Vuur temperament
Horoscopen voor 1.30

Horoscopen helder en to the point: AstroBoot. De rode draad in de horoscoop
In het boek Karakter en Liefde behandelde ik net als in Astrologie leren, deel 2, de temperamentenleer volgens de moderne westerse astrologie. Zie ook Vuur temperament
Astrology a critical review with practical implications

artikelen over Astrology en horoscopen Wil je als eerste weten welke nieuwe artikelen er zijn op astroboot, click dan hier

vuur temperament in de moderne westerse astrologie

Vuur temperament

In de westerse astrologie worden 4 elementen gebruikt. De esotericus beschikt nog over een vijfde elementen. Voor een handzame berekening en duiding ga naar dit adres.

Add to Google Voeg AstroBoot toe aan je Google Startpagina en krijg zo steeds het laatste nieuwsCITATEN UIT VAN RAM TOT VISSEN De weg van de Heremiet naar liefde, harmonie en geluk Dr Martin Boot Dr Martin Boot, Lieveren, 2007

Element Vuur

Vuistregels uit de elementenleer

Vuur is het element dat een actie begint, het is in handeling omgezette emotie. Het vuur doet zeggen: 'Ik weet wat ik wil en ik heb de kracht om het te bewerken, te krijgen', eerlijkheid wordt van anderen geeist, niet van de persoon zelf.

Vuur wil zeggen: alles is actie, emotie, vol vertrouwen in de eigen mogelijkheden, staat zichzelf alles toe, dramatisch, overdadig, uitstralend en enthousiast. Dat alles wordt verbonden met een ontembare liefde voor het leven.

Te veel vuur in een horoscoop wil zeggen roekeloosheid, brandend egoisme. Te weinig vuur wil zeggen gebrek aan (zelf)vertrouwen en gebrek aan moed om zichzelf door te zetten. Animo, levensvreugde en gevoel voor humor zijn dan wellicht minder sterk ontwikkeld.

Enige regels voor element-combinaties

Wie zijn eigen horoscoop bekijkt op de verdeling van elementen zal snel zien dat er meer dan een element op de voorgrond treedt. Doorgaans is in een horoscoop sprake van de combinatie van twee elementen die op de voorgrond treden. Ik duid de betekenis van de mogelijke combinatie van twee hier aan en verwijs verder naar mijn boek Karakter en Liefde, waarin de astrologische elementenleer uitputtend wordt behandeld.

Vuur met aarde

Hier wordt initiatief, creativiteit en gewetenloosheid verbonden met de behoefte om iets tastbaars te produceren. Deze combinatie staat voor de behoefte om met en in de wereld bezig te zijn, ook als iedereen allang de moed heeft opgegeven.

Voorbeelden
 1. Horoscoop Rudolf Smit
 2. Horoscoop Martien Hermes
Vuur met lucht

Twee elementen van zelfexpressie leveren onder andere de top-zakenman, het originele karakter, dat alles aan het rollen brengt. De combinatie staat voor gevoel voor humor en een groot vermogen om gedachten onder woorden te brengen. Er is weinig interesse voor de problemen van anderen.

Voorbeelden
 1. Horoscoop Theo van Gogh
 2. Horoscoop J P Balkenende
 3. Horoscoop Karen Hamaker
Vuur met water

Deze combinatie staat voor sterke emotionele spanningen en veranderingen van 'himmelhoch jauchzend' tot 'zum Tode betruebt'. Het water houdt de emoties binnen tot er zoveel druk in de ketel ontstaat dat de boel ontploft. Omdat water en vuur allebei emotionele elementen zijn, zijn de gevoelens ongemeen intensief. De combinatie is tevens symbool voor een innerlijke strijd tussen het verlangen om vrij te zijn (vuur) en de behoefte zich te hechten (water). In ieder geval duiden horoscopen met een sterke water/vuur combinatie op personen die grote psychische en relationele problemen hebben zolang ze niet in staat zijn zichzelf waar te nemen en ter discussie te stellen.

Voorbeeld Jan Ullrich.

Een zeer uitgebreide beschrijving van het VuurTemperament in boekvorm vind je voor € 1.30 Klik hier waarin het vuurtemperament wordt beschreven, het relationeel leven, de opvoeding van een vuurkind, de betekenis van creativiteit, een test op hoe je eigen vuur functioneert en nog veel meer.

Elementen en de oude temperamentenleer.

Het ligt voor de hand om een verband te leggen met de oude temperamentenleer. Het zou mooi zijn als er een een op een relatie bestond tussen
 1. Vuur en het cholerisch temperament
 2. Water en het melancholisch temperament.
 3. Aarde en het flegmatisch temperament.
 4. Lucht en het sanguinisch temperament.
Als dat zo is dan zou aan de hand van de planeten in de tekens direct een uitspraak over iemands temperament gedaan kunnen worden. Met name de zon zou dan een directe aanduiding vormen. De zon wordt immers gezien als het belangrijkste puntje in de horoscoop als het op dit soort zaken aankomt. "je wezen"etc.

Onderzoek

Om uit te vinden of dat zo is en hoe het zit met de temperamenten heeft AstroBoot een doorlopend onderzoek gestart waar iedereen gratis de temperamenttest kan doen.

Astrology
 1. zelfkennis
 2. zelfontplooiing
Add to Google Voeg AstroBoot toe aan je Google Startpagina en krijg zo steeds het laatste nieuws

Valid XHTML 1.0 Strict