Wat is karma en wat is het niet

Wat is karma

Betrouwbare karmashoroscoop voor 1.30 helder en to the point: Horoscopen AstroBoot.
Karma is niet een soort huishoudboekje van een of andere god.

Hartstocht
is een uiting van een tekort, het veroorzaakt karma.


Voor gratis geboorte horoscoop met advies
Wat is karma?

artikelen over astrologie en horoscopen Wil je als eerste weten welke nieuwe artikelen er zijn op astroboot, click dan hier

Zoeken op Astroboot Een van de grote levenswetten.

met de volgende kenmerken:
 1. Het gaat over het handelen van de mens.
 2. Iedere handeling die een mens verricht heeft gevolgen. Onder handelen valt ook wat iemand denkt.
 3. Karma is dus de wet van oorzaak en gevolg.
 4. Deze wet wordt algemeen erkend als het gaat om materie: de wetenschap bestudeert dit aspect van karma.
 5. Deze wet geldt ook voor de psychische kant van het bestaan. Dit roept bij velen angsten op.
 6. Het soort karma corelleert met het bewustzijn van de mens.
 7. Niemand kan voor iemand anders uitmaken wat zijn/haar karma of karmische les is.
Verdere uitwerking. De primitieve en de onbewuste mens
 1. Voor de onbewuste mens en voor de mensheid in zijn prille aanvangsbestaan is karma een groepsaangelegenheid.
 2. Kenmerk van de onbewuste mens is dat hij deel uitmaakt van een groep, maar geen benul heeft van de verantwoordlijkheid die dat met zich meebrengt. Dit type mens is heel goed te zien. Hij/zij geeft van alles de buitenwereld de schuld. Een astroloog van dit type zal voor alles wat er gebeurt en voor iedere karaktertrek een horoscoop stand aanwijzen als de veroorzaker ervan bij voorbeeld.
 3. Onder deze vorm van karma vallen oorlogen en epidemieen bij voorbeeld.
De mens die beseft dat hij/zij een karakter heeft. en dat dat bepaalde gevolgen heeft. Voor dit type mens wordt karma persoonlijker. Nu dringt door dat mijn handelen ook gevolgen heeft die met mijzelf in verband staan.

In deze fase beschikt de mens nog niet over een volledig geintegreerde persoonlijkheid. Daardoor is zijn/haar karma voor een gedeelte nog groepsgebonden. Voor de gevolgen op bij voorbeeld het liefdesleven van dit stadium zie het artikel:
Wat is liefde?

De geintegreerde persoonlijkheid. De mens met een geintegreerde persoonlijkheid beseft en ervaart dat
 1. hij/zij zelf zijn lot creeert.
 2. Hij/zij neemt waar dat iedere actie zijnerzijds een reactie oproept;
 3. dat iedere actie bij hem/haar zelf terugkeert
 4. Onder deze vorm van karma vallen persoonlijk geluk en ongeluk, gezondheid en ziekten als hartkwalen, kanker etc.
In de volgende fase gaat de mens deelnemen aan het grote proces. Hierbij hoort weer een ander soort karma.

De 7 bronnen van Karma,

 1. Crystallisering: gebonden aan personen die alles op hun wil proberen te doen. Klachten die hierbij horen zijn o.a. alle ziekten die het gevolg zijn van slijtage.
 2. Overmatige stimulering: gebonden aan personen die alles in veelvoud proberen te doen. Klachten die hierbij horen zijn o.a. alle ziekten die het gevolg zijn van vergroting, zoals kanker en orgaanvergroting.
 3. Zelfzucht en materialisme: gebonden aan personen die uit zijn op directe behoefte-bevrediging zonder morele overwegingen. Klachten die hierbij horen zijn o.a. maag- en ingewandklachten; hersenziekten.
 4. Conflict zoeken: gebonden aan personen die uit zijn op anderen de loef afsteken. Klachten die hierbij horen zijn o.a. infectie-ziekten.
 5. Overmatig denken: gebonden aan personen die het relationele aspect missen en alles proberen te bedenken. Klachten die hierbij horen zijn o.a. angsten, psychische klachten, sociaal disfunctioneren, werk weigeren en niet volwasen willen worden, migraine.
 6. Begeerte: gebonden aan personen die uit zijn op directe sxuele bevrediging zonder morele overwegingen. Klachten die hierbij horen zijn o.a. sexueel overdraagbare ziekten.
 7. Status: gebonden aan personen die uit zijn op status in plaats van relationeel gedefinieerde liefde. Klachten die hierbij horen zijn o.a. alle ziekten die door direct contact in groepen ontstaan.


astrologie compleet

Zoeken op Astroboot

Valid XHTML 1.0 Strict