Spirituele astrologie of astrologie en spiritualiteit

Aan astrologie zelf is weinig spiritueels.
Wat is "spiritueel" in "spirituele astrologie"
Spiritueel betekent ofwel geestelijk, onlichamelijk, ofwel geestig, snedig. Nu kun je van astrologie veel zeggen, maar geestig of snedig, nee dat is een eigenschap die er niet bijhoort. Blijft over "geestelijk". Er is dus een verband met spiritualiteit.
 
image

Astrologie en spiritualiteit.

Het spiritualisme vormt de wijsgerige stroming waarvan het begrip spiritualiteit is afgeleid. Dit denken gaat ervan uit dat alles kan worden teruggebracht tot de geest en dat alle vorm een verschijningsvorm van de geest is. Wie mijn manier van denken heeft gevolgd of mijn boeken heeft gelezen, weet dat dit mijn opvatting van de werkelijkheid is.

In het gewone taalgebruik heeft spiritualiteit de volgende twee betekenissen: "onstoffelijkheid" en "de wijze waarop iemand het eigen geloof beleeft." Zo zijn er dus 3 betekenissen van spiritualiteit:
  1. Alle vorm is schijn
  2. Onstoffelijkheid
  3. Geloofbelevenis


Welke van de drie betekenissen is van toepassing op de astrologie?
Deze vraag kan niet worden beantwoord, omdat astrologie niets met een levensfilosofie of een geloof te maken heeft. Immers astrologie is een taal, geen filosofie. De vraag moet dus anders worden gedefinieerd. Als volgt:

 

Wat is er spiritueel aan de manier waarop astrologie gebruikt wordt?

De informatie die we hier geven vind je nergens anders.
 
image Astrologen gaan ervan uit dat wat je in het heelal ziet, wordt weerspiegeld hier op aarde. Dat geziene staat beschreven in de horoscoop. De horoscoop bevat dan ook volgens astrologen alles wat er maar te bedenken valt. Of dat nu iemands karakter, de koersen op de beurs, het weer, het beroep .. alles wat er ook maar enige vorm kan aannemen staat allemaal hard en objectief gecodeerd aan de hemel. En als je wilt weten wat jouw spirituele weg is, ook dan ga je kijken in je horoscoop: je gaat dan zoeken naar "spirituele punten". En zoals steeds bij niet gedefinieerde begrippen is er een enorm verschil van mening wat die punten dan wel zijn.

In Nederland claimt een groepering het alleenrecht op spiritualiteit: de zich noemende "zwarte lichten astrologen", die uit de perihelia van de aarde en de maan de spirituele weg beweren te kunnen aflezen.

En daarmee komen we bij een volgend onderwerp dat dikwijls in verband wordt gebracht met "spiritualiteit", namelijk de "ziel" en daarmee samenhangend "God". Het ligt wel voor de hand om begrippen als God en ziel met spiritualiteit in verband te brengen, maar helemaal correct is dat niet. Aan astrologie en de ziel zal ik een apart artikel wijden. Toch zal iedereen duidelijk zijn wat het probleem is die zich het volgende realiseert:

De mens - iedereen - bestaat uit lichaam, ziel en geest en niet toevallig staat "ziel" in het midden, want de ziel heeft een bemiddelende functie. Over lichaam en geest weten we veel, maar dit weten is "encyclopedisch weten". Het weten van de ziel is van een ander soort. Dat vereist participatie, een goed woord voor het weten van de ziel is beseffen. Het zal duidelijk zijn hoe spannend het artikel over de ziel gaat worden, want eerlijk gezegd: de ziel is de kern waar het om draait. Niet de geest, tenminste als het om ons mensen gaat bij de huidige stand van de ontwikkeling van de mens en het mensdom.


Wat heeft astrologie dus met spiritualiteit te maken?Niets: het is een taal: het is onzin om te praten over "spiritueel Nederlands". . De manier waarop astrologen met hun "vak" omgaan is louter stoffelijk. Vandaar de enorme nadruk op technieken. Dus ook hier luidt het antwoord: niets: het is gewoon een verkoopkunstje. Je belangrijker voordoen dan je bent.

Trouwens, wie ook maar het minste benul heeft van spiritualiteit weet dat het onmogelijk is om voor een ander uit te maken waar zijn of haar spirituele weg ligt. De kwalificatie "zwart" is dan ook helemaal terecht gekozen in dit verband.