wat is liefde en wat is het niet

Wat is liefde

Betrouwbare liefdeshoroscoop voor 1.30 helder en to the point: Horoscopen AstroBoot.
Liefde is niet indentiek aan een bepaald gevoel.

Hartstocht
is een uiting van een tekort, het is geen uiting van liefde.


Voor gratis geboorte horoscoop met advies
Wat is liefde?

artikelen over astrologie en horoscopen Wil je als eerste weten welke nieuwe artikelen er zijn op astroboot, click dan hier

Zoeken op Astroboot
Aangepast zoeken
Een levenshouding

met de volgende kenmerken:
 1. Openheid naar het leven zelf
 2. Ontvankelijkheid voor zowel het innerlijk als het uiterlijk leven
 3. Streven naar harmonie en het er laten zijn van wat er is
 4. Geen oordelen, maar aanwezigheid in het hier en nu
Deze houding komt voort uit:
 1. Innerlijke rijkdom
 2. Het besef dat de "ander" het onbekende en onbewuste deel van jezelf is
 3. Werken aan jezelf: zorgen dat je in het reine komt/ bent met je geschiedenis en de wereld om je heen
 4. Daardoor is er plaats voor de ander
Liefde is daardoor
 1. Wederkerig
 2. Gelijkwaardig
 3. Een continuum van geven en krijgen
 4. Actief, het is niet iets dat je overkomt
 5. Toegewijd, geengageerd, gedragen door diepe genegenheid en welgezindheid
 6. Gericht op de totale persoon zowel van jezelf als van de ander
Er zijn maar weinig mensen die deze houding van nature hebben. Het veronderstelt namelijk een persoon uit een stuk. De meesten zijn echter versnipperd. Er is zelfs een psychotherapeutische techniek die gebouwd is op deze versnipperdheid. De zogenoemde theorie van de subpersoonlijkheden. Een onderdeel van de psycho-synthese. De therapie dus die probeert die persoon uit een stuk te laten ontstaan.

Doordat de meesten in zichzelf versnipperd zijn, denken ze ook dat liefde kan worden bereikt door een optelsom van voorwaarden en eigenschappen te maken. Dat is een tragische vergissing: een mens is geen rijtje karaktereigenschappen of een bundeltje talenten en uiterlijkheden.

Wil dit nu zeggen dat de meesten niet in staat zijn tot liefde? Nee, dat zegt het niet. Wat het wel wil zeggen is dat velen gemakkelijk de weg kwijtraken en zich het bos in laten sturen door het opstellen van eisen en wensen t.a.v. de partner. Of ook aangaande zichzelf natuurlijk.

Wat het wel wil zeggen is dat velen in zichzelf die eenheid bereiken of kunnen bereiken. Wat daarvoor nodig is? Toewijding, gerichtheid op de persoon van jezelf en de ander en niet op een deeltje ervan.

Kenmerken van dit type relaties zijn:
 1. De partners willen elkaar niet veranderen, maar
 2. Ze veranderen onder invloed van elkaar "vanzelf"
 3. Ze gaan flexibel om met de veranderingen van het leven en steunen elkaar daarbij
 4. Ze kennen geen jaloezie of haat, maar harmonie
 5. Ze leven in vertrouwen tegenover het leven en stimuleren dat bij elkaar
 6. Ze bloeien op in elkaars nabijheid
 7. Ze kennen een wederkerige afhankelijkheid
 8. Ze hebben plezier met elkaar en zijn dankbaar tegenover het leven
 9. Ze hebben een gedeelde geschiedenis
 10. Ze zien zich als geluksvogels


astrologie compleet

Kan astrologie hieraan bijdragen?

Het antwoord is zowel ja als nee. Dat komt door het volgende: Welke vorm niet?
 1. Een horoscoop uitwerking of een astrologische uiteenzetting die bestaat uit een opsomming van losse standen, feitjes en interpretaties van horoscoopstanden leidt niet tot een zicht op de complete persoon
 2. Een astrologische theorie die het toeschrijft aan een planeet [ meestral Venus] verwart het met aantrekkingskracht en geeft dus de verkeerde informatie
Deze vorm [ de opsomming van astrologische standen met een voor elke stand vastliggende interpretatie eronder] koop je bij beroepsastrologen. Prijzen lopen uiteen van € 10 tot € 200. Hier krijg je dit soort horoscopen voor € 1.30 {zie het menu links ]. Zo kan iedereen beschikken over zijn eigen persoonlijke karakterschets, ook in liefde en werk op de astrologen manier.

Welke vorm wel?
 1. De horoscoopstudie die opspoort wat voor type je bent als het gaat om liefde en
 2. Daarbij aangeeft hoe je de beperkingen ervan overwint
Deze vorm vind je alleen bij iemand die astrologie kan combineren met een psycho-therapeutische achtergrond. Daarbij gaat het niet om claims, niet om woorden of theorie, maar om bewezen praktijk ervaring. In mijn boeken laat ik een dergelijke bekwaamheid zien via concrete gesprekken.

Wil je op deze manier je zelf ontplooien, en heb je daar begeleiding bij nodig, dan kan dat bij mij. Zoeken op Astroboot
Aangepast zoeken

Valid XHTML 1.0 Strict