• Image 1
  • Image 2
  • Image 3

Alle vormen van astrologie hebben een psychologische component. Psychologische astrologie [ PA ] is dus een dubbelop aanduiding. Vergeleken met pyschologie is PA zowel de mindere als verre de meerdere. Dat komt doordat astrologie zelf als wetenschap sinds het begin van onze jaartelling niet verder is ontwikkeld. Een gedegen persoonlijkheidsleer is niet geformuleerd, wel een veelheid van intrigerende en treffende detail observaties aangaande de menselijke persoon. Daardoor blijft de diepere en veel verder reikende theoretische achtergrond van PA doorgaans verborgen. Op deze afdeling van AstroBoot behandel ik de astrologische persoonlijkheidsleer in perspectief met verwijzingen naar relevante interpretaties.

Zelfkennis

Het belang van PA

en de psycho-sociale dimensie van het bestaan.
Wie ben ik? is de meest centrale vraag die een mens zich kan stellen. Om jezelf te leren kennen volg je het best de weg van buiten naar binnen. Die weg bestaat uit 3 stappen die je alleen maar na elkaar kunt zetten.
About Us

PA en psychologie

wat is het verband met de inzichten uit de psychologie? Deze vraag is nieuw.De astrologische literatuur gaat ervan uit dat de astrologische formules om de mens te beschrijven genoeg zijn, ja superieur aan wat de psycholoog te bieden heeft. Een merkwaardig en niet onderbouwd standpunt.
View Slideshows

Horoscoop Duiden PA

PA gaat qua bewustzijn uit van polariteit, de fase van zelfontdekking via de tegenkant en via conflict. Dit is de sociaal psychologische dimensie van het bestaan. Een bondig overzicht biedt het standaardwerk Van Ram tot Vissen. De uitwerking ervan is de zogenoemde radix horoscoop.
 

Wat biedt de afdeling Psychologische Astrologie van AstroBoot?

Korte vlootschouw
 
Ik behandel hier de astrologische persoonlijkheidsleer uit de gewone, de zogenoemde Exoterische astrologie. Daarin behandel ik de volgende onderwerpen:
  1. de persoonlijkheidsleer, gezien vanuit PA en de psychologie.
  2. de temperamenten, de typenleer en een temperamenttest.
  3. PA en de Big Five.
  4. PA en Eysenck, PA en Jung.
  5. de zogenoemde humanistishe astrologie
  6. extravert/ introvert, neuroticisme, altruisme.