Astrologie Onzin


Normatieve Astrologie of standaard astrologie.

In het voorwoord van opnieuw uitgegeven werk van Dane Rudhyar schrijft Michael Meyer:

Sciences come and go; old astronomical and biological theories are superseded by new hypotheses and new ways of picturing the mechanisms of life. Astrology, all the while, retains its basic concepts and the symbolism of the zodiac, re-embodied though it be in new myths or new names and concepts, standing as a monument to the steadiness of the deepest human insights and intuitions into the essence of life, of human behavior and of the Creative Force of the Universe.

Horoscopen voor 1.30

Horoscopen helder en to the point: AstroBoot.

In dit korte citaat staan de volgende stellingen aangaande astrologie:
 1. Wetenschappen komen en gaan: zo niet de astrologie.
 2. astronomische en biologische theorieen moesten worden vervangen door nieuwe, zo niet de astrologische opvattingen.
 3. Er zijn wel nieuwe mythen en andere namen verschenen, maar dat veranderde helemaal niets aan de uitgangspunten.
 4. ze bevat de diepste inzichten en intuities van de mens aangaande de essentie van het leven, van menselijk gedrag en van de creatieve kracht van het universum.
 5. Wij astrologen beschikken over de kennis aangaande de essentie van het leven.


Wie vervolgens het boek leest, vindt nergens doortimmerde inzichten of intuities, nergens een fatsoenlijke theorie over menselijk gedrag. Nergens iets over de essentie van het leven. Alleen het bekende verhaal over de sterrenbeelden. En wat de "planeten" in de sterrenbeelden zouden betekenen. Alsof dat de essentie van het leven zou zijn.

Wat klopt hier niet?

Heel wat, maar een paar kernachtige uitspraken zijn direct al mogelijk:
 1. Van het onderzoek dat gedaan werd naar de juistheid van die betekenissen ontbreek ieder spoor.
 2. De nieuwe , dwz afwijkende interpretaties die werden gevonden sinds de 20-er jaren van de vorige eeuw worden verzwegen.
 3. De totaal nieuwe theorie die door Alice Bailey uitgebreid werd beschreven, en waarin zo ongeveer de hele bekende astrologie op de schop gaat, wordt niet vermeld.
 4. Het centrale probleem waar de astroloog voor staat wordt niet vermeld.
 5. Dat probleem luidt: de interpretatie van horoscoopstanden verandert al naar gelang het bewustzijn van de persoon die bij de horoscoop hoort.
 6. Er kan dus geen spake zijn van onveranderlijke inzichten of intuities.
 7. Nergens in het boek staat aangegeven hoe het bewustzijnsniveau moet worden vastgesteld.


Je zou zeggen "hier klopt toch iets niet".

Conclusie De normatieve astrologie berust op hetzelfde fundament als iedere vorm van orthodoxie. Het bewijs voor de gegeven stellingen luidt: Het staat in een oud boek. Dat er wellicht onzin in dat oude boek staat, dat de opvattingen fout bleken te zijn of slechts gedeeltelijk kloppen, het doet allemaal niet ter zake. Dit oude boek zorgt ervoor dat wij zelf niet meer hoeven na te denken. Wat zijn wij toch superieur. Wij lezen het boek voor en hoeven ons verder niet anders in te spannen dan neer te kijken op personen die wel weten dat het menselijk kennen beperkt is. En dat de waarheid slechts brokstuksgewijs tot de mens doordringt. Dat dat bovendien alleen gaat via de weg van de ervaring, via vallen en opstaan, niet via boeken lezen. Want het leven bevindt zich in niet een boek.