Sterrenbeeld Schorpioen Compleet

Via deze webstek stel ik mijn know how ter beschikking van personen die weten dat het leven meer is dan een reeks toevallige gebeurtenissen. Dat doe ik via informatie op deze site, maar ook via consulten in schriftelijk en persoonlijk contact.

Komt dit bekend voor? U leest de beschrijving van het sterrenbeeld Schorpioen en ja, er klopt wel het een en ander van, maar toch .. En dat is juist. Er is namelijk veel meer informatie over uw sterrenbeeld bekend dan algemeen verspreid wordt.

Wat ontbreekt er bij de gewone beschrijvingen van een sterrenbeeld?

Heel wat. Ik geef hier puntgewijs een overzicht.
 1. Het gewone sterrenbeeld beschrijft een hele maand in de westerse astrologie. Maar een verjaardag beslaat maar een enkele dag.
 2. Iedere dag heeft zijn eigen betekenis. Zowel psychologisch als spiritueel.
 3. Uit onderzoek is gebleken dat er 3 typen Schorpioen zijn. Deze 3 verschillen enorm van elkaar. In de gewone beschrijvingen vind je er maar een van. Dit is wel de belangrijkste verklaring waarom mensen zich maar gedeeltelijk herkennen in horoscoop beschrijvingen.
 4. Een sterrenbeeld geeft niet talenten, maar een [ reeks ] opdracht[en].
 5. Het beschrijft uitsluitend [ tot op zekere hoogte ] de psycho-sociale, niet de spirituele ontwikkeling.


Van de westerse astrologie bestaan twee vormen:

 1. de exoterische. Deze berust op overlevering en is gericht op de voorspelling van gebeurtenissen en karakters. Dit is wat u in de gewone beschrijvingen vindt.
 2. De esoterische. Deze berust op een hecht doortimmerde theorie en is gericht op bewustwording en spirituele groei. Dit is wat ontbreekt in de gewone beschrijvingen van sterrenbeelden. Zie voor nadere toelichting.


Wat krijgt u hier?
Een compleet uitgewerkt rapport dat alle facetten behandelt van uw sterrenbeeld.
In dit zeer uitgebreide rapport vindt u mijn complete interpretatie van het sterrenbeeld Schorpioen. De exoterische en de esoterische kant ervan. De psycho-sociale en de spirituele kant. Zoals bekend is dat rapport geschreven in helder Nederlands en gaat het over de gewone dingen die het leven zo spannend maken.

Een liefdevol gemaakt rapport over Schorpioen. Een rapport dat er niet omheen draait en de dingen bij de naam noemt. Een rapport dat uw leven verandert; vol aanwijzingen hoe uw leven aan te pakken, c.q. op uw eigen rails te brengen.


astrologie en horoscopenesoterischexoterisch


Inhoud

Over u zelf leest u het volgende:

 1. Wat is het geheim van Schorpioen?
 2. Wat voor leven maakt u door [ type leven]?
 3. Wat is de opdracht?
 4. Wat betekent het symbool van het sterrenbeeld Schorpioen?
 5. Onder welk van de 3 typen valt u en wat betekent dat psycho-sociaal en spiritueel gezien?
 6. Onder welk van de subtypen valt u en wat betekent dat?
 7. Hoe brengt u evenwicht aan tussen de beide polen van uw persoon?
 8. Wat kunt u leren van personen die zijn net als u?


U kunt uw eigen rapport rapport bestellen voor € 35,=. Dat doet u veilig via PayPal met de knop hieronder. Maar vergeet niet: de inhoud gaat uw leven veranderen.
Astrologie Professioneel, want wetenschappelijk onderbouwd

Dr Martin Boot dus.

Nog vragen?


eXTReMe Tracker