.
 

Wat is een karakterhoroscoop of geboortehoroscoop
Lees ook Astrologie en Zelfkennis .
Normaal wordt onder "de" horoscoop verstaan de geboortehoroscoop; deze horoscoop beschijft het moment van de geboorte. Vanaf het verschijnen van mijn boek Van Ram tot Vissen in 1981 heb ik deze horoscoop karakterhoroscoop genoemd, Een term die sindsdien ruim werd overgenomen in de astrologische literatuur, naar de ondertiteling van het boek die luidde: interpreteer uw horoscoop- begrijp uw karakter.

Probleem van de karakterhoroscopie

Het woord karakter is algemeen gebruikt en bekend. In de psychologie is het omstreden. Een leerzaam boek in dat opzicht is: Han Bonarius "Persoonlijke psychologie".Zie ook Personal Construct Psychology . Daarnaast is veel onderzoek gedaan naar de trefzekerheid van astrologen als het aankomt op karakterbeschrijving en ook andersom van karakterherkenning. Bij het begin van de onderzoeken waren de astrologen vast overtuigd van hun bovenmatige begaafdheid om op grond van de geboortehoroscoop 100% correct karakters te beschrijven en te herkennen. Aan het eind van alle onderzoeken was het resultaat steevast dat van een dergelijke begaafdheid geen sprake was. Bij de honderden onderzoeken scoorden de astrologen die deelnamen aan het project altijd onder de toevalskans.

 
image

Twee soorten uitwerkingen
Het probleem van de karakterhoroscopie luidt dus het gebrek van astrologen om correct en exact karakters te beschrijven en te definiëren. Dat komt doordat wordt gewerkt met verouderde kennis en inzichten omtrent het karakter van de mens. Deze kennis stamt in veel gevallen nog van voor de Middeleeuwen. Tel daarbij bij op dat men in normale horoscooprapporten steeds zinswendingen te lezen krijgt als: : je bent .. je zult .., je moet ..., of "het kan ... zijn, maar het hoeft niet Het zal duidelijk zijn waarom de stichting skepsis zo hysterisch tekeer gaat tegen de astrologenwereld.

Toch is dat niet de hele waarheid. Doel van mijn boek Van Ram tot Vissen was de interpretaties om te zetten naar actuele kennis uit de psychologie. Bij astrologen die mijn boek gebruiken komen dus andere interpretaties tevoorschijn dan die die zo scherp worden aangevallen.

 
image

Vooroordelen
In de standaard-geboortehoroscoop kunt u lezen welke vooroordelen er over u bestaan; het is dan ook leerzaam studiemateriaal, maar het spreekt voor zich dat u daarvoor geen eurocent moet gaan uitgeven: gewoon gratis ophalen dus. Net als de sterrenbeeldastrologie hoort de gewone karakterastrologie bij de vermaakindustrie. Wie nog nooit over zichzelf heeft nagedacht, kan er iets aan hebben, wie wel over zichzelf heeft nagedacht kan aardig in de problemen komen met een gewone horoscoop. 
image

Achtergronden
Dr Martin Boot schreef ruim 40 boeken, waarvan 13 over astrologie en esoterie, en meer dan 100 kritische artikelen over de psychologische astrologie en de verouderde opvattingen die u vindt in uw gewone geboortehoroscoop. Een van die boeken is een standaardwerk over horoscoopinterpretatie waarin hij de humanistische psychologie als kader gebruikte om het ergste onkruid uit de astrologische literatuur te wieden:
 • Van Ram tot Vissen [ als Das Horoskop in het Duits uitgegeven]. Van het boek zijn ruim 100.000 exemplaren verkocht; het is het meest geciteerde interpretatieboek in het Nederlands.
 • Op het gebied van liefde schreef hij het boek Astrologie en Liefde, evenzeer een standaarwerk in het Nederlands.

  Lees verder Astrologie compleet, deel2
 •  
  image

  Consult
  Consulten vinden bij voorkeur schriftelijk plaats. Bij hoge uitzondering is een face tot face consult mogelijk.
   
  image