<

Zelfontplooiing via Astrologie.De belangrijkste toepassing van astrologie is haar bijdrage aan zelfkennis en zelfontplooiing. `

Dat komt dooor het volgende
  1. Astrologie is door mensen bedacht en slaat alleen op de menselijke werkelijkheid
  2. Zelfontplooiing is een streven dat alleen mensen kennen
  3. Zelfkennis is het enige dat de mens van het dier onderscheidt.

Astrologie en Zelfkennis

De basis van alle kennis is zelfkennis; of sterker nog: alle kennis is zelfkennis. Wie met kennis rondzeult die niet leidt tot zelfkennis is als een pakezel die maar rondsjouwt met wat een baas op hem stalt. Een ezel kent geen vreugde, want de lasten die hij draagt zijn de zijne niet.

Misverstand: een ander kan je zeggen wie je bent

Een psycholoog, een astroloog, een horoscoop, een goede kennis, ze kunnen je allemaal kennis aandragen over wie je bent. Toch hebben zij geen van allen de waarheid in pacht. Er is er maar een die kan beoordelen of de kennis die je krijgt aangedragen ook bij jou hoort: je bent zelf de enige autoriteit als het op zelfkennis aankomt. Dus: astrologie of je horoscoop kan je geen zelfkennis bijbrengen; dat kun je alleen maar zelf.

astrologie en je horoscoop zijn alleen maar instrumenten. Een instrument zegt niets over de werkelijkheid. Een hamer zegt niets over het huis dat gebouwd wordt met die hamer, een computer zegt niets over dat wat jij hier leest al lees je dat via je computer. Zo ook zegt je horoscoop niets over jou en zegt astrologie niets over de werkelijkheid. Het is dan ook heel goed te begrijpen dat wetenschappelijk onderzoek naar de uitspraken van astrologen over de werkelijkheid nooit iets oplevert. Die uitspraken zijn gewoon fout, het instrument wordt namelijk verkeerd gebruikt.

Dat wil zeggen: de enig zinnige manier van omgaan met astrologie en horoscopen is kijken of ze je aanzetten tot nadenken over jezelf: dat biedt AstroBoot je ook aan.

 
image

Zelfontplooiing

.

is het centrale onderwerp van de zogenoemde "humanistische psychologie". Een richting in de psychologie die werd gevormd door Carl Rogers en Abraham Maslow. Bewustzijn en vrije wil spelen een hoofdrol in met name het denken van Maslow. Zowel Rogers als Maslow gingen ervan uit dat de mens een soort aangeboren neiging heeft om een aanwezige kern, die ze "zelf" noemden, werkelijkheid te maken, te actualiseren, te ontplooiien. Maslow noemde dat "zelfactualisatie".

Hij ontdekte al snel dat er maar weinig mensen zijn die tot zelfontplooiing komen, die tot zelfactualisatie komen. En ofschoon hij er geen verklaring voor had, is het toch niet zo gek dat dat zo is. Want de centrale begrippen waar zijn psychologie van uitgaat zijn "bewustzijn" en "vrije wil".

Bewustzijn wordt doorgaans verward met feiten weten over jezelf. In de psychologie wordt bewustzijn zelfs meestal gelijk gesteld met wakker zijn. Voor een verdere uiteenzetting over dit onderwerp zie Astrologie en bewustzijn

 

Horoscoop

De informatie die we hier geven vind je nergens anders.
 
 
 
 
image

Meer weten: kijk hier eens.