Artikelen over Astrologie: Dr Martin Boot: Wat is astrologie; wat voor wetenschap is astrologie?Astrologie is een wetenschap maar een andere vorm dan natuurkunde.
 
image


astrologieIn hun wetenschappelijk onderzoek hebben Dean en Mather onomstotelijk laten zien wat astrologie niet is. zie klassieke astrologie. Ze hebben niet laten zien wat astrologie wel is. .

Als iets geen natuurkunde is, dan kan het nog wel best een wetenschap zijn.

Filosofie is geen natuurkunde, literatuurwetenschap is geen natuurkunde, filologie is geen natuurkunde, geschiedenis is geen natuurkunde.

Deze gebieden van menselijke kennis beschrijven geen van alle oorzaak/ gevolg relaties, Zijn al die vakken dus ook geen wetenschap? Zijn dat allemaal pseudo-wetenschappen?

Een fatsoenlijke definitie van astrologie zul je tevergeefs zoeken. Men komt niet verder dan "wat astrologen doen" of een vaag praatje over "boven" en "beneden". Skepsis en vooroordelen tegen astrologie

astrologie is een occulte wetenschapEn gaat over de zin van het leven van de mens. Uitgangspunt daarbij is het volgende:

  1. De mens creeert zijn/ haar eigen leven.
  2. Dat gebeurt door de overtuigingen die hij/zij heeft.
  3. Veel van die overtuigingen zijn onbewust: twee soorten.
  4. Overtuigingen die van nature onbewust zijn [ meegebracht bij de geboorte ].
  5. Overtuigingen die onbewust gemaakt zijn door de levenservaringen [ "verdrongen"].
  6. Astrologie geeft via de horoscoop inzicht in deze overtuigingen.
  7. Want je bepaalt zelf je leven en daar kun je best wat hulp bij gebruiken.


Wat is de aard en de inhoud van astrologie als wetenschap?Astrologie is een taal die volgens een strikte grammatica is opgebouwd. De grammatika geeft ook de regels die gelden voor de opbouw van de horoscoop.

De semantiek die hoort bij de taal geeft de basisbetekenis van de afzonderlijke elementen en de interpretatieregels.

Ieder handboek astrologie geeft zowel de grammatica als de semantiek. Ik verwijs naar bij voorbeeld mijn boek Van Ram tot Vissen.

Nogmaals: een voorbeeld uit de praktijk.In mijn verzameling horoscopen bevinden zich 2 horoscopen van personen die lijden aan de Ziekte van Bechterew. De horoscopen hebben een gelijkluidende stand. Ik liet zien wat je met deze kennis niet kunt doen

Hoe gebruik je deze informatie in overeenstemminbg met de astrologie?Horoscoopstanden geven energetische constellaties aan. Ze geven niet aan hoe iemand daarmee omgaat. Dus: wie professioneel met astrologie omgaat beschrijft in gewoon Nederlands wat de horoscoop zegt over de energetische constellaties.

Voor verdere informatie lees de artikelen die ik hieronder aanggeef.
 


Kijk voor wat achtergrondinfo over astrologie ook eens op:
  1. Mijn kijk op astrologie
  2. zelfkennis
  3. zelfontplooiing


astrologie