Een kinderhoroscoop wat is dat?

 
image Een kinderhoroscoop is om te beginnen een gewone horoscoop. Horoscopen bevatten veel informatie over zowel karakter als levensloop van een persoon. Als de kinderhoroscoop een gewone horoscoop is waarom moet er dan een aparte uitwerking worden gemaakt? Kun je niet domweg een gewone horoscoopuitwerking bestellen? Dat kan, maar er is toch probleem.

 

Waarom een aparte uitwerking van de horoscoop

 
1: horoscoop is bedoeld voor de horoscoopbezitter
Ethisch gezien mag de uitwerking van een horoscoop alleen tot stand komen via een persoonlijke interactie tussen de bezitter van de horoscoop en degene die hem interperteert. Bij een kinderhoroscoop kan aan deze voorwaarde niet worden voldaan, aangezien een kind niet kan lezen of een horoscoop-consult aanvragen. Het is dan ook onjuist om te spreken van een kinderhoroscoop: welbeschouwd gaat het om een ouderhoroscoop. Een horoscoop die niet gericht is op de horoscoopbezitter maar op iemand anders. Wie een ethische code hanteert als het om horoscopen gaat, die reikt alleen handgemaakte rapporten uit in een persoonlijke interactie.

Hieruit volgt dat niet kan worden volstaan met de weergave van de gewone betekenis van de horoscoopstanden. De gewone betekenis van de standen moet worden vertaald.

Dit is de eerste reden waarom ik een aparte uitwerking maak van een horoscoop als het om een kind gaat.

2: Gewone astrologie is niet gericht op kinderen maar volwassenen

 
Maar er is nog een probleem. Alle horoscoopinterpretaties zijn gericht op volwassenen. Wie deze duidingen wil gebruiken zal ze dan ook allemaal moeten herwegen. Veel stukken, jazelfs standen weg moeten laten, simpelweg omdat ze geen betrekking hebben op de kinderleeftijd.

Het heeft bij voorbeeld weinig zin om over het driftleven of de levensfilosofie te praten voor een kind dat nog geen 12 jaar is. Toch zijn juist dit soort aspecten die bij het leven van volwasenenen horen het verst uitgewerkt in de gewone astrologie.

 • 3: de taal van de gewone astrologie is ongeschikt voor de beschrijving van de kinderwereld

 • In het verlengde hiervan ligt dat ook de taal en het begrippenstelsel dat gehanteerd wordt in de gewone astrologe [ zie b.v. mijn boek "Van Ram tot Vissen"] niet passen bij de wereld van het kind. En zo zou de ouder al snel het kind gaan meten met de verkeerde maatstaven. Om een paar voorbeelden te geven.

  Aan kreeftgeborenen wordt toegeschreven dat ze een verzorgende instelling zouden hebben. Afgezien of dat nu waar is of niet, het heeft weinig zin om een kind van nog geen 7 op te voeren als een invoelend moederdier.

  Aan het teken Leeuw wordt een groot ego toegeschreven en ook hier geldt weer dat dat pas van toepassing is op iemand die volgroeid is. Dus juist niet op een kind dat in andere termen beschreven moet worden in verband met het "ego-probleem" van de leeuwgeborene.

  Ofwel: een kinderhoroscoop is van een totaal andere orde dan een gewone. Het vereist een scholing in andere vakken dan astrologie om de juiste keuze te maken. Dat mij dat gelukt is moge blijken uit enkele van de vele positieve reacties die ik heb gekregen op mijn persoonlijke uitwerkingen. Je kunt ze vinden onder het menupunt reacties.

  Bestellen

  Let op: alleen de ouders van het kind kunnen een kinderhoroscoop aanvragen

  U bestelt deze horoscoop via Paypal door op de knop te drukken.

  Prijs € 55.=  Dieper deskundiger goedkoper

   
  De rapporten die ik schrijf zijn qua inhoud dieper, qua achtergrond deskundiger en qua prijs goedkoper dan wat u doorgaans krijgt aangeboden.

  De onderbouwing van inhoud en achtergrond vindt u onder het hoofdstuk vakbekwaamheid; de onderbouwing van de prijzen vindt u door een eenvoudige vergelijking met de prijzen van astrologen die zijn aangesloten bij een beroepsvereniging.

  Vakbekwaamheid

   
  image Als het gaat om Kennis van de astrologie kan ik het volgende melden:
  1. Ik schreef 10 boeken over astrologie en een reeks wetenschappelijke artikelen.
  2. Ik publiceer nog steeds uitgebreid over astrologie in de ruimste zin van het woord. Zie AstroBoot
  3. Ik leidde samen met mijn vrouw van 1987 tot 1996 de Akademie Nevash in Bilthoven. Voor de opleiding tot astrologisch raadgever en een veelvoud aan cursussen en seminars over astrologie in het dagelijks leven.

  Als het gaat om psychologie en psychotherapie kan ik het volgende melden:
  1. Op 15-12-1984 behaalde ik het einddiploma van de Stichting Psycho-sociale opleidingen in Utrecht
  2. Ik ontwikkelde de esoterische psychotherapie en schreef daarover de boeken de pijn van de midlife crisis overwinnen en Leven kun je leren
  3. Ik voerde een raadgevende praktijk van 1985 tot 2000, resp. in Bilthoven en Lieveren.

  Als het gaat om wetenschappelijke bekwaamheid kan ik het volgende melden:
  1. Ik promoveerde op 25-5-1979 in Utrecht op het proefschrift: Homographie. Ein Beitrag zur automatischen Wortklassenzuweisung in der Computerlinguistik
  2. Ik publiceerde tot 1985 95 wetenschappelijke artikelen in gerenommeerde tijdschriften.
  3. Voor het grote publiek schreef ik de boeken Taal, Tekst, Computer en Basiscursus Programmeren.