Omgaan met astrologie

Wie alles buiten zichzelf zoekt, gaat naar een astroloog en laat zich te grazen nemen. .
 
image Er zijn twee manieren van omgaan met astrologie. Elk van deze manieren weerspiegelt de mate van bewustzijn die de persoon heeft. Aan de hand van de niet-planeet Pluto zal ik laten zien hoe dat zit.


Pluto

Pluto werd ontdekt op 21-1-1930 en het eerste boek over Pluto verscheen in december 1934: Fritz Bruhuebner "Pluto". Tot de engelstalige wereld drong dit boek pas door in 1966, waar de American Federation of Astrologers een vertaling van het boek maakte. Pas in 1984 verscheen een tweede belangrijk boek over dit onderwerp, namelijk : The astrology of Fate van Liz Greene. Het boek was echter te moeilijk voor astrologen, die pas konden aanhaken toen de astrologen-formules waren toegepast op Pluto met de toevoeging van iets dat de aura van de astroloog als belangrijk ziener kon vergroten, namelijk het boek van Jeff Green in 1986 "Pluto. The evolutionary Journey of the Soul". Tegenwoordig gaan met name de zwarte [lichten] astrologen rond als verspreiders van de Green-babbel over Pluto.

spirituele leer in verband met pluto als astrologen babbel

Astrologen geven tegenwoordig de volgende "basisbetekenis van Pluto.

We weten dat Pluto je de diepte in sleurt en je confronteert met alles wat verdrongen is, zowel je negatieve kanten als je sluimerende talenten die je nog niet in jezelf ontdekt hebt, wil hij aan het licht doen treden. Pluto kent geen genade met naiviteit, hij wil de inhoud die hij aanraakt volwassen maken op een wijze die bij je leeftijd en karakter hoort. Daarom kan hij confronterend zijn en met de nodige pijn en emoties gepaard gaan."

K Hamaker Symbolon, 14,2 p.18


Ofwel: de klomp ijs Pluto komt je persoonlijk te grazen nemen. Het bewustzijn waaruit deze opvatting voortkomt, is de kinderlijke fantasie waarin altijd een magische pappie en mammie klaar staat om alle verantwoordelijkheden voor je te dragen. Ben je stout, dan krijg je straf en ja dat kan wel met emoties gepaard gaan, hoor, maar dan is alles weer goed en kun je braaf gaan spelen en gaan slapen.

Wie dit bewustzijn heeft, noemt zich astroloog en gaat naar een astroloog die tegen betaling voor alles een verklaring voor je neerlegt. zodat jij bent gevrijwaard van elke verantwoordelijkheid voor je eigen daden,

De astroloog ziet zich als volgt:

Voor ons astrologen is de leuke kant ervan dat wat we ontdekken in elke nieuwe duiding kunnen betrekken ...want wij zijn de navigatoren die de winden en de getijden lezen van degenen die een beroep doen op onze kunst en kunde.

Symbolon 14,2 p 2


De niet astrologen manier

Wie zich lang genoeg heeft laten feteren door de windenmakers die astrologen zichzelf vinden te zijn, en wie dus lang genoeg zijn winden heeft laten lezen, komt vanzelf tot de ontdekking dat deze manier angsten oproept. Eerst de opluchting van "een ander doet het voor me" en dan de angst van " wat hangt er nu weer boven mijn hoofd, snel de astroloog betalen." Angsten zijn belangwekkende signalen van de psyche, zoals ik heb laten zin in mijn boek " de midlife crisis, je weg naar liefde, harmonie en geluk".

Wanneer de angst sterk genoeg wordt om er serieus wat aan te doen, anders dan onderdrukken of wegmoffelen, bestaat de kans dat je stopt met het kinderlijke bewustzijn dat ervan uitgaat dat de kinderwereld de enige wereld is waarin je hoeft te opereren en dat er integendeel een heel andere wereld is, waarin de verantwoordelijkheid voor je daden bij jezelf ligt. Als je zo naar astrologie gaat kijken, laat ze je een heel ander perpectief zien, een bemoedignd perspectief.

Astrologie en bewustzijnLees verder ..