Kijk op astrologie

" 
image

Een taal

In mijn opvatting is astrologie niets ongewoons. Het gaat om een Taal , een specialistische taal. Een van de vele talen die de mens in de loop van zijn geschiedenis heeft bedacht om te communiceren over specifieke onderwerpen. In mijn kijk op astrologie bestaat dus niet zoiets als "spiritueel" of uitzonderlijk of verboden of hemels of duivels. Ik heb een nuchtere instelling tegenover alle instrumenten die de mens gebruikt om het raadsel van zichzelf op te lossen. De wetenschap, maar ook de esoterische technieken zoals astrologie horen daarbij.

Specifiek . Het specifieke gebied waar deze taal voor ontworpen is luidt Bewustwording . In die zin is astrologie dus een zogenoemde meta taal. Het specifieke onderwerp is de plaats van de mens in de kosmos. Hoe deze taal wordt gebruikt hangt af van de mate van bewustzijn van de gebruiker. Dat is helemaal vergelijkbaar met hoe iemand de wetenschap en haar technieken gebruikt. Er zijn gebruikers die slechts een manier en een techniek toestaan. Dat is prima om te achterhalen wat de mogelijkheden en tekorten van die ene techniek zijn. Het gevaar hierbij is echter dat het leidt tot dogmatisme en orthodoxie. De strijd dus of iemand wel recht in de leer is. Deze strijd heerst op alle gebieden van kennis of dat nu gaat om godsdienst, om wetenschap of om astrologie.

Ik ben niet gerinteresseerd in een rechte leer, maar in de toename van bewustzijn. Iedere techniek, of dat nu wetenschap, religie of wat dan ook is, heeft daarbij een eigen inbreng. Deze inbreng is authentiek en niet inwisselbaar voor een andere techniek.

Voorbeeld 1 Is iemand van mening dat het leven bestaat uit een aaneenschakeling van gebeurtenissen, dan gaat deze persoon de astrologie gebruiken om gebeurtenissen te voorspellen. Voorbeelden daarvan zijn alle voorspellende technieken, de zogenoemde uurhoekastrologie en de Klassieke astrologie.

Voorbeeld 2 Is iemand van mening dat de mens een eigen Psychologie heeft, dan gebruikt deze persoon de astrologie om de psyche van de mens in kaart te brengen. Wie dat serieus wil doen doet dat in samenspraak met wetenschappen als psychologie en psychiatrie.

Een praktische toepassing hiervan is te vinden in mijn boek Midlife Crisis . Ik betoog daarin dat om het 40e jaar de ontwikkeling van de mens zich op een dieptpunt bevindt en laat zien hoe de inhoud van die levensfase kan worden afgelezen aan astrologische informatie. Maar ook mijn andere boeken over astrologie kunnen gezien worden als invulling van dit aspect.

Voorbeeld 3 Is iemand van mening dat het leven bestaat uit een reeks levens waarin de mens langzaam maar zeker via de weg van vallen en opstaan tot bewustzijn komt, dan gebruikt deze persoon de astrologie op een nog omvattender manier. Een praktische uitwerking daarvan is de Astrologie op zielsniveau. 
 
image

Nuchter en kritisch

De informatie die we hier geven vind je nergens anders.
Ik heb een afkeer van hocus pocus gedoe en van geheimdoenerij. Ik ben dan ook van mening dat uitspraken die worden gedaan met de taal astrologie, moeten worden bevestigd in de praktijk van het leven. Deze opvatting houdt in dat mijn bezig zijn met astrologie een doorgaande stroom onderzoeksprojecten oplevert. Van Temperament test tot Big Five en Financiele astrologie. Maar ook een serieuze behandeling van de Betekenis vaste steren.

Deze manier van omgaan met astrologie heeft heel veel nieuwe inzichten opgeleverd. Compleet nieuwe interpretaties van horoscoopstanden. Meer inzicht in het wezen van de astrologie. Vermeld moet hierbij zeker nog worden dat ik me bezighoud met alle vormen van astrologie. Dus niet alleen Westerse, maar evenzeer Chinese , egpyptische, afrikaanse. Heel veel van de ontdekte nieuwe inzichten stel ik via mijn verschillende sites ook gratis ter beschikking in de op dit moment van schrijven [ mei 2011 ] ruim 1000 paginas . Dat dan als aanvulling op de 10 boeken die ik over het onderwerp publiceerde. Te denken valt hierbij aan bij voorbeeld het boek Van Ram tot Vissen waarmee in de 70-er jaren van de vorige eeuw dit hele avontuur begon.

Kritisch Wat ik onder kritisch versta wordt uitgebreid toegelicht in mijn correspondentie met Skepsis over de nogal dubieuze astrotest skepsis . Met name wordt daarin duidelijk dat kritisch wil zeggen dat de persoon die kritiek uitoefent wel degelijk op de hoogte moet zijn van het object van kritiek.

astrologie

Wil je in een snel overzicht over jezelf vraag dan de volgende informatie over jezelf op
  1. Temperamentenleer
  2. Astrologie als Gids
 
 
 
image

Meer weten: kijk hier eens.