Sterrenbeelden westerse astrologie nieuwe verrijkte interpretatie
In de gewone literatuur wordt het sterrenbeeld weergegeven met termen als je wezen. Dat wat je echt bent.

Er is heel veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de juistheid van deze uitspraak. En daaruit blijkt steeds weer dat hij niet juist is. Maar daar houdt het niet op. Gebleken is ook het volgende:

  1. Het zonneteken [ dat is een ander woord voor sterrenbeeld ] vormt een onderdeel van de persoonlijkheid, niet de totale persoon.
  2. In de loop van de tijd heeft de psycho-sociale beschrijving ervan veel meer diepgang gekregen.
  3. In de dieper gaande astrologie vormt dit gedeelte een rijke bron van informatie over zaken als levensles en levensloop.


Dat wil zeggen dat er bewijs is gevonden voor de betekenis van de bekende astrologische beelden. Dit onderzoek is uitgevoerd op de betekenissen die werden gegeven voor de westerse astrologie. Daarom gaat deze pagina met name daarover.

Wie zich diepgravend in zichzelf wil verdiepen bied ik hier de complete interpretatie aan. Zowel psycho-sociaal als spiritueel. Immers, wie zich uitsluitend voor eigen spirituele ontwikkeling op wetenschappelijk verantwoorde wijze wil scholen, is hier aan het juiste adres.


Synthese


In de beelden komen alle astrologische basisbegrippen samen. Maar tevens komen belangrijke grondbeginselen en begrippen uit de esoterie samen in de zogenoemde sterrenbeelden. Ieder beeld vormt een afzonderlijke synthese van een reeks van die begrippen. Daaruit kunnen dan ook vergaande conclusies getrokken worden over iemands psychologie en spirituele opmaak.

Een beeld bevat de volgende informatie: Ieder afzonderlijk:

  1. bestaat uit een overkoepelende wet uit de esoterie. Het zogenoemde geheim.
  2. bestaat uit 3 afzonderlijke beelden die een totaal verschillende interpretatie hebben.
  3. bestaat uit 30 subbeelden die totaal van elkaar verschillen.
  4. heeft een aparte interpretatie op psycho-sociaal en spiritueel niveau.

U ook?


Het zal duidelijk zijn dat alles wat hier wordt genoemd niet zomaar te vinden is in boeken of op het internet. Ook zal duidelijk zijn dat de informatie geschikt is om uw leven een complete draai te geven. In een keer begrijpt u waar uw leven heen gaat en wat de zin is van uw bestaan.

Kies uw sterrenbeeld uit de lijst: