De zon esoterisch

Hier vind je info die nergens anders te vinden is.
 
image zon in de horoscoop: exoterisch

In de gewone of exoterische astrologie wordt de zon gezien als het belangrijkste punt in de horoscoop, doorgaans als de "spirituele" kern, soms verwarrenderwijs ook Ziel genoemd of in de psychologische variant de levenskracht, het zelfvertrouwen en zelfrespect, de wilskracht, het ego en de zelfexpressie, het hart, het rechter oog en de bovenkant van de rug.

De logica daarvan wordt als volgt onder woorden gebracht:

De zon als hart van het zonnestelsel is het symbool van de diepste kern: het wezen van de persoonlijkheid. De Zon symboliseert een deel van het mannelijk archetype en geeft het streven aan om jezelf te zijn en je creativiteit te uiten. In de horoscoop van een vrouw geeft de Zon tevens aan welke manieren van "jezelf zijn", Je creativiteit uiten het meest in anderen worden gewaardeerd. Om een voorbeeld te geven een vrouw met de zon in waterman zal afkerig zijn van alles wat emotioneel is en aandringen op "harmonie" en vriendelijkheid in gesprekken. Liever liegen dan krachtige taal dus.

 


De zon op zielsniveau

De informatie die we hier geven vind je nergens anders.
 
image
Er is geen punt waar alles om draait. Het wezen van iets is dan ook niet het punt waar alles om draait. Het wezen is de totaliteit, het samengaan van innerlijk en uiterlijk. De dualiteit van "wezen" en "niet wezen" is gekoppeld aan een bepaalde fase van bewustzijn. Dit bewustzijn is gekoppeld aan de zon zoals we die waarnemen en over deze zon gaat de exoterische astrologie.

Kenmerk van de zon die we met onze zintuigen waarnemen is dat hij schijnt. Als hij niet schijnt nemen we hem niet waar. Deze zon is dus niet de kern of het wezen, maar deze zon laat zien dat wat we waarnemen schijn is. De dingen zijn niet wat ze lijken

Anders gezegd: wat men gemeenlijk voor de werkelijkheid houdt, is schijn, is illusie. De materiele uiting van illusie is de zon. De zon verbergt dan ook een andere planeet en deze andere planeet wordt door de gewone astrologie aangezien voor "illusie". De omgekeerde wereld dus. De waarheid wordt opgevat als leugen en de schijn wordt aangeboden als wezen, de kern aller dingen.

In de praktijk van alledag is goed waarneembaar dat de zon illusie, schijn symboliseert. Je ziet dat vooral aan mensen die dit principe sterk uitdragen en vertegenwoordigen. Bill Clinton is een extreem voorbeeld hiervan. De man "is" alleen wanneer hij kan stralen, wanneer hij "gezien" wordt door de ogen van velen die hem "levenskracht" schenken door hun "bewondering". Alles waan, maar een schitterend spel voor de waarnemer van de levenswetten.

Wil dit nu zeggen: de zon is illusie dus weg ermee, op naar dat wat niet illusie is? Nee, illusie is nodig om het wezen te ontdekken, zo zit het menselijk kenvermogen in elkaar. De weg van de illusie is de weg die iedereen moet gaan, het is de weg van het brede pad, het grote gebaar, dat leidt naar de grote leegte, de opgebrande schijn, die zo goed te lezen was in de ogen van de oude Carl Gustav Jung.

Na de zon, de schittering van de illusie, de waan van het alvermogen van de menselijke rationaliteit, volgt eerst uitputting, dan diepe zwaarmoedigheid en wie ook dit ten volle weet te proeven oogst vreugde om het leven.

samenvatting

Met een eenvoudig voorbeeld kan ik laten zien hoe dat zit met die kern waar alles om draait. Het is de opvatting van de baby: alles draait om mij, iedereen moet mij prijzen en bewonderen, want anders zal ik niet overleven. Dat is waar en juist, maar alleen voor iemand in de fase van en dus met het bewustzijn van de baby: iemand die het uiterste te doen heeft om in leven te blijven. Te denken dat dit nu dus de kern, het wezen, het ego etc..etc. , ja dat is een illusie.

Esoterische astrologie is geen astrologie voor de massa.

 
 
 

Boeken over praktische esoterie en levenkunstWil je liever eerst een van mijn boeken lezen, kijk dan eens naar

Leven kun je leren...

dr. Martin Boot: LEVEN kun je LEREN
ISBN 90-72549-26-3, 255 pagina's, Uitg Ruitenberg Boek, Hoevelaken, 1991
Voor een volledige beschrijving

Midlife crisis
Ben je tussen 35 en 50 jaar dan is het boek over midlife crisis ten zeerste aanbevolen.