Sterrenbeeld Ram Compleet

Via deze webstek stel ik mijn know how ter beschikking van personen die weten dat het leven meer is dan een reeks toevallige gebeurtenissen. Dat doe ik via informatie op deze site, maar ook via consulten in schriftelijk en persoonlijk contact.

Lees eerst de mooie tekst op Persoonlijkheid Ram.

En nu de Daghoroscoop voor Ram

De Theorie.

De theorie komt uit oude boeken en geeft de volgende interpretatie:

Sterrenbeeld RamALGEMEEN:
Mars heerst over het dierenriemteken Ram. Planeten in dit teken hebben daardoor een felle, ongedurige uiting. In lichamelijk opzicht correspondeert het teken Ram met het hoofd. Qua energie valt Ram onder de mannelijke tekens, zijn energie is daardoor van de penetrerende soort. Ram is bovendien een vuurteken. Dat wil zeggen de zon heeft hier de aandrift om zich actief en dynamisch te manifesteren; de expressie van het ik door middel van actie staat voorop. Men wil en moet de eerste zijn, wat tot uitdrukking wordt gebracht met een naïeve levendigheid en gebrek aan bezinning. Hij doet wel onbesuisd, maar het is niet zo bedoeld. De Ram leeft in een romantische wereld, de wereld van ridder en prinses. Ram is tevens een hoofdteken en manifesteert zijn energie zodoende in dynamische uitbarstingen. Doelen op de korte termijn en snel resultaat daar gaat het om in het leven van de Ram.

Mensen met een sterke nadruk op dit teken zijn leider en pionier. Ze neigen vaak naar impulsiviteit en drift. Ze zullen hun ongeduld en egocentriciteit moeten leren matigen; een sterker besef van andermans behoeften leren ontwikkelen om conflicten te vermijden.

RELATIONEEL:
In relaties met anderen verwacht de Ram met respect behandeld te worden en verfoeit het gecommandeerd te worden. Hij moet als leider kunnen optreden en houdt van opwindende relaties terwijl hij tevens vrijheid en onafhankelijkheid behoudt. Anderzijds kan de Ram behoorlijk naïef en romantisch zijn. Hij vindt het heerlijk om te concureren, ook in relaties. Hij ziet zich als ridder in blinkende wapenrusting of als pionier in een of ander opzicht. Is bent direct in zijn manier van doen en spreidt jeugdige charme ten toon, maar kan ook enigszins in zichzelf opgaan. Of de relaties harmonieus zijn hangt ervan af of jde Ram leert andermans standpunt te waarderen. Vrouwen met met de zon in Ram kunnen de eigenschappen ervan projecteren en voelen zich dan aangetrokken tot echte kerels, eerste klas macho's dus. Mannen zullen ernaar neigen op een nogal puberale manier hun mannelijke waardigheid hoog te houden.

WERK:
De Ram ziet zich als de eerste, de leider, de vooroploper, de persoon die het beter weet. Bij veel van wat hij onderneemt is het doel anderen te vlug af zijn en zelf het initiatief nemen. Hij/zij neemt geen raad of bevelen aan en kan hij niet zelf de lakens uitdelen, dan doet hij alles op eigen houtje. De behoefte aan onafhankelijkheid dient gerespecteerd te worden wil de Ram het in een beroep tot iets brengen. Op zijn best is hij een onbevreesde innovator, die bereid is risico te nemen om op de korte termijn het eigen doel te verwezenlijken. Op zijn slechtst is hij/zij impulsief en onhandelbaar. De Ram doet er goed aan voldoening te ontlenen aan pionierswerk. De grootste beproevingen ondervindt hij wanneer hij zich in het eigen ik bedreigd voelt.

Heeft u aan deze informatie genoeg, dan ben u hier gratis bediend. Bent u wat meer op de hoogte van uzelf en bent u wat kritischer ingesteld dan bedenkt u wellicht het volgende.

Dit is de theorie. De invullingen komen voort uit de astrologische gegevens: Vuur / Hoofd/ Mars. Niets is hier echter bekend over hoe het in de praktijk van echte mensen gesteld is met de aangegeven theoretische conclusies.

