Ziel is bewustzijn: het levensprincipe

De Ziel

De mens is een complexe eenheid. Voor het gemak wordt deze eenheid al sinds eeuwen opgedeeld in 3 factoren.
  1. Lichaam
  2. Ziel
  3. Geest
Dan is er nog een ander begrip dat in verband met de mens als eenheid wordt gebruikt, namelijk Psyche. Probleem bij verdelingen is dat men geneigd is de aparte onderdelen ook als apart te zien. Daarbij wordt dan vergeten dat de verdeling alleen een hulpmiddel is. Het gevolg van die denkfout is dat iemand geneigd kan zijn zich met een van de onderdelen te identificeren.

astrologie

 
image

Lichaam Over dit punt zijn alle geleerden het eens: het lichaam bestaat. We hoeven dus niet jarenlang statistische studies te doen om te "bewijzen" dat het lichaam bestaat. [ Dit lijkt wellicht een rare opmerking, maar de ziel bij voorbeeld die net zo goed bestaat, wordt wel aan deze koddige methode onderworpen. ]

Het lichaam mag dus bestaan van de wetenschap zonder bewijs van zaken. De vraag is alleen: Hebben we een lichaam of zijn we een lichaam?

Zo denkt de bio-energetica heel gemakkelijk: Ik ben mijn lichaam. En omdat het lichaam met de gewone zintuigen waarneembaar is de valkuil van deze manier van denken groot. Hij leidt tot de vermakelijke discussies en vragen als:
  1. Is er wel zoiets als een ziel?
  2. Is er wel een psychische component aan ziekte? O nee, zegt de standaard: ziekte is lichamelijk. Alleen lichamelijk klachten geven iemand het recht op ziekteverlof.
  3. Los lichamelijke klachten op en je bent weer gezond.


 
image

Geest
Voor de gewone wetenschapper [ die zich de echte wetenschapper noemt] is geest ook lichamelijk, namelijk hersens.

Probleem daarbij is echter dat hersens best kunnen worden opgevat als het lichamelijk instrument waardoor de menselijke geest tot uiting komt. En dan wordt geest iets in de trant van De ideeen die ik over mezelf heb. Die ideeen staan los van de hersenen. Als dat niet zo was dan zou iedereen die hersens heeft dezelfde ideeen over zichzelf moeten hebben.

Hiermee is de stellling "Ik ben mijn lichaam" weerlegd. Ik ben niet mijn lichaam, want mijn lichaam heeft geen ideeen over mij. Ik ben dus evemin mijn hersens.

 
image

Psyche en Ziel
Psyche. Er is een wetenschap die over de psyche gaat, namelijk psychologie. Deze wetenschap beschrijft o.a. allerlei niet lichamelijke processen die bij de mens horen. Deze processen worden aangestuurd door de psyche. Ook aan het nut van het begrip psyche wordt nauwelijks meer getwijfeld.

De Ziel hoort traditioneel bij het gebied van de religie en dat is een hindernis. Want nu moet men in een keer afstand doen van wetenschappelijke waarneming en zich storten in geloof. Met alle vervelende consequenties van dien. Nu is het zo dat ooit alles bij religie hoorde, dus dat geeft moed.


 
image

Welke ruimte blijft er over voor de ziel?
De ziel is het levensprincipe. Als dat principe actief is functioneren de psyche, de geest en het lichaam. Als dit principe niet actief is, functioneren de andere onderdelen niet. Dat wordt dood genoemd. De ziel bepaalt dus leven en dood. De ziel besluit wanneer er genoeg geleefd is met andere woorden. De vraag Is er zoiets als een ziel? is dan ook een merkwaardige vraag voor iemand die leeft.

Begrijpelijk is de vraag wel, want wie kent niet de spreuk Vissen zijn de enige die niet weten wat water is.

Ziel is bewustzijn
Een ander woord voor levensprincipe is: het streven naar bewust worden. Waarvan? De grotere wetten die het heelal sturen. Wie ze compleet kent is bewust. Vandaar dat de ziel gelijk is aan bewustzijn.

Het leven

Ik heb bewust de term levensprincipe gebruikt, niet leven. Het leven is de 4e component achter lichaam, ziel en geest. Het leven is onnoembaar, absconditus.

Lees verder over dit onderwerp de volgende artikelen
  1. Astrologie en bewustzijn. Met name in dit artikel leg ik de basis voor de discussie over bewustzijn, ziel en astrologie.

 
image
Consult
Consulten vinden bij voorkeur schriftelijk plaats. Bij hoge uitzondering is een face tot face consult mogelijk.
 
image