siderische astrologie

siderische astrologie

Kritisch, wetenschappelijk onderbouwd en to the point: AstroBoot
siderische astrologie

Astrologie Zelfbeeld

flower

siderische astrologie

Wat de astrologie betreft zijn er twee uitgangspunten:
  1. De sterren en de sterrenbeelden zoals ze in werkelijkheid bestaan.
  2. De sterrenbeelden zoals ze worden geconstrueerd, maar niet echt bestaan. Ze hebben wel dezelfde namen als de echte sterrenbeelden.


In een afbeelding als volgt:

siderische astrologie

De echte sterrenbeelden staan in de binnenste [ licht gele ] ring. Wie goed kijkt ziet dat er 13 sterrenbeelden zijn in de Echte dierenriem en geen 12 zoals de buitenste ring aangeeft.

De buitenste ring wordt genoemd de tropische zodiak

Deze laatste is het fundament van de westerse astrologie zoals die werd neergelegd in het boekwerk Tatrabliblios van Prolomeus. Hij zegt daarover in hoofdstuk 25 van het eerste boek:

Het begin van alle tekens en derhalve van alle posities dient genomen te worden vanaf de equinoctale- en tropische punten. Deze regel wordt niet alleen duidelijk gemaakt door schrijvers, die veel van dit onderwerp weten, maar wordt ook steeds weer bewezen doordat hun aard, invloed en verwantschap geen andere oorsprong hebben dan de tropische- en equinoctale tekens. Als een ander beginpunt toegestaan was, dan was het noodzakelijk om de aard van de tekens bij voorspellingen uit te sluiten of het zou onmogelijk zijn om fouten te voorkomen bij het gebruik ervan.

In hoofdstuk 12 Het begin van de gehele zodiakale cirkel (die van nature als cirkel geen begin en einde kan hebben en niet bepaald kan worden) wordt daarom dan ook toegekend aan het teken Ram, dat begint met het lentepunt."


Een merkwaardige redenering. De argumenten om het lentepunt als begintpunt van de zodiak te nemen luiden: anderen zeggen het; het is zo omdat het zo is; het is zo omdat anders het karakter van de tekens niet kan worden gebruikt bij voorspellingen. Geen van de argumenten hebben logisch gezien een dwingend karakter.

Het enig echte argument luidt: Het is gemakkelijker. Daar is iets voor te zeggen, want het is niet eenvoudig om de Precessie van de equinoxen te bepalen. Maar gemakkelijker wil nog niet zeggen, de enig juiste manier om er tegenaan te kijken of mee om te gaan.

Meer vormen van astrologie. De hindoe astrologie gebruikt de echte sterrenbeelden en heet daarom siderische astrologie.. In tegenstelling tot wat Ptolomaeus beweert is het dus wel degelijk mogelijk om een astrologisch stelsel te bouwen, inclusief voorspellingen op basis van de aard der tekens als de echte tekens worden gebruikt.

Dit laat tevens zien dat de gangbare westerse astrologie maar een klein stukje is van wat astrologie zelf inhoudt. De houding van Ptolomaeus ik heb het enig juiste uitgangspunt komt men bij veel westerse astrologen tegen. Terecht is dat natuurlijk niet.

Het ligt voor de hand om beide systemen te gebruiken. Dat laat dan bij voorbeeld zien dat de mensheid zich ontwikkelt en dat de interpretaties uit de Oudheid slechts gedeeltelijk van toepassing zijn op de moderne mens. Wie zich dus bij zijn interpretaties uitsluitend beroept op wat in de Oudheid werd aangereikt, zal er regelmatig naast of net naast zitten. En laat dat nu net het grote probleem zijn dat tevoorschijn komt bij statistisch onderzoek naar de uitspraken van westerse astrologen.

Dr Martin Boot en Astrologie.

Mijn houding tegenover astrologie is er een van bewondering, enthousiasme en wetenschappelijk onderbouwde kritiek.