Overzicht belangrijke publicaties op AstroBoot

Mijn houding tegenover astrologie is er een van bewondering, enthousiasme en wetenschappelijk onderbouwde kritiek.
 
image

 1. Mijn kijk op astrologie Een taal die gericht is op bewustwording. Hoe deze taal wordt gebruikt hangt af van het bewustzijnsniveau van de gebruiker.
 2. Wat is astrologie: misverstanden over astrologie en HoroscopenAstrologie is een overblijfsel van de zogenoemde occulte wetenschappen. Wetenschap was in oude tijden namelijk verboden gebied voor de gewone man; wetenschap was verborgen, "occult", of dat nu ging om het bepalen van de volgende zonsverduistering [ astrologie dus ] of om rekenen, dat maakt niet uit: de massa moest worden dom gehouden. Momenteel wil de massa dom blijven en noemt dat in veel gevallen wetenschap.
 3. Oorsprong astrologie Stamt niet uit Babylonie, maar is ruim 15.000 jaar oud. Men verwart doorgaans astrologie met westerse astrologie.
 4. Astrologie in de praktijk Alle vormen van astrologie beschikken over een klein repertoire van formules. Dat is de verdienste en de elegantie van al deze systemen. Er is echter een probleem waardoor astrologen nooit in staat zijn gebleken te slagen voor een eenvoudige test waarin ze karakterbeschrijvingen moesten toewijzen aan gegeven horoscopen. Het is tevens de verklaring waarom horoscoop duidingen altijd zo vaag zijn.
 5. Misbruik astrologie Astrologen hebben een serie mythen in de wereld gebracht over astrologie waardoor ze zich in de nesten hebben gewerkt. Deze nesten uiten zich in een serie vragen, waarop in de loop der tijd een serie vaste antwoorden zijn geformuleerd; astrologen leren elkaar ook hoe je moet antwoorden op die vragen. Ik stel de belangrijkste hier aan de orde, met de strekking van het standaardantwoord en de opmerking wat er niet aan klopt.
 6. psychologische astrologie Iedere vorm van astrologie beoefening praktiseert een soort psychologie. Een rudimentaire vorm van persoonlijkheidsleer.. Hoe het daarmee zit heb ik beschreven op de genoemde webstek. Enige tijd is er ook een poging gedaan om de psychologie van Jung te incorporeren in het astrologisch stramien. Dat werd in de 90-er jaren van de vorige eeuw zelf de meest toegejuichte vorm. De meerderheid van de huidige astrologen verwerpt deze pogingen echter weer als onjuist. Uit wetenschappelijk oogpunt kan gesteld worden dat een persoonlijkehidsleer die zich uitsluitend op een theorie beroept weinig kans van slagen heeft, zoals ik ook al in mijn boek Van Ram tot Vissen in 1981 opmerkte.
 7. Astrologie Eysenck
 8. astrologie Compleet
 9. astrologie onzin
 10. nut van astrologie
 11. Astrologie in het dagelijks leven
 12. Bronnen Astrologie
 13. Astrologische Interpretatie
 14. astrologie Midhemel
 15. Betekenis maansverduistering
 16. Astrologie als model
 17. Normatieve Astrologie
 18. Proefondervindelijke Astrologie
 19. Astrologische informatie
 20. Astrologie en vorige levens
 21. Astrologie en Karma
 22. Astrologie en de Bijbel
 23. Astrologie en Jung
 24. Jungiaanse Astrologie
 25. Humanistische Astrologie
 26. Onderzoek Astrologie
 27. Wat is karma?
 28. Astrologie als taal
 29. Astrologie Algemeen
 30. Astrologische kennis
 31. Astrotest van Skepsis
 32. Esoterische Astrologie
 33. vaste Sterren
 34. astrologie geboortetijd
 35. astrologie correctie geboortetijd
 36. Kwaliteiten of Kruizen
 37. Vuur temperament
 38. Aarde temperament
 39. Lucht temperament
 40. Water temperament
 41. Hoe werkt astrologie
 42. Grenzen van de astrologie
 43. astrologie en spiritualiteit
 44. astrologie en vrije wil
 45. astrologie en liefde
 46. astrologie en geluk
 47. astrologie en hulpverlening
 48. astrologie en Kerstmis
 49. Siderische astrologie
 50. Energetische astrologie
 51. Astrologie en Psychologie
 52. Astrologie en Persoonlijkheidsleer
 53. Astrologie Extravert
 54. Astrologie Introvert
 55. Astrologie Neuroticisme
 56. Astrologie en Karakter
 57. Astrologie en Psychotherapie
 58. Astrologie en Bewustzijn
 59. Omgaan met Astrologie
 60. Astrologie als alibi
 61. Astrologie als panacee
 62. Astrologie en Zelfkennis
 63. Astrologie en Cynisme
 64. Astrotherapie
 65. Astrologie en Kritiek
 66. Exoterische Astrologie
 67. Spirituele Astrologie
 68. Klassieke Astrologie
 69. Geschiedenis astrologie
 70. Arabische astrologie
 71. Geschiedenis astrologie in vogelvlucht
 72. Medische astrologie
 73. Graden Ram Medisch
 74. Graden Stier Medisch
 75. Graden Tweelingen Medisch
 76. Online Interpretatie Boeken Astrologie
 77. Van Ram tot Vissen
 78. De dierenriem
 79. Hemisferen
 80. Kwadranten
 81. Astrologie Software
 82. Astrologie Software: het programma NewComb
 83. Astrologie Software: het programma Radix
 84. Astrologie Plaatjes: horoscoop en astro picts
 85. Astrologie Opleiding Beroepsastroloog
 86. Cursus Praktische Astrologie
 87. Cursus Astrologie
 88. Overzicht alle cursussen en opleidingen Astrologie in Nederland met objectieve kwalificatie
 89. Astrologie geschiedenis: online boek
 90. Chinese Astrologie
 91. Egyptische Astrologie
 92. Financiele Astrologie: Beleggen met astrologie
 93. Astrologie mailings lists:

 94. Tijdschriften Astrologie :
 95. Astrologie op zielsniveau

 
image

Nieuwe ontwikkelingen
Inmiddels kan ik een verdere ontwikkeling hier presenteren.

Aangezien de kern van de esoterische en energetische astrologie de zin van het leven tot onderwerp heeft, ligt het voor de hand de horoscoop te gaan gebruiken voor de centrale onderwerpen waar ieder mensenleven om draait.

Om het antwoord op de volgende vragen dus:
 • Hoe kom ik tot zelfacceptatie?
 • Waar ligt mijn levensmythe?
 • Hoe is de timing in mijn groeiproces? •  
  image

  Levenshulp
  Om deze vragen te kunnen beantwoorden heb ik een analysesysteem ontworpen dat bestaat uit de volgende stappen:
 • De astrologische synthese van de horoscoop.
 • De wetenschappelijke analyse op neurotische kenmerken.
 • De samenvatting van beide stappen in een persoonlijkheidsprofiel.


 • Deze informatie dient als voorbereiding voor het levenshulpconsult, c.q. de reeks consulten.
   
  image

  Consult
  Consulten vinden bij voorkeur schriftelijk plaats. Bij hoge uitzondering is een face tot face consult mogelijk.
   
  image