Temperamentenleer en de elementen van de astrologie

Energetische astrologie is ouder en dieper dan de normale westerse.
 
image

Oudste westerse psychologie

De oudste bekende vorm van psychologie uit onze cultuur is de zogenoemde temperamentenleer. Volgens de opvatting van de oude Grieken bestond de werkelijkheid uit 5 elementen. Hiervan werden er 4 gebruikt voor de ordening van de menselijke persoon, de onderverdeling in typen. Men ging ervan uit dat een van de 4 elementen overheerst in de samenstelling van de persoon.

De gebruikte vier elementen zijn vuur, aarde, lucht en water Van de elementen zijn 4 tegenstellingen afgeleid: koud, warm, vochtig en droog, die dan weer werden gecombineerd tot tweetallen. Als volgt:
 1. Vuur ==> warm en droog: gele gal: cholerisch
 2. Lucht ==> warm en vochtig: bloed: sanguinisch
 3. Water ==> koud en vochtig: flegma: flegmatisch
 4. Aarde ==> koud en droog: zwarte gal: melancholisch.
De vier elementen zouden in de mens te vinden zijn als de vier lichaamssappen of humores, die het karakter (temperament): vandaar temperamentenleer bepalen. De vier lichaamssappen zijn: flegma, bloed, gele gal en zwarte gal. Dit werd dan doorgetrokken tot vragen de gezondheid betreffend. Want in die tijden werd en nog geen verschil gemaakt tussen soma [lichaam] en psyche [ziel]. Voor een medische diagnose moesten het voedsel, de werking van de organen, de stand van sterren en planeten, het jaargetijde en de leeftijd worden bestudeerd om te weten, welk temperament overheerst.

Mijn eerste kennismaking met astrologie was door mijn leraar Nederlands op het gymnasium. Hij legde de temperamentenleer uit. Sindsdien is voor mij de elementenleer het belangrijkste onderdeel van de astrologie. En theoretisch gezien is dat ook juist. De sterrenbeelden zijn afgeleid van de elementen. Het is niet andersom. 

De vier temperamenten

De informatie die we hier geven vind je nergens anders.
 
image
De namen komen van Galenus. De oorspronkelijke benaming luidt:
 1. Melancholisch
 2. Cholerisch
 3. Flegmatisch
 4. Sanguinisch

Waarvoor is temperament belangrijk?

De mens heeft een vast en een veranderlijk deel. Het temperament verandert alleen als er een ingreep in de hersenen wordt gedaan dus zeg maar niet. De rest van de persoonlijkheid en het karakter kan de mens zelf veranderen. Het temperament is dus van groot belang.

De moderne variant: test jezelf

Er is heel veel werk gedaan met de temperamentenleer. De meest uitgebreide vorm ervan werd gemaakt door Isabel Briggs Meyer voor een test

Daarnaast heb ik een test gemaakt waarmee je kunt vinden welke van de 4 typen de jouwe is. Ik zou het op prijs stellen als je het resultaat ervan met je geboortedatum, plaats en tijd aan me zou toesturen. Op die manier kan ik uitzoeken hoe sterk de test is en wat het verband is met je horoscooop standen. De vier typen die ik - met een knipoog naar de typenleer van Aristoteles - onderscheid zijn
 1. De idealist
 2. De rationalist
 3. De traditionalist
 4. De hedonist
Wil je weten welk temperament het meest bij jou past, doe dan de temperament test hier.

temperamentenleer