Van Ram tot Vissen: nieuwe stijl


image Hier krijgt u het vervolg op mijn best seller Van Ram tot Vissen. Een boek heeft zijn beperkingen. Nieuwe inzichten kunnen slechts langzaam worden verwerkt en een boek is niet interactief. Vragen kun je niet direct stellen als lezer.

Maar er is meer: in een boek ben je als schrijver beperkt in wat je kunt aanbieden. Een boek is per definitie algemeen van aard. De fijne en diepergaande kneepjes van het vak kun je in een boek niet aan de orde stellen. Het wordt dan onoverzichtelijk en veel te dik bij voorbeeld.

De zon in de horoscoop bij voorbeeld [ ook genoemd sterrenbeeld ] stel je in een boek in zijn algemeenheid voor. Maar onder die algemeenheid is nog een hele waaier van andere en diepergaande informatie. En wie over die diepergaande informatie beschikt komt weldra tot de conclusie dat de zon wel degelijk zo beschreven kan worden dat er een zeer persoonlijk portret uit komt.

Dat nu laat ik hier zien. Niet alleen voor een sterrenbeeld, maar voor alle andere horoscoop factoren die ik in zijn algemeenheid beschrijf in het populaire boek van ram tot vissen.

 

Voor wie is dit boek?


image Het geheim van het leven zelf is voor ons verborgen. Wat we wel weten is wat het doel van het leven is.

Een of meer stappen zetten op de weg naar vervolmaking. Die stap of stappen vat je samen in het begrip persoonlijke groei. Iedereen heeft een eigen groeipad; een pad dat strikt persoonlijk is.

De centrale vraag voor iedereen luidt dus: waar bevind ik me op de weg naar vervolmaking en welke stap of stappen kan ik zetten in dit leven? En het antwoord daarop is nog niet zo eenvoudig.

Astrologie geeft met de geboortehoroscoop een puik middel in de hand van iedereen die dat wil gebruiken voor persoonlijke groei. In dit boek leg ik uit hoe je een horoscoop leest, als je je leven zelf vorm wilt geven. Een leven bouwen dat van jezelf is.