de ideeen zelf.

Volgens deze manier van denken is de horoscoop een bundel mogelijkheden en laat de horoscoop zien wat iemand zou moeten zijn en welke ervaringen noodzakelijk zijn om deze bundel mogelijkheden tot verwezenlijking te brengen.

Dat wil zeggen: alles ligt vast in de horoscoop: wat je zou moeten zijn en wat je daarvoor moet ondergaan.

En is dat nu net niet het bekende verkooppraatje van alle beroepsastrologen? Waar zit het verschil? Nergens dus.

Hoe ziet de humanistische astroloog de mens?

Laten we meester zelf eens aan het woord:

"Op het eerste moment van onafhankelijk bestaan ontstaat een subtiel patroon van onderling verbonden en verbindende krachten, die het levensdoel van het individu bepalen en zijn basale verhouding tot alle andere gehelen in het universum. "

Wat staat hier? Het geboortemoment bepaalt alles. En: Alles is met alles verbonden.

Op wat is dit van toepassing? Op alles. Deze uitspraak dat alles in alles past geldt voor een zandkorrel, een grasspriet, een muis, een konijn, een fabriek. Met andere woorden er staat helemaal niets. behalve dan dat het geboortemoment alles bepaalt. Helemaal niets nieuws dus, helemaal geen nieuwe formulering van de astrologie.

Waarom gebruikt de man zulke ingewikkelde zinnen? De bekende astroloog Charles Carter noemde Rudhyar 'oude windbuil', en vond dat zijn ideeen niets konden bijdragen aan de astrologie. Hij zou best wel eens heel erg gelijk gehad kunnen hebben. Laten we nog eens wat naar onze Dane luisteren:

"De geboortehoroscoop moet worden begrepen als het archetype of zaad-patroon van iemands individuele zijn - als de symbolische "vorm" van iemands individualiteit, en dus ook als iemands lot, want die twee zijn identiek". Rudhyar in "person-centered astrology".

Wat wordt hier beweerd? Iedereen is een individu. Iemands lot en zijn individualiteit zijn identiek. In gewoon nederlands heet dat Je karakter is je lot Alleen, er is een gigantisch probleem. Jung heeft er zo ongeveer zijn hele leven aan besteed om aan te tonen dat de meeste mensen nu net helemaal geen individu zijn. Dat het proces om individu te worden een uitzonderlijk en extreem moelijke onderneming voor de meesten is en dat ze het daarom maar laten zitten.

Rudhyar zit er niet mee. Het besef is blijkbaar nog niet tot hem doorgedrongen. Grijp een horoscoop en je weet hoe het zit. Astrologie als haarlemmer olie en de astroloog als olieman.

astrologie

"Je geboortehoroscoop is een boodschap - een verzameling opdrachten die in de breedste zin van het woord laten zien wat de beste manier voor je is om dat te worden wat je bij geboorte alleen maar in potentie bent - dat wil zeggen: welke plaats en functie je dient in te nemen en te vervullen door juist op dat moment en op die plaats geboren te worden. " Rudhyar in "person-centered astrology".

Samengevat: Je horoscoop bepaalt wat je te doen hebt en wat de zin van je leven is. De bekende verkoop-praat van astrologen.

Bewijzen?

Goed, de humanistische astroloog vertelt dat wat alle astrologen beweren. Alleen is de verpakking wat anders. Hoe bewijst dit type dat de uitspraak dat alles uit de horoscoop komt waar is?

Niet. Het wordt alleen beweerd. Eerst wordt een stelling geponeerd die voor iedereen geldt en als je dan om bewijzen vraagt komt er een merkwaardige redenering. Die luidt ongeveer als volgt. Bewijzen dat doet de wetenschap en die gebruikt statistiek. Wij astrologen zijn uitsluitend ingesteld op extreem persoonlijke zaken en die kunnen niet in statistische formules worden gevangen. Dat is veel te grof en als je ons kenners vraagt ook veel te dom.

Wat klopt hier niet? Rudhyar doet bijna uitsluitend uitspraken over alles en iedereen. Daarbij komt dat de inhoud van zijn horoscoop interpretaties identiek zijn aan dat wat er in alle handboeken staat. Die uitspraken zijn voortgekomen uit waarneming. Uit statistiek dus, hoe primitief dat overigens ook geweest is.

Kortom Het is gewone astrologie omgeven door een rookgordijn.

Wil je in een snel overzicht over jezelf vraag dan de volgende informatie over jezelf op
  1. Temperamentenleer
  2. Astrologie als Gids

Valid XHTML 1.0 Strict