onderzoek astrologie
Horoscopen voor 1.30

Horoscopen helder en to the point: AstroBoot.

Onderzoek Astrologie

Onderzoek Astrologie

artikelen over astrologie en horoscopen Wil je als eerste weten welke nieuwe artikelen er zijn op astroboot, click dan hier

Zoeken op Astroboot
Aangepast zoeken
Onderzoek Astrologie Er zijn 2 typen onderzoek naar de waarde van astrologie
  1. Onderzoek waarbij de uitslag van te voren bekend is.
  2. Onderzoek waarbij de uitslag van te voren niet bekend is.
Onder type 1 vallen weer 2 typen:
  1. Onderzoek waarbij vooraf vaststaat dat astrologie onzin is. Voorbeelden daarvan zijn alle bijdragen van de stichting skepsis en de daaraan gerelateerde astrologen of pseudo-astrologen. Zie bij voorbeeld mijn evaluatie van astrotest Skepsis
  2. Onderzoek waarbij vooraf vaststaat dat astrologie de geweldige superwetenschap is die alles verklaart en alle andere inspanningen op het gebied van onderzoek en wetenschap tot prullebak-werk verklaart. Een voorbeeld hiervan Onderzoek astrologie
Onderzoek waarbij de uitslag van te voren niet bekend is. Is natuurlijk het enige dat de naam onderzoek verdient. Het is tegelijk het minst voorkomend. Belangrijke namen in dit opzicht zijn Gauquelin, Eysenk Ertel . Een perfecte samenvatting over welke problemen zich aandienen als iemand onderzoek naar astrologie wil doen is te vinden in Astrologie Onderzoek Van Koen van de Moortel.

Wat steeds wordt vergeten Bij alle onderzoek gaat men er steeds van uit dat astrologie altijd eenduidige uitpraken oplevert. Men gaat dan aan de slag om deze eenduidige uitspraken te verifieren. Het is zeker van groot belang om de uitspraken die worden gedaan door astrologen te verifieren. De veronderstelling dat daarmee dan de astrologie kan worden bewezen is echter onjuist.

Meerduidigheid

Astrologie is een taal. Wie de uitspraken die gedaan worden over horoscoopstanden onderzoekt, doet zinnig werk, maar vanuit de astrologie gezien levert een foute uitspraak geen verwerping op, maar een mogeljkheid om te definieren wat wel en niet gezegd kan worden met deze taal.

In mijn artikel Meerduidigheid van astrologische uitspraken laat ik zien wat aard van astrologische uitspraken of liever de soort taal die astrologie is, om tot de conclusie te komen dat op grond daarvan astrologisch onderzoek een andere basis behoeft dan die gebruikelijk is in de psychologie.

Kort gezegd: onderzoek naar astrologie zoals dat nu al eeuwen wordt gedaan, gaat nooit over het object van onderzoek zelf. Het gaat steeds over astrologen of over onderwerpen die in de natuurkunde of psychologie van belang zijn. Het is daardoor nog steeds niet bekend welke uitspraken wel en welke niet geldig zijn vanuit de astro zelf. Ik heb inmiddels wel een project gestart met dit als onderwerp. Het vindt zijn neerslag in de bespreking van de horoscopen van bekende personen

Andere aspecten die onderzocht moeten worden zijn de volgende:
  1. Hoe komt het dat identieke horoscoop-constellaties bij de een een andere betekenis hebben dan bij de ander?
  2. Hoe kan onderscheid worden gemaakt tussen echte en schijnresultaten? Van de Moortel bespreekt dit onder het hoofdstuk "toeval". Een uitstekend voorbeeld van schijn resultaten vormt het werk van Merriman over astrologie en de beurs.
  3. Hoe komt het dat de horoscoop ook kan worden gebruikt als transducer?
  4. Hoe moet een astrologische persoonlijkheidsleer worden gedefinieerd? Hoe hij moet worden gecontroleerd dat is al wel duidelijk: de methoden van de psychologie overnemen namelijk.


astrologie

Valid XHTML 1.0 Strict