water temperament
Water temperament
Horoscopen voor 1.30

Horoscopen helder en to the point: AstroBoot. De rode draad in de horoscoop
In het boek Karakter en Liefde behandelde ik net als in Astrologie leren, deel 2, de temperamentenleer volgens de moderne westerse astrologie. Zie ook Water temperament
Astrology a critical review with practical implications

artikelen over Astrology  en horoscopen Wil je als eerste weten welke nieuwe artikelen er zijn op astroboot, click dan hier

aarde  temperament in de moderne westerse astrologie

Water temperament

In de westerse astrologie worden 4 elementen gebruikt. De esotericus beschikt nog over een vijfde elementen. Voor een handzame berekening en duiding ga naar dit adres.

Add to Google Voeg AstroBoot toe aan je Google Startpagina en krijg zo steeds het laatste nieuwsCITATEN UIT VAN RAM TOT VISSEN De weg van de Heremiet naar liefde, harmonie en geluk Dr Martin Boot Dr Martin Boot, Lieveren, 2007

Element Water

Vuistregels uit de elementenleer

Het element water symboliseert het onbewuste, de gewoontevorming. Het symboliseert ook het proces van het verwerken der ervaringen: het behouden van het goede daarin en de rest wegdoen. Het kernwoord voor water luidt: Chaos

Is er te veel water dan duidt dat op een persoon die niet kan loslaten, die niet kan vergeven. Die meeholt met iedere beweging in de onmiddellijke omgeving. Water is symbool voor het het vermogen om te zorgen voor mensen, het vermogen om met het verleden en de herinneringen om te gaan, de herinneringen, de zaak.

Water is de sleutel tot het onbewuste en geldt als symbool voor sensibiliteit, angsten, het occulte, mediumschap enz. Dit alles maakt water tot symbool voor kwetsbaarheid, afhankelijk- en aanhankelijkheid.

Te veel water duidt op overgevoeligheid, extreme emotionaliteit en humerigheid of juist afgeslotenheid en kou, afkeer van heldere taal, schuld- en minderwaardigheidsgevoel.

Te weinig water duidt op een het hard en weinig meelevend karakter.

Enige regels voor element-combinaties

Wie zijn eigen horoscoop bekijkt op de verdeling van elementen zal snel zien dat er meer dan een element op de voorgrond treedt. Doorgaans is in een horoscoop sprake van de combinatie van twee elementen die op de voorgrond treden. Ik duid de betekenis van de mogelijke combinatie van twee hier aan en verwijs verder naar mijn boek Karakter en Liefde, waarin de astrologische elementenleer uitputtend wordt behandeld.

Water met vuur

Deze combinatie staat voor sterke emotionele spanningen en veranderingen van 'himmelhoch jauchzend' tot 'zum Tode betruebt'. Het water houdt de emoties binnen tot er zoveel druk in de ketel ontstaat dat de boel ontploft. Omdat water en vuur allebei emotionele elementen zijn, zijn de gevoelens ongemeen intensief. De combinatie is tevens symbool voor een innerlijke strijd tussen het verlangen om vrij te zijn (vuur) en de behoefte zich te hechten (water). In ieder geval duiden horoscopen met een sterke water/vuur combinatie op personen die grote psychische en relationele problemen hebben zolang ze niet in staat zijn zichzelf waar te nemen en ter discussie te stellen.

Voorbeeld Jan Ullrich.

Water met Aarde

Bij de meeste nadruk op deze combinatie vinden we de moeder - en vadertypen, de redders van de wereld. De karakters dragen het Atlas-syndroom in zich: ze dragen voor hun gevoel de hele wereld. Ze zijn de helpers in iedere nood, misschien klagend, maar ze nemen ieders zorg en last over. Deze combinatie symboliseert de neiging alles zwaar op te nemen, vooral de eigen leefwereld.

Voorbeelden
  1. Horoscoop Michael Jackson
  2. Horoscoop Goethe
Water met lucht

Staat symbool voor de neiging om in de eigen wereld van fantasieen te leven en verder niets te doen. Het is de ideale combinatie van psychotherapeuten vanwege het vermogen zich af te stemmen op het on- en onderbewuste en wat daar werd opgevangen onder woorden te brengen. Maar om deze combinatie productief naar buiten te laten werken, is hulp van aarde of vuur nodig.

Voorbeelden
  1. Horoscoop Erika Terpstra


Een zeer uitgebreide beschrijving van het Temperament in boekvorm vind je voor € 1.30 Klik hier waarin het water temperament wordt beschreven, het relationeel leven, de opvoeding van een water kind, de betekenis van creativiteit, een test op hoe je eigen water functioneert en nog veel meer.

Onderzoek

Om uit te vinden of er een verband is tussen de elementen en de oude temperamentenleer heeft AstroBoot een doorlopend onderzoek gestart waar iedereen gratis de temperamenttest kan doen.

Astrology
  1. zelfkennis
  2. zelfontplooiing
Add to Google Voeg AstroBoot toe aan je Google Startpagina en krijg zo steeds het laatste nieuws

Valid XHTML 1.0 Strict