Sterrenbeeld Steenbok Compleet

Via deze webstek stel ik mijn know how ter beschikking van personen die weten dat het leven meer is dan een reeks toevallige gebeurtenissen. Dat doe ik via informatie op deze site, maar ook via consulten in schriftelijk en persoonlijk contact.

Inhoud Steenbok of Capricornus.

Dit sterrenbeeld wordt overheerst en is een uiting van het tiende astrologische principe. Wat dat wil zeggen vindt u op astrologische principes en in het rapport dat ik desgewenst van u maak.

De verschillende aspecten.

 1. De 3 typen. Ze worden genoemd: De groene en de gouden slang; Aardse macht; Constructieve Kracht:wie van de 3 overheesrt uw beeld?
 2. De 30 subtypen in willekeurige volgorde [ trefwoorden ]
  1. ritueeel, zekerheid, onbeperktheid, onvermoeibaar, middelmaat.
  2. geest, rede, uitleg, kennis, toepassing, zelfgenoegzaam.
  3. mirakel, magie, vuur, ambitie, macht, toewyding.
  4. heden, mogelykheden, overtuiging, grondvesten, resultaat, beperking.
  5. rykdom, beloning, beperking, overvloed.
  6. aanpassing, leren, verantwoordelykheid, groepsinspanning, conventie.
  7. essentie, lichaam, zelfverloochening, onderdompeling.
  8. bescherming, ond3erneming, indruk, toezicht, patriotisme.
  9. welzyn, dienen, loon, verwachting, deelname, conformisme.
  10. harmonie, eenheid, erdedienst, algemeen belang.
  11. samenwerking, voegzaamheid.
  12. opportunisme, loyaliteit, gratie, leren.
  13. karakter, moraal, dapperheid, waarden, erkenning, toewyding.
  14. uitdaging, kosmisch, eeuwig, visie, wyding.
  15. praktisch, handel, vaardigheden, overdracht.
  16. rykdom, blind, idealiseren, spontaan, rusteloos, essentieel, intimiteit.
  17. toewyding, volharding, innerlyke werkelykheid.
  18. gemeenschap, welzyn, karakter.
  19. onzichtbaar, blindelings, universeel, intu‹tie, teken.
  20. banden, partner, deelegenoot, gelegenheid, planning, zelfzucht.
  21. waarde, voordeel, plaats, onbuigzaamheid, autoriteit, hoogdravend.
  22. geschiedenis, trots, visie, persoonlyk, herdenking.
  23. ervaring, steun, vreugde, herhaling, gretig, onbeholpen.
  24. orde, effectiviteit, erkenning, onhandig met mensen.
  25. actie, aanpakken, mobiliseren, tantrum.
  26. integriteit, potentie, uitbreiding, grondigheid, interpretatie.
  27. verborgen bron, inzicht, organisatie, waarden, oppermacht.
  28. onafhankelyk, ruimte, vreugde, vestigen, nut, narcisme.
  29. belemmering, harmonie, inspireren, afstemming, fantasie.
  30. samenwerking, oogst, overvloed, verzorgen, byzaken.


Van de westerse astrologie bestaan twee vormen:

 1. de exoterische. Deze berust op overlevering en is gericht op de voorspelling van gebeurtenissen en karakters. Dit is wat u in de gewone beschrijvingen vindt.
 2. De esoterische. Deze berust op een hecht doortimmerde theorie en is gericht op bewustwording en spirituele groei. Dit is wat ontbreekt in de gewone beschrijvingen van sterrenbeelden. Zie voor nadere toelichting.


Wat krijgt u hier?
Een compleet uitgewerkt rapport dat alle facetten behandelt van uw sterrenbeeld.
U ziet wat u hier krijgt is wel iets anders dan wat u normaal leest over de steenbok.

In dit zeer uitgebreide rapport vindt u mijn complete interpretatie van het sterrenbeeld Steenbok. De exoterische en de esoterische kant ervan. De psycho-sociale en de spirituele kant. Zoals bekend is dat rapport geschreven in helder Nederlands en gaat het over de gewone dingen die het leven zo spannend maken.

Een liefdevol gemaakt rapport over Steenbok. Een rapport dat er niet omheen draait en de dingen bij de naam noemt. Een rapport dat uw leven verandert; vol aanwijzingen hoe uw leven aan te pakken, c.q. op uw eigen rails te brengen.


astrologie en horoscopenesoterischexoterisch


Inhoud

Over u zelf leest u het volgende:

 1. Wat is het geheim van Steenbok?
 2. Wat voor leven maakt u door [ type leven]?
 3. Wat is de opdracht?
 4. Wat betekent het symbool van het sterrenbeeld Steenbok?
 5. Onder welk van de 3 typen valt u en wat betekent dat psycho-sociaal en spiritueel gezien?
 6. Onder welk van de subtypen valt u en wat betekent dat?
 7. Hoe brengt u evenwicht aan tussen de beide polen van uw persoon?
 8. Wat kunt u leren van personen die zijn net als u?


U kunt uw eigen rapport rapport bestellen voor € 35,=. Dat doet u veilig via PayPal met de knop hieronder. Maar vergeet niet: de inhoud gaat uw leven veranderen.
Astrologie Professioneel, want wetenschappelijk onderbouwd

Dr Martin Boot dus.

Nog vragen?