extravert introvert en de astrologie

extravert introvert zijn 2 besisbegrippen uit de psychologie. De hele trek-theorie baseert erop. Onlangs is het ook gelukt dit begrippenpaar toe te voegen aan de psychologische astrologie
 
image Introversion-extraversion: astrology versus psychology van Rooij

Department of Psychology, University of Leiden, The Netherlands Received 16 September 1993. Available online 29 May 2002.

Abstract

The present study replicated the study by Mayo, White and Eysenck (1978; Journal of Social Psychology, 105, 229–236) that confirmed the astrological proposition that people born with the sun in a positive sign (Aries, Gemini, Leo, Libra, Sagittarius, Aquarius) are extraverted and those with the sun in a negative sign (Taurus, Cancer, Virgo, Scorpio, Capricorn, Pisces) are introverted. This result was indeed found, but only with subjects who had astrological knowledge. As an explanation a process of self-attribution is suggested. Furthermore, it proved that this self-attribution effect is strengthened when subjects receive a cue that the study pertains to astrology. Finally it proved that subjects with the sun in a positive sign are especially susceptible to such a cue. Though the validity of astrology itself could not be demonstrated, it is concluded that astrology may have a profound influence on people's self-concept, due to psychological processes like self-attribution and selective self-observation.

De informatie die de psychologische astrologie oplevert valt zonder twijfel onder dat wat genoemd wordt de "trektheorie". Het gedeelte "trek" komt van het woord "karaktertrek". En inderdaad psychologische astrologie beschrijft de karaktertrekken van mensen.Wat betekent extravert? Psychologen die zich bezighouden met de menselijke persoonlijkheid zijn het er over eens dat introvert-extravert een belangrijke persoonlijkheidsdimensie is. De term introvert werd het eerst gebruikt door Freud. Jung voegde er later de antiporde "extravert" aan toe. En maakte dit begrippenpaar tot een van de kernpunten van zijn psychologie. Later werd veel onderzoek gedaan naar de twee begrippen en met name Eysenck heeft ervoor gezorgd dat het de pijler is geworden van de zogenoemde "trek-theorie".

iemand wordt extravert genoemd die
 1. houdt van gezelschap .
 2. houdt van feestjes .
 3. veel kennissen heeft.
 4. gezellig [ sociabel ] is.
 5. veel praat.
 6. zich assertief en ongeremd gedraagt [ risico neemt ].
 7. levenslustig en actief is.
 8. avontuur en opwinding zoekt [ risico neemt].
 9. van sensatie houdt.
 10. zich niet snel zorgen maakt.
 11. graag verantwoording draagt..
Bij een vergelijking tussen iemand die hoog scoort op extraversie met iemand die hoog scoort op introversie, zijn duidelijke verschillen in gedrag aanwijsbaar die zich doorgaans een leven lang in diverse situaties manifesteren.

Is dit onderscheid ook desilleerbaar uit de geboortehoroscoop?

Er is veel onderzoek gedaan naar het antwoord op deze vraag. Doorgaans leverde dat geen bevredigend resultaat op. Dat is verbazingwekkend want de psychologische astrologie presenteert zich bij uitstek als een äanhanger" van de trek-theorie.

verklaring Het is niet moeilijk om een verklaring te vinden voor deze omisse in de Psychologische astrologie. Om te beginnen heeft het onderzoek zich gericht op "zonnetekens", Sterrenbeelden dus. [ zie het citaat aan het begin ]. Dat echter gaat in tegen het wezen van de astrologische interpretatie. Die moet namelijk gaan over de hele Horoscoop , niet uitsluitend over een enkel onderdeel ervan. Maar er is meer. Er moeten een paar vragen beantwoord worden,namelijk:

 1. Welke horoscoop factoren bepalen de karaktertrekken?
 2. Hoe scoren die factoren ieder afzonderlijk op het punt "extraversie"?


Deze vragen zijn inmiddels beantwoord met als resultaat een voorstel tot een serie formules waarmee uit een complete horoscoop de score op extraversie kan worden gevonden. Het spreekt voor zich dat dit niet met de hand gedaan kan worden. Dat is de reden dat een willekeurige astroloog niet kan bepalen welke horoscoop hoort bij een typisch extravert persoon.

 
 
Proef op de som. Nu er een voorstel ligt in de vorm van een computerprogramma kan een praktijktest worden gedaan. Met de volgende vraagstelling:

Levert het astrologisch programma de juiste score op bij personen die duidelijk en extreem extravert zijn?

Zie het resultaat op de volgende personen:
 1. Alfred Adler: de psychiater die helemaal niets moest hebben van welke vorm van introspectie ook. De uitvinder van het "minderwaardigheidscomplex", de psychologie van de extravert bij uitstek, scoort als volgt:
  . 5 0 5
  .-+--+--+--+--+--+--+--0--+--+--+--+--+
  extraversie<->introversie:
  aktief<->passief <<<<<<<<<<|
  sociabel<->terughoudend <<<<|
  risico<->voorzichtig <<<<<<|
  impulsief<->zelfbeheersing <|
  expansief<->geremd <<<<<<<|
  levendig<->teruggetrokken |>
 2. De test op de volgende duidelijk extraverte personen verliep even succesvol: Charles Aznavour, Josephine Baker, Napoleon Bonaparte, Jaques Brel, George Bush Sr. De resultaten kunnen worden opgevraagd.


Wilt u deze informatie over uzelf vernemen?Begin met de Temperament test

Wilt u nog meer dan heb ik de volgende gegevens nodig:
 • Uw eigen naam: compleet dus niet alleen de voornaam
 • Uw geboortedatum, plaats en tijd