De Praktijk: wetenschappelijke onderbouwing de empirische cyclus.

Een wetenschappelijke instelling vereist dat de theorie wordt getoetst aan de praktijk. Vertonen de mensen met deze horoscoopstand de genoemde eigenschappen? En zo ja, hoe krijgen die in de praktijk vorm?

Ik heb een verzameling van 76 complete horoscopen genomen uit verschillende decennia, zowel mannen als vrouwen, zowel bekende als onbekende mensen en hun biografie bestudeerd. Daarnaast heb ik 25 interviews in het NRC bestudeerd van personen met de zon in het teken Ram.

Het Karakter diepgaand besproken.

Dat heeft een nieuwe invulling gegeven. Een interpretatie in gewoon Nederlands zonder de astrologische vaktermen. een interpretatie die beter past bij echte mensen. Wie geinteresseerd is kan de interpretatie vinden onder de opgegeven link.

Karakter Ram diepgaand en wetenschappelijk onderbouwd voor € 1.30 Klik hier

Astrologie heeft nog veel meer te bieden.

Wat ontbreekt er bij de gewone beschrijvingen van een sterrenbeeld?

Heel wat. Ik geef hier puntgewijs een overzicht.
 1. Het gewone sterrenbeeld beschrijft een hele maand in de westerse astrologie. Maar een verjaardag beslaat maar een enkele dag.
 2. Iedere dag heeft zijn eigen betekenis. Zowel psychologisch als spiritueel.
 3. Uit onderzoek is gebleken dat er 3 typen Ram zijn. Deze 3 verschillen enorm van elkaar. In de gewone beschrijvingen vind je er maar een van. Dit is wel de belangrijkste verklaring waarom mensen zich maar gedeeltelijk herkennen in horoscoop beschrijvingen.
 4. Een sterrenbeeld geeft niet talenten, maar een [ reeks ] opdracht[en].
 5. Het beschrijft uitsluitend [ tot op zekere hoogte ] de psycho-sociale, niet de spirituele ontwikkeling.


Van de westerse astrologie bestaan twee vormen:

 1. de exoterische. Deze berust op overlevering en is gericht op de voorspelling van gebeurtenissen en karakters. Dit is wat u in de gewone beschrijvingen vindt.
 2. De esoterische. Deze berust op een hecht doortimmerde theorie en is gericht op bewustwording en spirituele groei. Dit is wat ontbreekt in de gewone beschrijvingen van sterrenbeelden. Zie voor nadere toelichting.


Wilt u de diepte van uw sterrenbeeld weten?
Een compleet uitgewerkt rapport dat alle facetten behandelt van uw sterrenbeeld.
In dit zeer uitgebreide rapport vindt u mijn complete interpretatie van het sterrenbeeld Ram. De exoterische en de esoterische kant ervan. De psycho-sociale en de spirituele kant. Zoals bekend is dat rapport geschreven in helder Nederlands en gaat het over de gewone dingen die het leven zo spannend maken.

Een liefdevol gemaakt rapport over Ram. Een rapport dat er niet omheen draait en de dingen bij de naam noemt. Een rapport dat uw leven verandert; vol aanwijzingen hoe uw leven aan te pakken, c.q. op uw eigen rails te brengen.


astrologie en horoscopenesoterischexoterisch


Inhoud

Over u zelf leest u het volgende:

 1. Wat is het geheim van Ram?
 2. Wat voor leven maakt u door [ type leven]?
 3. Onder welk van de 3 Ramtypen valt u en wat betekent dat psycho-sociaal en spiritueel gezien?
 4. Onder welk van de 36 subtypen valt u en wat betekent dat?
 5. Hoe brengt u evenwicht aan tussen de beide polen van uw persoon?
 6. Wat kunt u leren van personen die zijn net als u?


U kunt uw eigen rapport rapport bestellen voor € 35,=. Dat doet u veilig via PayPal met de knop hieronder. Maar vergeet niet: de inhoud gaat uw leven veranderen.
Astrologie Professioneel, want wetenschappelijk onderbouwd

Dr Martin Boot dus.

Nog vragen?