Medische Astrologie

Cursus medische en energetische astrologie door Dr Martin Boot
Zoeken op Astroboot
Zoeken op Astrologie Horoscopen

Medische AstrologieAstrologie en gezondheid

medische astrologie en gezondheid is het onderwerp van deze afdeling van AstroBoot Horoscopen. Mijn eerste artikel op dit gebied verscheen in het tijdschrift AINO, [ Astrologie in Onderzoek ] in 1987 Medisch . Sindsdien heb ik mijn studie op dit gebied gestaag voortgezet. Het resultaat daarvan en de nieuwe inzichten die nog ontstaan worden hier aan de orde gesteld. Centraal staat niet ziekte, maar gezondheid. En wel om de volgende redenen.

 • Astrologie in de ware zin van het woord is holistisch en niet analytisch ingesteld.
 • Als het om de analyse [ spreek diagnose ] gaat is de medische wetenschap superieur.
 • Ik ben geen arts en heb het grootste respect voor de resultaten van de medische wetenschap.
 • Zodra het woord "medisch" valt, gaat het over ziekte.
 • Astrologie is gericht op harmonie en evenwicht, dus op gezondheid.
 • Mijn arts kan me niet adviseren over gezondheid, wel over ziekte.


Uitgangspunten

Er zijn 2 ingangen als het gaat om medische astrologie. Het geheel aan kennis
 • ingepast in de westerse geneeskunst.
 • met de eigen bijdrage, vooral ook dooor de inzichten van de Chinese Astrologie


Medische astrologie Als broertje van de medische wetenschap. De meeste literatuur op dit gebied stelt de astrologie voor als een soort superieure broer van de wetenschap. Flauwekul natuurlijk, maar ik wil een compleet overzicht geven van het gebied dus ook dit gedeelte ervan. Achtereenvolgens wordt daarin het volgende hier behandeld:
 • Astrologische symbolen in verband met ziekte.
 • Vitaminen en mineralen in de horoscoop.
 • cell zouten.
 • traditionele technieken in verband met allergie, bij voorbeeld astma.
 • traditionele technieken in verband met verslaving.
 • traditionele technieken in verband met metaboliek.
 • astrologie en sexuele voorkeur.
 • traditionele technieken in verband met geweldadigheid.
 • traditionele technieken in verband met de dood.
Als dit behandeld is volgt het deel Astrologie en gezondheid, d w z energetische astrologie

Voorbeeld

Een van de basisenergieen onder veel ziekten en klachten is schuldgevoel. De energetische astrologie vindt vrij gemakkelijk of schuldgevoel een belangrijk thema in een horoscoop is. De medische variant zoekt net als de medische wetenschap niet naar deze energie maar naar allerlei standen die in verband kunnen worden gebracht met een van de vele ziekten en klachten die voortkomen uit schuldgevoel.

Het spreekt voor zich dat alleen de medische wetenschap serieus genomen kan worden bij die manier van doen, niet de astrologie. De energetische astrologie daarentegen heeft een bijzondere bijdrage. Vooral en met name wanneer de oorzaak, namelijk schuldgevoel, nog niet tot ziekte heeft geleid. Deze vorm heeft ook de mogelijkheid om de oorzaak van potentiele ziektes weg te nemen, c.q. te bestrijden als de ziekte al een feit is.

Lees ook de volgende Bijdragen over astrologie en westerse geneeskunst elders op
Astrologie Horoscopen .