Welkom bij de Jaarhoroscoop voor persoonlijke en spirituele groei

 
image Het leven is een doorlopende caroussel van mogelijkheden. Gelegenheden tot persoonlijke ontplooiing en spirituele groei. Wie daar optimaal profijt van trekt, creeert een vol en gelukkig leven.

Hoe achterhaal ik deze mogelijkheden?

1: De blindganger grabbelt in het wilde weg uit de caroussel-ton. Dat is mogelijkheid nummer 1.

Blind maar wat doen en je loopt vanzelf tegen van alles aan waarmee je dan al dan niet aan de gang kunt gaan. Niet doen wil zeggen: niet leven. Wel doen wil zeggen, vallen en opstaan, maar vooral vallen. Wie dit model volgt, geeft op een gegeven moment de moed op en blijft verder maar liggen.

2: De dart speler maakt van het caroussel een rad van avontuur en gooit pijltjes. Dat is mogelijkheid nummer 2.

Denken dat je zelf kunt bepalen wat zich in je leven voordoet; de grote vrije-wilsbeschikker spelen. En zo denken groots en meeslepend te leven. Ik bepaal wat ik aanneem, ik bepaal wat de zin van mijn leven is; ik weet ik weet wat God niet weet. Wie dit model volgt, komt op een gegeven moment tot de ontdekking dat de gevolgen niet zijn wat was gedacht. Wie hoogmoedig blijft vertelt nu op hoge toon rond dat het leven volstrekt zinloos is en dat God niet bestaat. En wie bescheiden geworden is - door schade en schande wijs geworden - zoekt naar bronnen die verder gaan van het tot dan toe gedachte. En een daarvan is:

3: De informatie uit de jaarhoroscoop Daarin komt het volgende aan de orde:
 1. Welke signalen geeft het leven en je ziel het komend jaar op het gebied van spirituele groei?
 2. Hoe ga je daar het meest profijtelijk mee om?


 

Esoterische Jaarhoroscoop

 
De jaarhoroscoop beschrijft in heldere taal de ontwikkelingen die volgens de astrologie binnen het komend jaar gaan plaats vinden. De beschrijvingen zijn psychologisch/ relationeel van aard, niet astrologisch. Ze behandelen de plaats die u momenteel inneemt binnen uw levenstaak als geheel. De horoscoop bestaat uit twee delen:
 • Waar bent u in uw levenscycli 1: In de grote lijn: structureel gezien
 • 2: De grote lijn vanuit het charismatische deel van uw psyche


Bestellen

U bestelt deze horoscoop via Paypal door op de knop te drukken. Zodrta de bestelling bij mij binnen is, neem ik contact met u op voor uw horoscoopgegevens.

Prijs € 75,55.=
>

Dieper deskundiger goedkoper

 
De rapporten die ik schrijf zijn qua inhoud dieper, qua achtergrond deskundiger en qua prijs goedkoper dan wat u doorgaans krijgt aangeboden.

De onderbouwing van inhoud en achtergrond vindt u onder het hoofdstuk vakbekwaamheid; de onderbouwing van de prijzen vindt u door een eenvoudige vergelijking met de prijzen van astrologen die zijn aangesloten bij een beroepsvereniging.

Vakbekwaamheid

 
image Als het gaat om Kennis van de astrologie kan ik het volgende melden:
 1. Ik schreef 10 boeken over astrologie en een reeks wetenschappelijke artikelen.
 2. Ik publiceer nog steeds uitgebreid over astrologie in de ruimste zin van het woord. Zie AstroBoot
 3. Ik leidde samen met mijn vrouw van 1987 tot 1996 de Akademie Nevash in Bilthoven. Voor de opleiding tot astrologisch raadgever en een veelvoud aan cursussen en seminars over astrologie in het dagelijks leven.

Als het gaat om psychologie en psychotherapie kan ik het volgende melden:
 1. Op 15-12-1984 behaaalde ik het einddiploma van de Stichting Psycho-sociale opleidingen in Utrecht
 2. Ik ontwikkelde de esoterische psychotherapie en schreef daarover de boeken de pijn van de midlife crisis overwinnen en Leven kun je leren
 3. Ik voerde een raadgevende praktijk van 1985 tot 2000, resp. in Bilthoven en Lieveren.

Als het gaat om wetenschappelijke bekwaamheid kan ik het volgende melden:
 1. Ik promoveerde op 25-5-1979 in Utrecht op het proefschrift: Homographie. Ein Beitrag zur automatischen Wortklassenzuweisung in der Computerlinguistik
 2. Ik publiceerde tot 1985 95 wetenschappelijke artikelen in gerenommeerde tijdschriften.
 3. Voor het grote publiek schreef ik de boeken Taal, Tekst, Computer en Basiscursus Programmeren.