Van Ram tot Vissen, 8e druk

Psychologische Astrologie

De weg van de Heremiet

naar liefde, harmonie en geluk

Dr Martin Boot


E-boek: Prijs : € 15=. Hier [ click ]te bestellen
Inhoud Van Ram tot Vissen.

35 jaar geleden verscheen de eerste druk van dit boek. De ondertitel luidde toen “ inleiding in de karakter-horoscopie: Interpreteer uw horoscoop – begrijp uw karakter”. Het boek werd een groot succes. Toch heb ik besloten een uitgebreide herziening te maken. De oorspronkelijke inhoud blijft in takt, maar wordt uitgebreid met een serie vernieuwingen, zodat de lezer nog meer de vruchten kan plukken van de inzichten uit de westerse esoterie.

Nog veel sterker dan in de vorige drukken heeft de lezer geen enkele kennis nodig van astrologie of astrologische technieken om optimaal profijt te hebben van dit boek. Het enige wat de lezer nodig heeft is een uitdraai van de eigen horoscoop. Deze uitdraai is overal gratis op het internet verkrijgbaar, b.v. op gratis Horoscoop berekenen . Met deze uitdraai in de hand leest de gebruiker dan de in het boek gegeven interpretaties af en gebruikt die voor meditatie en zelf-confrontatie. Het zal iedere lezer opvallen dat de interpretaties helder en bemoedigend zijn. Evenzeer zal duidelijk worden dat er een diepte en levensvreugde in de teksten te vinden is die ongewoon is in dit soort werken.

In dit boek wordt astrologie gebruikt als referentie-kader, als spiegel en vertrekpunt; het gebruikt de astrologie zoals die bedoeld is in de esoterische leringen, namelijk als taal en als spiegel. Het boek bevat naast de oorspronkelijke inhoud ook een serie nieuwe concepten, die met name correleren met concepten uit de psycho-therapeutische praktijk. Het laat bovendien zien hoe iemand de astrologische symbolen gebruikt wanneer hij/zij wel of niet spiritueel ontwaakt is. Belangrijke nieuwe concepten in dit opzicht zijn het punt van de vrije wil in de horoscoop, het punt van het verstarde kind en het punt van de jeugd-trauma's. Naast de uitgebreide interpretatie van deze nieuwe concepten en horoscoop-punten, heb ik ook een uitgebreide interpretatie toegevoegd van de maanknopen, het pars fortunae, de zwarte lichten en de heldere lichten.Op deze manier is het boek weer volledig bijgewerkt en kan het weer jaren mee. Ik ben ervan overtuigd dat het boek voor velen een wereld zal openen, de weg van de heremiet is de koninklijke weg naar zelfontplooiing, liefde en geluk.

Wat is nieuw?

Heel veel, maar laat ik een voorbeeld geven. De tekst over de zon luidt nu:

De zon duidt volgens de astrologische leer de levenskracht aan: dat waaraan je nieuwe energie ontleent. Wie spiritueel ontwaakt is ontleent aan dit energie-centrum een diepe dankbaarheid voor het bestaan als mens op deze aarde en straalt daardoor licht en warmte uit. Wie spiritueel nog niet ontwaakt is ontleent aan dit energie-centrum de overtuiging dat de levenswetten op hem/haar niet van toepassing zijn. De houding van “ik wist alles al”. Alles wat dieper gaat dan het direct zichtbare wordt voorzien van een rationalisering. De persoon zelf heeft de neiging om alle ruimte om zich heen in beslag te nemen. En de ander wordt niet waargenomen..


In de oude uitgave die momenteel iedereen gebruikt staat:

De zon duidt volgens de astrologische leer het ik aan, de individualiteit. Ook duidt de zon de levenskracht aan.

Spectaculair.
Zou ik zeggen: er gaapt een kloof tussen de algemeen gebruikte astrologie en deze nieuwe ontwikkeling. Ik mag wel zeggen dat deze interpretatie en deze opvatting nieuw zijn en bovendien veel verder gaan dan te doen gebruikelijk. Naar mijn mening doen ze de astrologie ook meer recht.