Maan in de horoscoop

volgens de westerse astrologie.

Wat zegt de horoscoop?
 
image De hemellichamen hebben een belangrijke functie in de westerse astrologie. Aangezien astrologie een taal is en geen werkelijkheid is het van belang om te weten welke betekenissen aan - in dit geval Maan - kunnen worden toegekend. Daarbij is het van belang dat je weet wat de planeet in de werkelijkheid voorstelt en verder is het van belang dat je het bewustzijnsniveau bepaalt waarop je de interpretaties wilt toepassen. Ik geef hier mijn visie over Maan op de eerste 2 bewustzijnsniveaus die samen de zogenoemde exoterische astrologie vormen. Dit is de vorm die astrologen beoefenen. de esotericus kent nog een derde niveau. De interpetaties op dit niveau stel ik alleen in persoonlijk contact ter beschikking.

In mijn opvatting van de Psychologische astrologie krijgt Maan de volgende betekenissen toegewezen:
Het onvolmaakte veranderlijke; de aandoeningen; het vrouwelijke principe drift- en gevoelsleven gewoonten verleden de moeder geheugen; het aardse bestaan.

de Positieve kant van het psychische centrum dat Maan verbeeldt luidt - moederlijkheid huiselijkheid zorgzaamheid bewegelijkheid; drang om te veranderen; aanpassing; welwillendheid.
De Negatieve kant - onderdrukte moederlijke functie; gemakzucht; schijn; beinvloedbaarheid; ongediciplineerdheid; onverantwoordelijk; grilligheid; wankelmoedigheid; schijn; doen alsof; leugen; hysterie.
In mijn opvatting kunnen aan Maan de volgende biologische factoren worden toegewezen: vruchtbaarheid vocht waterhuishouding maag; linkeroog bij mannen; rechteroog bij vrouwen; genitalia voorbijgaande verlammingsverschijnselen; kortdurende ziekteaanvallen; slijmvliesontsteking.
Maatschappelijke factoren: moeder; echtgenote; vrouwen; gezin; familie; volk; erfelijk materiaal; personen met een afwisselend leven of beroep als vertegenwoordigers; zeelieden; boten.

 


Maan in de Mythologie

De informatie die we hier geven vind je nergens anders.
 
image Ieder van deze drie beschikt over een eigen paleis van waaruit ze iedere dag uitrijden om de mensen licht te brengen op de gepaste tijden. Interessanter voor de psychologische betekenis van het psychische centrum in de mens dat met de maan wordt aangeduid is daardoor Artemis/ Diana; de zuster van Apollo; de zonnegod. Ze werd geboren op Delos en was direct vanaf haar geboorte haar moeder behulpzaam als vroedvrouw. Artemis was dus weliswaar maagd maar toch de beschermgodin van de barende vrouw. Artemis/ Diana moest worden aangeroepen bij de geboorte om te voorkomen dat ze haar peilen zou gebruiken en zo problemen bij de geboorte zou veroorzaken. Inderdaad Artemis/Diana is de godin van de jacht; haar gezelschap bestaat uit honden wilde dieren en bergnymfen: al wie haar hinderlijk in de weg komt of haar heimelijk bespiedt vindt de dood: de jagers Orion en Aktaion moesten dat ervaren. Aan de geschiedenis van Orion is het sterrenbeeld schorpioen te danken. Jaloezie was Artemis niet vreemd getuige de geeiste offerdood van Iphigeneia. Zinsbegoocheling en waanzin horen eveneens tot de mythologische verhalen om Artemis/Diana; wellicht een reden om je kind niet zomaar Diana te noemen? Astrologie bevat de wijsheid van vele eeuwen; ook te gebruiken in je welbegrepen eigenbelang dus!
Lees verder

Een interssant boek over de Maan is: Donna Cunningham: "Being a Lunar Type in a Solar World" Samuel Weiser 1982

Een even interessant boek over de Maan is: "Paul Katzeff: Full Moons; Fact and Fantasy about Lunar Influence" Citadel press 1981 Lees verder

Een uitgebreide beschrijving van de maan inclusief mythologie astrologie en psychologie is te vinden in: "Astrologie Leren; deel 3: Zon en Maan: mythologie en psychologie" Servire 1989

Horoscoop: reactie

een van de vele reacties op mijn horoscoopinterpretatie.
 
image

Onderwerp Re: Betr.: Re: geboortehoroscoop A...
aangezien van de meerdere horoscopen die ik besteld had die van u de enige was die de waarheid op een juiste wijze heeft benaderd ga ik me aanmelden. Tevens zou ik graag voor mezelf een zielshoroscoop willen bestellen.

A.V.


Los hiervan is er echter ook nog een aparte Maanastrologie. Waarin veel verdergaande inzichten tevoorschijn komen. *
 
 
 

geavanceerd