Horoscopen voor 1.30

Horoscopen helder en to the point: AstroBoot. Proefondervindelijke Astrologie of betrouwbare astrologie?

Proefondervindelijke Astrologie of betrouwbare astrologie.

artikelen over Astrology en horoscopen Wil je als eerste weten welke nieuwe artikelen er zijn op astroboot, click dan hier

Wie wil beweren dat de astrologische uitspraken van Ptolomeus een kern van waarheid bevatten, zal dat moeten laten zien in de praktijk. Niet door te beweren: "Het is zo omdat het door alle astrologen wordt beweerd," maar het blijkt inderdaad in de praktijk voor te komen. Dat is proefondervindelijke astrologie.

Voorbeeld Onlangs beweerde een astroloog in een astrologie weblog naar aanleiding van de horoscoop van Jules Deelder: Venus Oppositie Saturnus maakt de dichter

Dit is een kenmerkende uitspraak voor een beroepsastroloog. Eronder zitten de volgende opvattingen.
 1. Horoscoopstanden hebben een directe invloed op mensen.
 2. Horoscoopstanden veroorzaken dat iemand een bepaald beroep heeft.
 3. Saturnus oppositie venus dwingt iemand dichter te worden. "maakt de dichter ".
 4. Het beroep dat iemand kiest kan worden afgelezen uit een enkele horoscoopstand.
Enorme pretenties. Met name de stellingen 1 en 2 zijn nooit bewezen. Het postuleren van een oorzakelijk verband tussen horoscoopstanden en mensen is zelfs onzinnig; het berust op gebrek aan inzicht in wat astrologie is. .

Wie proefondervindelijk te werk gaat vertaalt de astrologen kreten als volgt:
 1. De stelling luidt: de oppositie Saturnus / Venus is een teken van aanleg tot dichterschap.
 2. Als dat zo is, moet deze constellatie bij dichters meer voorkomen dan bij niet-dichters.

Empirisch onderzoek astrologische uitspraken.

Er zijn veel astrologische computerprogramma's die empirisch onderzoek mogelijk maken.

In een van die programma's heb ik de horoscoopgegevens van 21 dichters. In 2 van die horoscopen komt de genoemde VE/Sa voor. En wel bij
 1. Jan Campert.
 2. Remco Campert.
Dat ziet er niet goed uit voor de bewering dat VE/SA oppositie de dichter maakt. En wel om de volgende redenen:
 1. De oppositie VE/SA komt gemiddeld 1x per jaar voor.
 2. De 21 dichters in mijn verzameling stammen allemaal uit een verschillend geboortejaar.
 3. Wil de stand enige relevantie hebben dan moeten dus meer dan 50% van deze dichters de stand in de horoscoop laten zien. Het moet namelijk meer dan gemiddeld zijn.
 4. Het gaat bij de Camperts om vader en zoon. In de astrologie is bekend dat binnen families kenmerkende standen zich herhalen. De oppositie Ve/Sa is volgens de astrologische traditie een dergelijke kenmerkende stand. Hij hoeft dus niets te maken ter hebben met het beroep dat beide heren kozen.
Ander onderzoek naar dichters. 21 dichters is te weinig om een definitieve conclusie te trekken. Reden waarom het bestand wordt uitgebreid. De proefondervindelijke manier is in het verleden op bescheiden schaal meer beoefend en wel door o.a. de Duitse arts H Freiherr von Kloeckler. Hij publiceerde in 1927 de statistische gegevens voor de volgende beroepen:
 1. Dichters [ in het Duits synoniem voor dichters en schrijvers ].
 2. Wiskundigen.
 3. Juristen.
 4. Chirurgen.
 5. Bedriegers.
 6. Dieven.
 7. Schilder.
 8. Beeldhouwers .
 9. Leraren .
 10. Protestantse geestelijken .
 11. Katholieke geestelijken.
 12. Mensen die ongelukken veroorzaken.
Hij onderzocht welke standen meer dan gemiddeld voorkomen bij alle genoemde beroepsgroepen. Voor dichters vond hij 26 kenmerkende astrologische constellaties. De oppositie Ve/Sa komt daarbij niet voor.

Het echtpaar Gauquelin beoefende ook de proefondervindelijke astrologie. Ze onderzochten o.a. de kenmerken van schrijvers/ dichters en vonden evenmin de door de astroloog genoemde stand VE OP SA.

Conclusie
De proefondervindelijke variant biedt meer perspectief dan de normatieve.

Proefondervindelijke Astrologie of betrouwbare astrologie

Astrologie Onzin Lees hier verder.
 1. zelfkennis
 2. zelfontplooiing
Zelfkennis via online horoscoop interpretaties

Een eerste, maar al vergaande stap naar zelfkennis kun je zetten voor een gering bedrag als je de volgende informatie over jezelf opvraagt via het overzicht links bij de horsocopen van 1.30.

 1. Je chinese karakterhoroscoop: een complete karakterhoroscoop met voorspelling voor het lopende jaar
 2. Je complete astrologische geboortehoroscoop
 3. Je naamhoroscoop
 4. Je complete numeroscoop
Met deze 4 horoscoop uitwerkingen kun je een flinke tijd toe en in plaats van honderden Euros, kosten ze je slechts € 5.20 in totaal.

Valid XHTML 1.0 Strict